Hatvan - történelmi események

Településünk több évezredes történelmét áttekintve kiválasztottuk azokat – az általunk fontosnak tartott, vélt – történelmi korszakokat, sorsfordulókat, történéseket tartalmazó lényeges mozzanatokat, amelyben Hatvan települése, lakói, az ország szempontjából fontos szerepet kaptak, illetve játszottak. Ezt kívántuk dokumentálni. Illetve megismertetni mindenkivel, akit érdekel e fontos mezőváros, majd nagyközség, később 1945-től város kiemelkedő pillanatai.

Hatvani kultúra:

Kassa András: Lándzsás ember a városházán (tanulmány a Hatvani kultúráról)
In.: Hatvani Kalendárium 2021. p. 55-62.

Horváth László: Hatvani kultúra
In.: Hatvani Kalendárium 2001. p. 62-64.

Tompa Ferenc: Bronzkori lakótelep Hatvanban (tanulmány a Hatvani kultúráról)
In.: Archeológiai értesítő. 48. évfolyam, 1935, p. 24-30.

-----------------------------------------------

Római őrállomás:

Soproni Sándor : Késő római katonai őrállomás Hatvan-Gombospusztán
In.: Dolgozatok Heves megye múltjából. Eger : Egri Vár Baráti Köre, Dobó István Vármúzeum, 1970, p. 17-29.

-----------------------------------------------

Premontrei rend:

Demény-Dittel Lajos: Adatok a hatvani premontrei prépostság történetéből
In.: Hatvani Kalendárium 2022. p. 46-61.

-----------------------------------------------

Az 1525-ös Országgyűlés:

Vígh Tibor: Az 1525. évi hatvani országgyűlésről
In.: Hatvani Kalendárium 2021. p. 63-64.

-----------------------------------------------

Hatvan a török korban:

Gál Andrea: A török kori mindennapok emlékei Hatvanban
In.: Hatvani Kalendárium 2021. p. 70-73.

-----------------------------------------------

A hatvani vár:

Soós Elemér: Hatvan (tanulmány a hatvani várról)
In.: Gyöngyösi Kalendárium az 1912. évre : A Hanisz Imre Közművelődési Egyesület Évkönyve. IV. évfolyam, p. 89-123.

Vígh Tibor: Csaták, harcok a hatvani várnál
In.: Hatvani Kalendárium 2019. p. 40-45.

-----------------------------------------------

Hatvan a Rákóczi szabadságharcban:

Demény-Dittel Lajos: Heves megyei mozaikok a Rákóczi-szabadságharcban, különös tekintettel Hatvanra
In.: Hatvani Kalendárium 2004. p. 52-55.

Oláh Tamás: II. Rákóczi Ferenc 1704-es, Hatvan mezővárosával foglalkozó gazdasági rendelete
In: Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár honlapja. Érdekes iratok rovat. Közzétéve: 2020. február 13. (online: https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/hirek/ii_rakoczi_ferenc_1704_es_hatvan_mezovarosaval_foglalkozo_gazdasagi_rendelete)

-----------------------------------------------

Kapucinusok Hatvanban:

Pataki Katalin: Kapucinusok megtelepedése Hatvanban (1729-1759)
In.: Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve / B. Gál Edit – Veres Gábor szerk. 2011. p. 161-176.

Pataki Katalin: A hatvani kapucinusok gyógyszertára (1785- 1787)
In: Heves Megyei Levéltár közleményei 20. Eger, 2013 Tanulmányok, közlemények. p. 35-50.

Pataki Katalin: Források, kutak, falak. A hatvani kapucinus kolostor kertjének nyomai
In: Örökségünk védelme és jövője 4. (Kertek - Tudományos konferencia tanulmánykötete). Studia Agriensia 37. Dobó István Vármúzeum, Eger, 2018. p. 45-56.

Pataki Katalin: A feloszlatott koldulórendi kolostorok berendezésének újraelosztása II. József idején. A hatvani kapucinus kolostor javainak sorsa.
In.: Agria L. Annales Musei Agriensis. Edited by Ágota Szilasi. 2017. p. 369-395.

-----------------------------------------------

Németek betelepítése Hatvanba:

Demény-Dittel Lajos: Adalékok a hatvani németség történetéhez
In.: Hatvani Kalendárium 2005. p. 42-46.

-----------------------------------------------

Az 1849-es hatvani csata:

Révász József: Az 1849. április 2-i hatvani csata leírása
In.: Hatvani Kalendárium 2011. p. 79-85.