Bródy Sándor Megyei Könyvtár

Németországi tanulmányút

Kedves olvasóink! Szívesen megnéznék milyenek a német könyvtárak belülrõl? Szeretnének belépni egy német könyvtárba?
Most megtehetik. A könyvtár két munkatársa Kelemenné Csuhay Zsuzsa és Fekete Ildikó nemrég a Goethe Intézet támogatásával Németországban járt. A tanulmányút során München és Oberhaching, Ulm valamint Würzburg könyvtáraival ismerkedtek meg és rengeteget fotóztak: itt beléphet!

Hangtárnok - a Zenei Részleg hírlevele 2008. február

Az Idegen Nyelvi Részleg hírlevele - 2008. február

Retro könyvek, folyóiratok

régi kölcsönzõcédula 

Retro könyvek, folyóiratok sorozatunkban azokat az olvasnivalókat mutatjuk be, amelyeket még megtalálsz könyvtárunkban, s talán szüleid vagy akár nagyszüleid is olvasták.

retrokönyv 

Falusi Iskolások olvasó és tankönyve a népiskolák IV., V., és VI. osztálya számára.
Szerkesztette: több vidéki tanító. Második, javított kiadás. Harmadik lenyomat. Budapest, Lampel L. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T. Könyvkiadóvállalata. 1910.

Ajándékba kaptuk sok évvel ezelõtt a falusi iskolások olvasókönyvét, néhai Marek Antónia tulajdonát. Éppen 100 esztendeje adta ki Budapesten a Lampel R. Kk.  R.T. Könyvkiadóvállalata. A könyv a népiskolák IV. V. és VI. osztálya számára készült, "több vidéki tanító" szerkesztésében. Ez volt az egyetlen tankönyve a vidéki - falusi, tanyasi - gyermekeknek, akik ezzel, egy palatáblával és egy palavesszõvel (no meg egy-egy hasáb fával, hogy némi meleg is legyen a tanteremben) felszerelkezve bandukoltak az oskolába. Gyakorta kilométereken keresztül. Úgy õsz végétõl tavasz elejéig. Mert szép dolog, nagy dolog volt már akkor is a tudomány, de a jószágnak legelni kellett, erre pedig ügyelni - így hát a legénykék és leánykák csak akkor mehettek iskolai okosságokat szívni magukba, ha a dologidõ engedte.

Izgalmas, tanulságos olvasmány ez a könyv. Mit tartottak eleink akkor fontosnak - mi ellen lázadozott Móra Ferenc, mi maradt ebbõl? Értõ elmével, érzõ lélekkel olvasva talán többet, talán csak emberközelibbet mesél ez a relikvia 100 évvel ezelõtti világunkról, mint egy-egy jóféle történelemkönyv.

könyvajánlás 1910-bõl tovább...

A "Falusi iskolások olvasó és tankönyvét" kizárólag helybenhasználatra mutatjuk meg olvasóinknak.

 

A Pajtás újság 1972. december 6-i számában találtuk:

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/konyvajanlo/retro/retrooldalra_k.bmpTélapó cukortartó díszdoboz
Az elkészítése nagyon egyszerû. Magyarázatul csak annyit, hogy a kucsmája szegélyéhez (3) ragasszátok magát a kucsmát (2), amely a törzsrõl levehetõ. (Itt tölthetitek meg a hengeres testrészt különféle finomságokkal.)
Az elkészítéshez szükséges anyagok: piros kartonpapír, fehér kartonpapír, ragasztó, fa- vagy üveggyöngy a szemek készítéséhez, papír a belsõ rész kibéleléséhez.

Sablon


 

A Kisdobos címû újság 1987. februári számában olvastuk:

 http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/konyvajanlo/retro/harlekin3_k.bmpHarlekin Bábszínház

"1985 januárjában alakult meg az ország harmadik hivatásos bábszínháza Egerben, Harlekin Bábszínház néven. Alapítója és mûvészeti vezetõje Demeter Zsuzsa. Évente körülbelül 120 elõadást tartanak. Legtöbbször Egerben és Észak-Magyarországon játszanak, de szívesen mennek az ország bármelyik pontjára. Egyik legnépszerûbb elõadásuk Ignácz Rózsa Csipkerózsika címû mûve. Rendezõje Hollós R. László, zeneszerzõ Tolcsvay László, báb- és díszlettervezõ Lovasy László."

                                                                                       

                          http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/konyvajanlo/retro/harlekin2_k.bmp             

                                                                   Szívkirályfi és Csipkerózsika   - a Lovasy László tervezte bábok             

Tamkó Sirató Károly:  Tengerecki hazaszáll

                                                   

 

 

1975-ben jelent meg ez a verseskötet, hogy egyenesen a halhatatlanságba szálljon "messzivágyó, tûzhegyjáró" Tengerecki Pál. S Bõrönd Ödön  is ott üldögél azóta is a Köröndön, tán a tearózsa is kivirágzott.
Milyen más kézbe venni egy ilyen régen megjelent kötetet! Mennyit tudna mesélni. Talán még arra is emlékszik, amikor  Ferike - azóta bizony Ferenc -, lelkesen magolta a verset: "Ment, amerre / szeme látott.../ Bebolyongta / a világot...". S aztán hibátlanul és szépen mondta el egy különleges találkozón Dr Balázs Dénesnek, a nagyszerû földrajztudósnak, barlangásznak, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítójának.

 

 

 

 

 Balázs György: István király , az államalapító

 44 évvel ezelõtt, a Móra kiadó gondozásában jelen meg szent királyunkról ez az életrajzi regény. Ma már talán nagyapák, nagymamák is vannak azok között, akik megjelenésekor olvasták, mint szólott István koronázása elõtt: 

"...hírvivõt küldünk errõl az eseményrõl közeli és távoli királyokhoz, hogy tudják: amit apám örökeként s a magam erejébõl már eddig is bírtam volt, azt most a pápa áldásával, keresztény királyként bírom. Országom népe és a szomszéd földek is tudják meg,hogy...a magyeriek  is olyan néppé lettek, akik tisztelik az isteni törvényeket, és maguk is számíthatnak a hit védelmezõire.
Huszonegy esztendõs volt ekkor a Turul nembeli Vajk, a magyarok elsõ királya: István."

 

 

 

Búvár zsebkönyvek

"Gyerekkorom kedvenc határozói voltak a Búvár zsebkönyvek, 2-3 ha hiányzik a sorból!" El nem hiszitek: ezt a sort a neten bóklászva találtam, valamely fórumozó írta.  És akár többet is másolhattam volna ide. Tényleg tök jól használható sorozat volt. Mit volt - ma is az.  Kicsi, kézbe, zsebbe, hátizsákba való, nagy tudósok írták, nemkülönben nagytudású rajzolók illusztrálták. Nincs benne sajtóhiba, nincs benne tárgyi tévedés  - mint oly sok ma megjelenõ határozókönyvben. Máig korszerû szemlélettel, hogy csak egy mondatot idézzek "...a csenkeszek gyepjével számûzték a gazt, nem gyomirtóval, s hívogatják vissza az õshonos fajokat. Hogy el ne menjenek a vadvirágok az ember útjából."

                                              

Kolibri könyvek

A Búvár zsebkönyvek méltó párja volt a Kolibri könyvek sorozat. Míg a Búvár zsebkönyvekkel a természet világával ismerkedhetünk, addig a Kolibri könyvek sorozat egyes kötetei az emberi alkotásokat mutatják be. Játékokat, hangszereket éppúgy, mint mozdonyokat, autókat vagy éppenséggel építészeti stílusokat. Ezeket a kis köteteket is szakmájukat magas szinten mûvelõ tudósok, zenészek, rajzolók alkották meg míves, szép munkával.

                                               


Bölcs Bagoly sorozat

Kísérletezni akarsz, de semmid nincs hozzá? Szereted a véres könyveket? Rajongsz a pókokért, amiktõl mások visítozva menekülnek? Tudni akarod,hogy küzdöttek a páncélos lovagok? És azt, hogy miért van levél a fákon? Érdekel, mi történik egy esztendõn át az erdõben? Kíváncsi vagy a könyv történetére? Látni akarod, mi az a bûvös erejû fehér homok? Varázsfüveket gyûjtenél? Szeretsz a tûzzel játszani? Akarsz 25 csodát? Izgalmas dolgokról, izgalmasan mesélnek a Bölcs Bagoly sorozat kötetei.
Ezekbõl a 25-30 éves vagy alkalmasint még régebbi könyvekbõl okosodtak szüleid. Öveges professzor, Varga Domokos, Csukás István és mások írásainak igazsága ma sem kopott. Lehet, hogy nem annyira puccosak és csicsásak, mint sok mai ismeretterjesztõ kiadvány, de szépek, mívesek, és tök jó kézbe venni õket!

    

 Garay János: Háry János

Igazi unikum - ritkaság, különlegesség- ez a csak olvasótermünkben megtekinthetõ és kézbe vehetõ könyv. A Panoráma képeskönyvek sorozatban jelent meg. A maga korában 24,-Ft volt az ára, ami akkoriban horribilis összegnek számított egy könyvért. Nagyszüleid áhítoztak egy ilyen csodára, s akinek volt, azt jobban irigyelték társai, mintha a Holdon járt volna. Ez az 1950-es évek végén megjelent kicsi könyv minden oldalával egyszerre 4 oldalt nyit, egyszerre 4 oldalt láttat: Tankó Béla
rajzai így nyernek távlatot.
                                                                                            
                                                        Háry                                


Török Sándor: Hahó, Öcsi!

"Az idõ nagy kincs"
Biztosan neked is ismerõsek a következõ mondatok: " - Most más dolgom van, játssz egyedül!" " - Majd máskor, most nem érek rá..." "- Nincs idõm erre." stb. De jó lenne, ha apa, anya, vagy a tesód mindig akkor tudnának veled játszani, amikor te szeretnéd... Csak hát mindenkinek ezer fontos dolga van, minden apa és anya siet valahová, a tesók pedig rohannak a barátokhoz. Balog Öcsivel sem foglalkozik senki a családban, mit tehát hát, elindul Bergengóciába, hogy megvívjon a hétfejû sárkánnyal, aki az idõt õrzi. Mit gondolsz, vajon sikerül neki megszerezni? És ha igen, mit kezd vele?
Irodalmi forgatókönyvet tartasz a kezedben, ami azt jelenti, hogy a szövegbõl filmet forgattak, a könyvben szereplõ fotókon pedig a film egy-egy jelenetét láthatod. Ha szüleidet, vagy nagyszüleidet megkérdezed, biztos lehetsz benne, hogy mindannyian emlékezni fognak a fõszereplõ kisfiúra, Kovács Krisztiánra, aki az 1970-es években híres gyerekszínész volt. 

                                                     Hahó Öcsi                               
                                                    
 

Meseszer - határokon átívelő játék

meseszer2009 november 4-én indítottuk útjár MESESZER játékunkat. A játék egyik szála Kovászna megyébe, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba került, másik szála a Heves megyei Feldebrõ könyvtárába. A játékot többek között azért indítottuk, hogy "a mesemondás õsi szertartásával ez a magunkfajta emberi szerzet felszerelje magát mindazzal, amit a mesékbõl megszerezhet: emberséggel, kitartással, türelemmel, az újrakezdés képességével, erkölcsi renddel, humorral, töretlen elszántsággal." (idézet az útnak indítóból)
Sepsiszentgyörgy a Varázskuckóban  most továbbadta a játékot a Kovászna megyei  Kézdivásárhely Báró Wesselényi Miklós Könyvtárának, valamint Árkos község Könyvtárának. A Meseszer átadás egyik legkedvesebb vendége Gödri Apolka 8 éves mesemondó volt.
Sok jó alkalmat és jó kedvet kívánunk a további mesemondásokhoz és mesehallgatásokhoz!
képek...

A hónap angol nyelvű verse - 2010. február

February
by Margaret Atwood

Winter. Time to eat fat
and watch hockey. In the pewter mornings, the cat,
a black fur sausage with yellow
Houdini eyes, jumps up on the bed and tries
to get onto my head. It’s his
way of telling whether or not I’m dead.
If I’m not, he wants to be scratched; if I am
He’ll think of something. He settles
on my chest, breathing his breath
of burped-up meat and musty sofas,
purring like a washboard. Some other tomcat,
not yet a capon, has been spraying our front door,
declaring war. It’s all about sex and territory,
which are what will finish us off
in the long run. Some cat owners around here
should snip a few testicles. If we wise
hominids were sensible, we’d do that too,
or eat our young, like sharks.
But it’s love that does us in. Over and over
again, He shoots, he scores! and famine
crouches in the bedsheets, ambushing the pulsing
eiderdown, and the windchill factor hits
thirty below, and pollution pours
out of our chimneys to keep us warm.
February, month of despair,
with a skewered heart in the centre.
I think dire thoughts, and lust for French fries
with a splash of vinegar.
Cat, enough of your greedy whining
and your small pink bumhole.
Off my face! You’re the life principle,
more or less, so get going
on a little optimism around here.
Get rid of death. Celebrate increase. Make it be spring.

Az elmúlás, a bánat, a reménytelenség hónapja amit egy puha meleg cica dorombolása oldhat fel. A február ugyanakkor a szerelem ígérete is, a Valentin-nap hónapja. A vers elsõ szava a tél, az utolsó a tavasz. Engedjük hát be a tavaszt a lelkünkbe még akkor is ha csak februárt írunk.
Margaret Eleanor Atwood kortárs kanadai író, költõ, irodalmi kritikus, az utóbbi idõk egyik legelismertebb és legtermékenyebb regényírója, de mint költõ is figyelemreméltó.

Műhelymunkáink

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/diskurzus/martika.bmpAz új évben is folytatjuk mûhelymunkánkat, a Gyermekkönyvtári http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/diskurzus/kavalkad.bmpDIS-KURZUS-t. Reméljük, ismét tudtunk valami újat, érdekeset, munkátokban jól hasznosíthatót megmutatni, vagy ha éppen magatok is csináltok hasonló programokat, akkor egy kicsit a mi ízesítésünkkel felkínálni. Ezen alkalommal az ünnepekrõl, az ünnepek könyvtárakban betöltött helyérõl és lehetõségeirõl váltottunk szót, kipróbáltunk néhány drámajátékot és megismerkedhettünk a díszcsomagolás fortélyaival is.  
Fotók

Net Roadshow

Az Internet Fiesta idején indítja útjára könyvtárunk Net Roadshow elnevezésû lakossági Internet tanfolyamait Heves megye településein. 2008-ban roadshownknak öt állomása lesz:

2008. március 25-április 3. Egerfarmos
2008. április 7-11. Mezõtárkány
2008. április 21-25. Bátor
2008. május 5-9. Egerbocs

2008. március 25-én Véradó Nap

Jöjjön el hát hozzánk 2008. március 25-én kedden a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár aulájába, ahol 13 órától 17 óráig véradó napot tartunk.

„Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról.
Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát és köszönetet nem várva.
Aki vért ad, az életet ad.”


A véradás helyszíne egyben a Internet Fiesta játéksorozatunk egyik helyszíne is
lesz. Véradás elıtt vagy után – pihenésképpen – kitölthet egy totót a földszinten
elhelyezett számítógépünkön.
A totót helyesen megoldók apró ajándékokat nyerhetnek!

Ne csak lógj a neten...

Ne csa klógj a neten...

Kattints a képre és böngészd át az Internet Fiesta hetére szervezett programjainkat!

Képek: Csodanet elõadás - a Mlinkó István Egységes Módszertani Intézmény kisdiákjaival

Oldalak