Főoldal

Ez a gyűjtőoldalhoz tartozó tartozó tartalmakat tartalmazza.

CIKK és ANALITIKA adatbázis

Könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye az 1970-es évek közepétől folyamatosan gyűjti,
feldolgozza, feltárja a helyi, valamint az országos napilapokban, folyóiratokban megjelenő
helyi vonatkozású cikkeket és közleményeket lapkivágatok formájában.

E cikkgyűjtemény anyagának bibliográfiai leírásával é s a cikkek digitalizált közzétételével a
helyismereti forráspublikációkhoz való széleskörű hozzáférést kívánjuk biztosítani.

A cikkek teljes szövege elérhető a Központi könyvtárban, könyvtárközi kéréssel
elektronikusan és fénymásolatban is.

Újdonságainkból

junior
 
Angol Junior nyelvvizsgakötet

A kötet eredeti mintafeladatsorok közreadásával  nemcsak a  nyelvvizsgára való felkészülést segíti hanem általános gyakorlásra és készségfejlesztésre is kiválóan alkalmas. Az  audio CD-n bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni értés vizsgatípusát.  Használata változatossá teheti a nyelvórákat, érdekesebbé, motiválóbbá a nyelvtanulást.

FILMDOKUMENTUMOK

A megyéről, a településről szóló, itt játszódó filmek mellett könyvtárunk helyismereti
gyűjtőkörébe tartoznak az itt készített, itt forgatott filmek is.

A filmdokumentumok, a filmhíradók, a televízió-híradók fontos forrásául szolgálnak a
honismereti kutatásnak. A filmhíradó, a mindennapok történéseit bemutatva, mint történeti
kútfő, egyidejű forrásként jelenik meg. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a TV
EGER hírműsorainak gyűjtésével, feldolgozásával és közzétételével hozzájárul Eger és

Települési könyvtárak Heves megyében

A könyvtár megnevezése Település Út/utca/tér Hsz. Irányító szám Telefon E-mail A könyvtár vezetője
Hanák Kolos Könyvtár és Közösségi Ház Abasár Ságvári u. 11 3261 37/360-896 E-mail Füzy Andrea
Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára Aldeb

Oldalak