Tájékoztatás

Könyvtárunk olyan tanácsadó-szolgáltató információs centrum, amelynek feladata valamennyi ismeret megszorítás és korlátozás nélkül való hozzáférhetővé tétele.  Minden információ megszerzéséhez segítséget nyújtunk a tájékoztatás, az információközvetítés és a felvilágosítás eszközeivel, amit a hozzánk fordulók igényelnek információs, tanulási, közéleti, helyismereti, művészeti, szórakozási, szociális problémáik megoldásához. Segítjük a mindennapi életvitel, az életvezetés ismeretek átadásával való megkönnyítését, az életminőség javítását.
Látogatóinkat tájékoztatjuk a könyvtár egyedi ismérveiről.

Felvilágosítást nyújtunk: a gyűjtőkörről, az állományról, a dokumentumtípusokról, folyóiratokról, katalógusokról, adatbázisokról, a szolgáltatásokról, a könyvtárközi kölcsönzés feltételeiről, a különgyűjteményekről, az irodalomkutatásról, a jegyzetelés, kutatás módszereiről, a számítógépek kezeléséről, az internet-használatról, a könyvtáron kívüli információs forrásokról.

A tájékoztató eszközök segítségével szolgáltatjuk az adott kérdésre vonatkozó ténybeli és bibliográfiai adatokat, közhasznú, közérdekű információkat, tanácsokat, ajánlásokat teszünk a téma anyagának összegyűjtésére.
Térítés ellenében irodalomkutatásokat végzünk az adott terület irodalmának feltárására.
Díjazása: óránként 800 Ft
Tájékoztatás iránti kérésükkel személyesen, gyors adatszerzési igényükkel telefonon, e-mailben fordulhatnak minden részlegben a tájékoztató könyvtárosokhoz.