A szülötte föld különös varázserővel bír

Mit kínálunk látogatóinknak?
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 1952 óta gyűjti Heves megye helyismereti irodalmát.
A közel
- 20 000 könyvből,
- folyóiratból,
- aprónyomtatványból,
- térképből,
- szakdolgozatból,
- iskolai értesítőből,
- képeslapból,
- fotóból,
- cikk-kivágatból,
- mikrofilmből
- elektronikus dokumentumból álló gyűjtemény a Központi Könyvtárban található, annak szerves részét képezi.
A Helyismereti Gyűjteményünkben fellelhető dokumentumokból a látogatók megismerhetik Heves megye, Eger és a megye egyes településeinek a történelmét, irodalmát, művészetét, néphagyományát, gazdasági, politikai életét, turizmusát, természeti adottságait, növény- és állatvilágát. Nagy figyelmet fordítunk a helyi szerzők alkotásaira, a könyvtörténeti szempontból is jelentős 1948 előtti helyi kiadványokra és a megye sajtótermékeire.  A gyűjtemény anyaga fokozottan védett, ezért csak helyben használható, azaz nem kölcsönözhető. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően könyvtárunk helyismereti szolgáltatásai on-line is elérhetőek. Katalógusunkból a világ bármely pontján élők hatékonyan, pontosan tájékozódhatnak. 
Mérföldkő volt az életünkben a Heves Megyei Elektronikus Könyvtár megszületése, a megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok gyűjteménye.

A helyi értékek fontossága
A helyi értékek megismerése iránti igény napjainkban jelentősen megnőtt. Ezeket a megnövekedő igényeket igyekszik kielégíteni könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye. Hiszen tudjuk, hogy az általunk feltárt, feldolgozott és szolgáltatott információk jelentősen elősegítik megyénk és egyes településeinek társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális életének a megismerését. Sok esetben túlnőnek Heves megye határain, és szerves részévé válnak az országos tudományos életnek, legfőképpen a helytörténeti kutatásoknak. Éppen ezért van hatalmas jelentősége ennek a páratlan, muzeális értékű gyűjteménynek. Jelentőségét bizonyítja, hogy 2013-ban a Települési Értéktár részévé vált.