Zgy - A reneszánsz zenéje

Mezey Judit: A reneszánsz zene bibliográfiája : válogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár dokumentumaiból (2008) című munkája egységbe gyűjti és feltárja a használók számára a könyvtár állományából azokat a dokumentumokat, melyek a XV. - XVII. század zenéjével, alkotóival foglalkoznak. A dokumentumok csoportosítása dokumentumok típusai szerint történt, ezen belül betűrendben találhatók a dokumentumleírások. A Mutatóban a bibliográfiai leírásokban közölt adatokon kívül (cím, szerző, közreműködők) találhatók utalások zeneszerzőkre, akiknek a művét tartalmazza az adott dokumentum. A bibliográfiai leírások nem tartalmazzák a terjesztés adatcsoportot, a leírások végén megtaláljuk a raktári jelzetet, mely megkönnyíti a dokumentum megkeresését az állományban. Az elektronikus dokumentumok gyűjteménye nem törekszik teljességre, csupán ízelítő a világhálón található információkból.

Könyvek

Kották

Hang- és videodokumentumok

Cikkek

Elektronikus dokumentumok

Mutató 

Könyvek


1.    
Balázs István (1948-)
   Zenei lexikon / Balázs István . - Átd., kibőv. kiad. . - Budapest : Corvina, 2005 . - 316 p. : ill. ; 25 cm
780 B 19
2.    
Bali János (1963-)
   A furulya / Bali János . - [Budapest] : EMB, cop. 2007 . - 269 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 27 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
785 B 20
3.    
Bárdos Lajos (1899-1986)
   Modális harmóniák : Adalékok a reneszánsz műzene összhangzattanához elsősorban Palestrina énekkari műveinek alapján / Bárdos Lajos . - Bp. : Zeneműkiadó, 1961 . - 176 p. ; 25 cm
781 B33
4.    
Barna István (1920-)
   Örök muzsika : Zenetörténeti olvasmányok : Antológia / összeáll.és jegyz. ell. Barna István . - Budapest : Zeneműkiadó, 1959 . - 432 p. ; 21 cm
   Bibliogr.:p. 426-428
780 B34
5.    
Bartha Dénes (1908-)
   A zenetörténet antológiája : Hangjegyes példatár az egyetemes zenetörténet tanításához ...1750-ig / Bartha Dénes . - Budapest : Magyar Kórus, 1948 . - 270, 111 p. ; 25 cm . - (A zenetörténet kézikönyve ; 2.)
780 B37
6.    
Beyer István (1950)
   Zenetörténet, zeneirodalom / [szerző Beyer István] ; [rajz. Nagy Levente] . - Debrecen : Pedellus, 2001 . - 122 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
   PD-168. - Bibliogr.: p. [127.]
780 B 60
7.    
Brown, Howard Mayer (1930-)
   A reneszánsz zenéje : Music in the renaissance / Howard M. Brown ; ford. Karasszon Dezső . - Bp. : Zeneműk., 1980 . - 447 p., 12 t. ; 23x21 cm
   eredeti cím:Music in the renaissance.- 6400 példány
780 B 90
8.    
Deyries, Bernard
   Rajzos zenetörténet az őskortól napjainkig : Histoire de la musique en bandes dessinées / [Bernard Deyries, Denys Lemery, Michael Sadler ; magyar változat Révész Dorrit] ; [... Fantó Lilla fordításának felhasználásával készült] . - Bp. : Zeneműk., 1985 (Bp. : Kossuth Ny.) . - 137 p. : ill., színes ; 29 cm
780 D59
9.    
Dietel, Gerhard (1953-)
   Zenetörténet évszámokban : Musikgeschichte in Daten / Gerhard Dietel ; ford. Pálvölgyi Endre et al . - Budapest [!etc.] : Springer Hungarica, 1996 . - 2 db + 901 p. 22 cm. Eredeti cím: Musikgeschichte in Daten
   1. köt., A 2. századtól 1800-ig . - XXXVI, 471 p.
780 D66   
10.    
Dobszay László (1935-)
   Magyar zenetörténet / Dobszay László . - Bp. : Gondolat, 1984 . - 421 p., [1] fol. : ill. ; 23 cm
   Bibliogr. és diszkogr.:p. 397-404
780 D73
11.    
Fajth Tibor (1909-)
   Fejedelmek lantosa : Bakfark Bálint életének regénye / Fajth Tibor . - Budapest : Zeneműkiadó, 1976 (Debrecen : Alföldi Ny.) . - 532 l. ; 19 cm
   Példányszám: 30000
780 F12
12.    
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet : A tonális-funkciós zene : Kétkazettás változat / [irta Frank Oszkár] . - Pécs : Comenius Bt., 1997 . - 299 p. : ill., fõként kotta ; 24 cm + 2 hgk.
781 F91
13.    
Gál György Sándor (1907-1980)
   Ismerkedés a zenetörténettel / Gál György Sándor ; [ill. Kondor Lajos] . - Budapest : Móra, 1963 (Egyet. ny.) . - 373 p. ; 20 cm
780 G18
14.    
Gombosi Ottó (1902-1955)
   Bakfark Bálint élete és művei 1507-1576 = Der Lautenist Valentin Bakfark Leben und Werke 1507-1576 / Gombosi Ottó . - Bp. : OSZK, 1935 . - 166, 32, [10] p. ; 26 cm . - (Musicológia Hungarica ; 2.)
780 G51
15.    
Gyárfás Endre (1936-)
   Bakfark, Európa lantosa : regény / Gyárfás Endre. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 126, [2] p. ; 22 cm
780 G78
16.    
Harnoncourt, Nikolaus (1929-)
   Zene mint párbeszéd : Monteverdi, Bach, Mozart / Nikolaus Harnoncourt . - Bp. : Európa, 2002 . - 398 p. ; 20 cm
   ISBN 963 07 7123 3 kötött : 2210,-Ft
780 H 33
17.    
Heumann, Monika
   Zenetörténet gyerekeknek : varázslatos időutazás a zene világában : Musikgeschichte für Kinder / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann illusztrációival ; [ford. ... R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla] . - Budapest : Rózsavölgyi, 2007 . - 176 p. : ill., fõként színes ; 28 cm
780 H 65
18.    
Homolya István (1940-)
   Bakfark / Homolya István . - Bp. : Zeneműk., 1982 . - 231 p. : ill., kotta ; 21 cm
   Bibliogr.:p. 221-222
780 H 79
19.    
Homolya István (1940-)
   Palestrina, Lassus / Homolya István . - 2. átd., bőv. kiad . - Bp. : Gondolat, 1984 . - 221 p. : ill., kotta ; 19 cm . - (Zenei kiskönyvtár, ISSN 138-9297)
   Biblogr.:p. 209-210
780 H79
20.    
Káldor János (1910–1982)
   A magyar zenetörténet kistükre / Káldor János . - Bp. : Rózsavölgyi, 1938 . - 282 p. ; 17 cm
780 K12
21.    
Károly Róbert (1937-)
   Zeneelmélet és zenei formatan : lépj közelebb a zenéhez! / Károly Róbert . - Bp. : Plané-tás, 2000 . - 150 p. ; 24 cm . - (Táncmûvészet ; ISSN 1585-5694)
780 K20
22.    
Kelemen Imre (1931-)
   A zene története 1750-ig : [fõiskolai tankönyv] / Kelemen Imre . - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998 (Budapest : Kõ-Print) . - 377 p. : ill., fõként kotta ; 25 cm
   Bibliogr.: p. 369-370.
780 K 31
23.    
Kendall, Alan (1939-)
   A klasszikus zene krónikája : a nagy komponisták életének és zenéjének hangulatos naplója : The chronicle of classical music / Alan Kendall ; [ford. Sarka Edina] . - [Debrecen] : Patricia Kv., cop. 2007 . - 288 p. : ill., fõként színes ; 29 cm
   Diszkogr.: p. 278-279.. - Bibliogr.: p. 280.
780 K 37
24.    
   Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János ; írták Batta András et al . - Budapest : RÉT, 2004 . - 302 p. : ill., fõként színes ; 30 cm + 2 CD mell.
   Bibliogr.: p. 589-294.
780 K 38
25.    
Keresztury Dezső (1904-1996)
   A magyar zenetörténet képeskönyve / Keresztury Dezsõ, Vécsey Jenõ, Falvy Zoltán . - Bp. : Magvetõ, 1960 . - 335 p. 10 t. ; 29 cm
780 K40
26.    
Király Péter (1953-)
   Magyarország és Európa : zenetörténeti írások / Király Péter . - Budapest : Balassi, cop. 2003 ([Budapest] : ETO-Print) . - 136, [4] p. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
780 K47
27.    
   Kodály-mérleg, 1982 : Tanulmányok / vál. és szerk. Breuer János ; írta Bartók Béla et al . - Bp. : Gondolat, 1982 . - 445 p. ; 20 cm
   Bibliogr.:p. 435-442
780 K62
28.    
Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)
   Stílusismeret Kodály pedagógiai művei alapján / Legányné Hegyi Erzsébet . - Bp. : Ze-nemûk., 1982- . - 4 db ; 24 cm
   1. kötet., Népzenei sajátosságok, reneszánsz stílusjegyek . - 149 p. : ill.
   Bibliogr.: p. 145-149
780 L43
29.    
   Magyar kódex / főszerk. Szentpéteri József ; szerk. Stemler Gyula ; a Kossuth Kiadó Rt. és az Enciklopédia Humana Egyesület közös alkotása . - Budapest : Kossuth : Enciklopédia Humana Egyes., 1999- . - ill., színes ; 29 cm
   2. kötet., Lovagkor és reneszánsz : Magyarország művelődéstörténete, 1301-1526 / [szerzők Buzás Gergely et al.] . - 1999 . - 452, [4] p. + CD mell.
   Bibliogr.:p. 419-431. - A hozzá tartozó CD-ROM lelt. száma:AB46
930 M14
30.    
   Magyar reneszánsz udvari kultúra / szerk. és az előszót írta R. Várkonyi Ágnes ; ... mtárs. Székely Júlia . - Bp. : Gondolat, 1987 (Gyomaendrõd : Kner) . - 413 p., [32] t. : ill., rész-ben színes ; 20 cm
   Az 1984. máj. 15-19. között Pápán tartott konferencia bővített előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
930 M 14
31.    
   Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében . - Bp : Akad. kiadó, 1988- . - 25 cm. - A 2. kötettől szerk. Bárdos Kornél
   1. köt., Középkor . - 1988 . - 627 p., [40] t. : ill.
   Bibliogr.:p. 590-617
   2. köt., 1541-1686 . - 1990 . - 622 p., [24] t. : ill., részben kotta
   Bibliogr.:p. 564-593
780 M16
32.    
Molnár Géza (1923-)
   Általános zenetörténet : A legrégibb időktől a jelenkorig / Molnár Géza . - Bp. : Rozsnyai, 1916. - 23 cm
780 M80
33.    
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
   Claudio Monteverdi . - [Edit critique] . - Paris ; New York : Les Edit. Renaissantes . - 31 cm
   1.vol., Il Primo Libro de Madrigali . - 1972 . - XXXIX, 138 p.
780 M84
34.    
   Muzsikáló zenetörténet / [bev. Ujfalussy József] . - Bp. : Gondolat . - 23x20 cm
780 M96
35.    
   Orfeusz hangzó zenetörténet / kiad. a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma . - Bp. : NKA ZK, 1998- . - 8 db : ill., részben színes ; 29 cm + mell. 32 db CD
   ISBN 9630494698 kötött
   1., Középkor és reneszánsz : gregorián és ó-latin liturgiák énekei : a XII-XIV. század többszólamúsága : reneszánsz vokálpolifónia : Josquin des Prés és Palestrina / Kovács Sándor . - 1998 . - 32 p. + mell. 4 CD. - 1. CD gyárt. száma: BRSB 0083. - 2. CD gyárt. száma: 457 805-2 LC0113. - 3. CD gyárt. száma: BRSB 0085. - 4. CD gyárt. száma: 454 901-2 LC8591

   8., A magyar zene századai : a kezdetektől a XIX. század végéig : a XX. század elsõ fele : Bartók : magyar zene 1945 után / Szitha Tünde . - 1998 . - 32 p. + mell. 4 CD. - 1. CD gyárt. száma: BRSB 0089. - 2. CD gyárt. száma: BRSB 0090. - 3. CD gyárt. szá-ma: 457 815-2 LC0173. - 4. CD gyárt. száma: BRSB 0084
780 O 52
36.    
Orselli, Cesare
   A madrigál és a velencei iskola : Il madrigale e la scuola veneziana / [Cesare Orselli ; ford. Jászay Magda] . - Bp. : Zeneműk., 1986 (Bp. : Kossuth) . - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm . - (Európa zenéje, ISSN 0237-482X)
780 O67
37.    
Pándi Marianne (1924-)
   Claudio Monteverdi / Pándi Marianne . - Budapest : Gondolat, 1961 . - 183 p., 8 t. ; 25 c, . - (Kis zenei könyvtár ; 19.)
780 P23
38.    
Passuth László (1900-1979)
   A mantuai herceg muzsikusa : Claudio Monteverdi korának regényes története / Passuth László . - Budapest : Zeneműkiadó, 1957 . - 543 p., 13 t. ; 21 cm
P39
39.    
Passuth László (1900-1979)
   Madrigál : Carlo Gesualdo életregénye / Passuth László . - Budapest : Zeneműkiadó, 1968 . - 717, [2] p. ; 19 cm
P 39
40.    
Pernye András (1928-1980)
   Fél évezred fényében : Írások a zenéről / [Pernye András ; vál. és szerk. Breuer János] . - Bp. : Gondolat, 1988 (Gyomaendrõd : Kner) . - 294 p. : ill., kotta ; 20 cm
780 P57
41.    
Póczonyi Mária (1930-)
   Kis francia zenetörténet szóban és zenében / [Póczonyi Mária ; közread. az] OKK Mód-szertani Intézete . - Bp. : OKK, 1986 (Bp. : OKK Ny.) . - 2 db : ill. ; 29 cm
   Példányszám: 800
780 P74
42.    
   Régi zene : Tanulmányok, cikkek, interjúk / [szerk. Péteri Judit ; írta David Lasocki et al.] . - Bp. : Zeneműk., 1982 . - 173 p. : ill. ; 24 cm
AN: Kóruszene a reneszánsz korban / Howard Mayer Brown . - p. 151-157.
780 R49
43.    
Roche, Jerome (1942-)
   Dictionary of Early Music : from the Troubadours to Monteverdi / Jerome and Elizabeth Roche . - New York : Oxford University Press, 1981 . - 208 p. ; 19 cm
780 R77
44.    
   SH atlasz . - 3. jav. kiad. . - Budapest [!etc.] : Springer Hungarica, 1995- . - 22 cm
Michels, Ulrich (1938-)
   11.köt., Zene / Ulrich Michels ; grafikák Gunther Vogel ; ford.Gádor Ágnes . - Bp. ; Ber-lin ; Heidelberg ; New York ; London ; Paris ; Tokyo ; Hong Kong ; Barcelona : Springer-Verlag, 1994 . - 560 p : ill., részben színes grafikák ; 21 cm
780 M63
45.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   A magyar zenetörténet kézikönyve / Szabolcsi Bence ; sajtó alá rend. Bónis Ferenc . - 3. átdolg. kiad . - Budapest : Zeneműk., 1979, cop. 1947 . - 370, [2] p. : ill., fõképp kotta ; 20 cm . - (Szabolcsi Bence művei, ISSN 633302226 ; 2.)
780 Sz 23
46.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence . - Budapest : Zenemûk., 1977. - 156 p. ; 21 cm . - (Szabolcsi Bence művei, ISSN 963 330 222 ; 1.)
780 Sz23
47.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence . - Bp. : Franklin . - 189 p. ; 18 cm . - (Kultúra és tudomány)
780 Sz23
48.    
   Szemelvények a zenehallgatáshoz : Tanári kézikönyv / [a kötet szerzői Batta András ... et al. ; szerkesztette Kovács Sándor] . - Budapest : Tankvk., [1979] (Budapest : NYIFÜ : Egy. Ny.) . - 266 p. : ill., kotta ; 25 cm
   Példányszám: 2800
780 Sz56
49.    
Szendrei Janka (1938-)
   A magyar középkor hangjegyes forrásai / Szendrei Janka . - Bp. : MTA Zenetud. Int., 1981 (Bp. : MTA KESZ Soksz.) . - 302 p. : ill. ; 24 cm . - (Mûhelytanulmányok a Magyar zenetörténethez, ISSN 0209-9454 ; 1.)
780 Sz60
50.    
Valádi Enikő (1947-)
   Zenetörténet a kezdetektől 1750-ig / Valádi Enikő ; [közread. az] Erdélyi Tankönyvta-nács . - Kolozsvár : ET, 1997 . - 66, [2] p. : ill., kotta ; 29 cm
   Kézirat. - Példányszám:300
780 V23
51.    
Wade-Matthews, Max (1949-)
   A hangszerek és a zene könyve : [húros hangszerek, fa- és rézfúvósok, ütős hangszerek, billentyűs hangszerek és az emberi hang] : [a zene és a zenekarok története] / Max Wade-Matthews ; [ford. Ongrádi Melinda] . - Budapest : Cser Kiadó, 2006 . - 259 p. : ill., főként színes ; 31 cm
681 W10
52.    
Watkins, Glenn (1947-)
   Gesualdo élete és művei : Gesualdo / Glenn Watkins ; fordította Szilágyi Tibor ; a verse-ket Tótfalusi István fordította ; Igor Sztravinszkij előszavával . - Bp. : Gondolat, 1980 (Gyoma : Kner Ny.) . - 436 p., [1] t.fol., [4] t. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 7200
780 W31
53.    
Wörner, Karl H. (1910-1969)
   A zene története : tankönyv és kézikönyv egy kötetben : Die Geschichte der Musik / Karl H. Wörner ; [ford. Bõsze Ádám és Ránki András] . - Budapest : Vivace, 2007 (Budapest : Visit) . - XV, 712 p. : ill., kotta ; 25 cm . - (TELC)
   Bibliogr. a fejezetek végén
780 W97
54.    
   Zeneelmélet : Tanárképző fõiskolai tankönyvek . - Bp. : Tankönyvkiadó . - 3 db. ; 24 cm
   1. kötet, [Írta] Avasi Béla . - 1973 . - 552 p. + 1 mell. 29 p.
   Bibliogr.: p. 545-547
   2. kötet, [írta] Rezessy László . - 1973 . - 350, [2] p. : illusztr. + 1 mell. 126 p.
   Bibliogr.: p. 345-346
   3. kötet, [írta] Frank Oszkár . - 1973 . - 389 p. + 1 mell. 224 p.
   Bibliogr.: p. 387
781 Z40
55.    
   Zenei antológia : a szolfézs és a zenetörténet anyagához / szerk. Kerényi Eszter . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997. - 468 p. : kotta ; 29 cm
780 Z40
56.    
   Zenei lexikon : zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája / fõszerk. Bartha Dénes ; Szabolcsi Bence és Tóth Aladár szerkesztésében 1930-1931-ben megjelent Zenei lexikon átd. új kiadása . - Bp. : Zeneműk., 1965 . - 24 cm
780 Z40
57.    
   A zenetörténet antológiája : régi mesterek zenéje 1750-ig / szerk. Bartha Dénes . - Jav. bőv. kiad . - Bp. : Zeneműk., 1974 . - 398 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben:p. 289-390.- Korábbi kiad. A zenetörténet kézikönyvei 2. köteteként jelent meg
780 Z40

 

Kották


58.    
   25 angol kánon [nyomtatott kotta] / ford. és összeáll. Raics István . – [Szólam] . - Bp. : Editio Musica, cop. 1987. - 13 p. ; 24 cm
   Angol kánonok. - kétnyelvű szöveg
784 H98
59.    
   Angol dalok Erzsébet-kori énekeskönyvekből [nyomtatott kotta] / kamaraegyüttesekre feldolg. Dobszay László . – [Partitúra] . - Bp. : Ed. Musica, [1965] . - 24 p. : 28 cm + mell. 17 p.
785 A62
60.    
   Angol reneszánsz dalok énekhangra és gitárra [nyomtatott kotta]: Eredetileg énekhangra és lantra / átírta Benkő Dániel . – [Partitúra]. - Bp. : Ed. Musica, 1976 . - 28 p. ; 31 cm
784 A62
61.    
Arcadelt, Jacob (1514?-1957?)
   Két kórusdal a XVI. századból [nyomtatott kotta] : Villanella ; A forrásnál : a "Szilágyi Erzsébet" kamarakórus műsorából : egyneműkar / Jacob Arcadelt, Andrea Gabrieli ; Horváth Ádám fordítása . – [Karpartitúra]. - Budapest : Népművelési Intézet, 1963 . - 6 p. ; 21 cm
   Lapkotta
784 A80
62.    
Bakfark, Valentinus (1506-1576)
   Il Ciel che Rado [nyomtatott kotta] / Valentinus Bakfark ; közread. Homolya István, Benkő Dániel ; gitárra alkalmazta Benkő Dániel . - [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1976 . - 3 p. ; 30 cm
787.6 B14
63.    
Byrd, William (1540-1591)
   Salve Regina [nyomtatott kotta] : Ötszólamú vegyeskarra / William Byrd ; közread. Pernye András . – [Karpartitúra]. - Bp. : Ed. Musica, [1975] . - 8 p. ; 27 cm
783 B99
64.    
   A dal mesterei [nyomtatott kotta] / közr. Ádám Jenő . - Bp. : Editio Musica, cop. 1956 . - 7 db. ; 28 cm
   1. kötet, I. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre . - cop. 1956 . - 120 p.
   2. kötet, II. Az énekes nevelés gyakorlati kezdő évekre . - cop. 1956 . - 140 p.
   3. kötet, III. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre . - cop. 1957 . - 119 p.
   5. kötet, V. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a gyakorló évekrek középhangra . - cop. 1960 . - 166 p. ; 28 cm
784 D12
65.    
Dowland, John (1562-1626)
   Táncok és fantáziák [nyomtatott kotta] / John Dowland ; gitárra átdolgozta Benkő Dániel . – [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1980 . - 32 p. ; 31 cm
787.6 D86
66.    
Dufay, Guillaume (1400-1474)
   Missa "Caput" [nyomtatott kotta] : Vegyeskarra / Guillaume Dufay . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1971 . - 36 p. ; 27 cm
783 D93
67.    
   Fagottduók [nyomtatott kotta] / közreadja Oromszegi Ottó . – [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [1972] . - 39 p.
788.8 F12
68.    
Farkas Ferenc (1905-)
   Régi magyar táncok a XVII. századból [nyomtatott kotta]: Fuvósötös - fuvola, oboa, klarinét, kürt, fagott / Farkas Ferenc . - [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [1959] . - 5 db. ; 28 cm
788 F21
69.    
Farkas Ferenc (1905-)
   Régi magyar táncok a XVII. századból [nyomtatott kotta]: hegedűre vagy gordonkára és zongorára / Farkas Ferenc . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1958 . - 18 p. ; 30 cm
   Tart.:Magyar tánc ; Apor Lázár tánca
787.1 F21
70.    
   Furulyamuzsika kezdők számára [nyomtatott kotta] / közread. Czidra László . – [Partitúra és szólam]. - Budapest : Ed. Musica, 1979, cop. 1976 . - 31 p. ; 31 cm + mell. 1 db.
788.5 F95
71.    
   Fuvoladuók kezdõk számára [nyomtatott kotta] = Flötenduos für Aufärger / átírta Csupor László . - [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [!1978], cop. [197 . - 42 p. ; 31 cm
788.5 F95
72.    
   Gitárduók kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Mosóczi Miklós . - [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1979 . - 24 p. ; 31 cm
787.6 G46
73.    
   Gitármuzsika kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Vereczkey László . - [Szóló]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1978 . - 31 p. ; 31 cm
787.6 G46
74.    
   Hegedűmuzsika II. [nyomtatott kotta] / közread. Lenkei Gabriella . - [Partitúra és szólam]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1973 . - 43, 18 p. ; 31 cm
787.1 H49
75.    
   Historia organoediae [nyomtatott kotta] : Nyolc évszázad orgonazenéje =orgelmusic aus acht Jahrhunderten / összeáll. Margittay Sándor . – [ Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, [1976] . – 8 db. ; 23 cm
786.6 H71
76.    
Hollós Lajos (1923-)
   A toronyban [nyomtatott kotta]: XVII. századi táncok rézfúvóshatosra / Hollós Lajos . - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Ed. Musica, [1972] . - 16 p. ; 28 cm
788 H76
77.    
   Klarinétduók kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Máriássy István, Puskás Dezsõ . – [Partitúra] . - Budapest : Ed. Musica, [1980] . - 34 p. ; 31 cm
788.6 K58
78.    
   Klasszikus kánonok[nyomtatott kotta] : szöveg nékül : Segédkönyv a szolfézs tanításához / összeáll. Molnár Antal ; átdolg., kiad. sajtó alá rend. Agócsy László . - 2. kiad. . – [Szóló]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1955 . - 98 p. ; 24 cm
784 K58
79.    
Lassus, Orlandus de (1532-1594)
   24 motette a due voci [nyomtatott kotta] = 24 kétszólamú motetta / Orlandus de Lassus ; közread. Gát József . – [Partitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1954 . - 65 p. ; 17 cm
   Bevezető magyar nyelven
784 L29
80.    
   Madrigálok és preklasszikus táncok két trombitára és két harsonára [nyomtatott kotta] / átírta és közreadja Lubik Imre . – [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, 1980 [!1959], cop. [195 . - 42 p. ; 24 cm
788 M12
81.    
Marenzio, Luca (1553/54-1599)
   Tavasz : Alkony [nyomtatott kotta] : Egyneműkar / Luca Marenzio ; Kerényi György . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio musica, cop. 1968 . - 1 p. ; 24 cm
784 M30
82.    
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
   Búcsú [nyomtatott kotta] / Claudio Monteverdi ; ford. Szabó Miklós . – [Karpartitúra]. - [S.l.] : [s.n.] . - 6 p. ; 30 cm
   Kivonat
784 M84
83.    
Monteverdi, Claudio (1567-1647)
   Magnificat a sei voci - for chorus and organ [nyomtatott kotta] / Claudio Monteverdi . – [Partitúra]. - London ; Zürich : Ernst Eulenburg Ltd., 1968 . - 36 p. ; 19 cm
783 M84
84.    
Morley, Thomas (1557-1603)
   Hívogató [nyomtatott kotta] = I go before : Egyneműkar / Thomas Morley ; ford. Lukin László . – [Karpartitúra]. - [S.l.] : [s.n.] . - 1 p. ; 21 cm
784 M91
85.    
   Németalföldi mesterek művei 3 hangszerre [nyomtatott kotta]. – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1978 . - ism. lapsz. ; 30 cm . - (Régi kamarazene ; 1.)
785 N49
86.    
   Öt évszázad kórusa [nyomtatott kotta] = Chöre von fünf Jaghhunderten = Choruses of five century / Forrai Miklós gyűjteménye . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1956 . - 493 p. ; 24 cm
784 Ö85
87.    
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Régi mesterek egyneműkarai X. [nyomtatott kotta] / G. P. da Palestrina ; közreadja Szekeres Ferenc . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1978 . - 5 p. ; 24 cm
   Tart.: Esurientes ; Pars mea ; Deposuit potentes
784 P14
88.    
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Canticum canticorum [nyomtatott kotta]: 29 motetta ötszólamú vegyeskarra / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; Közread. Jancsovics Antal . – [Karpartitúra]. - Bp. : Ed. Musica, 1976 . - 119 p. ; 27 cm . - (Musicotheca classica MC 5.)
783 P14
89.    
   Régi dalok és táncok [nyomtatott kotta] : Zongorára / feldolg. Dobszay László, Papp Lajos . – [Szóló]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1969 . - 16 p. ; 31 cm
786.2 R49
90.    
   Régi zene gordonkára zongorakísérettel [nyomtatott kotta]: átiratok a XVII-XVIII. sz. muzsikájából az első szűk fekvésben = Alte musik für Violoncello mit Klavier-Bgl. Werke aus dem XVII.-XVIII. Jh. für Violoncello in der 1. engen Lage gesetzt... = Old music for violoncello … / közread. Brodszky Ferenc . - 2. kiad. . – [Partitúra és szóló]. - Budapest : Zeneműkiadó, 1963 . - 15 p. ; 29 cm + mell. 1 db.,8 p.
787.3 R49
91.    
   Régi zene hangolt ütőhangszerekre [nyomtatott kotta] / átdolg. Kósa Gábor . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1983 . - 48 p. [4 szólam, 1 füzet]
789 R49
92.    
   Régi zene mélyhegedűre zongorakísérettel [nyomtatott kotta]: átiratok a XVII-XVIII. század muzsikájából az elsõ fekvésben / közread. Brodszky Ferenc . – [Partitúra és szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1981, cop. 1963 . - 15 p. ; 31 cm + mell. 1 db
787.2 R49
93.    
   Reneszánsz művek négy hangszerre [nyomtatott kotta] . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1975 . - 8 rész ; 30 cm
785 R57
94.    
   Spanyol gitármuzsika [nyomtatott kotta] / átírta Venancio Garcia Velesco . – [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, [1976] . - 16 p. ; 31 cm
787.6 S84
95.    
   Szállj szép énekszó [nyomtatott kotta]: 16 egyneműkar / ford. Vargha Károly . – [Karpartitúra]. - Bp. : Zeneműkiadó, 1964 . - 39 p. ; 24 cm
   Tart.: Lasso:Május szép hajnalán stb.
784 Sz28

 

Hang- és videodokumentumok


96.    
   Addio Florida bella [hangdok.] : Madrigaux / Claudio Monteverdi ; ea. Concerto Vocale ; vez. René Jacobs . - Arles : Harmonia Mundi, cop. 1983 . - 1 CD (58 min 41 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 355
97.    
Balázs Elemér Group (Budapest)
   Early music [hangdok.] / Balázs Elemér Group ; arr. József Balázs, Elemér Balázs ; feat. Núria Rial . - Budapest: X Produkció, cop. 2007 . - 1 CD ; 12 cm + 1 füz. (64 min 02 s)
Kemény papírtokban, melléklettel egybekötve
L 4844
98.    
   The Best Of The Renaissance [hangdok.] : CD 1 / vez. Peter Phillips ; előadó The Tallis Scholars . - Germany : Philips Classics, 1999 . - 2 CD (78 min 35 s ; 74 min 40 s) : sztereó ; 12 cm
L 1183/1
99.    
   The Best Of The Renaissance [hangdok.] : CD 2 / vez. Peter Phillips ; elõadó The Tallis Scholars . - Germany : Philips Classics, 1999 . - 2 CD (78 min 35 s ; 74 min 40 s) : sztereó ; 12 cm
L 1183/2
100.    
   Court Music for King [hangdok.] = Mátyás király udvarának zenéje / előadó Camerata Hungarica ; vez. Czidra László . - Budapest : Hungaroton, cop. 1978 . - 1 CD (51 min 45 s) : sztereo ; 12 cm + mell. (francia, angol nyelvű ismertetés)
   Francia és flamand nyelven.
L 6
101.    
   Early Hungarian songs [hangdok.] : from the 16th to the 19th centuries = Régi magyar dalok / arr. Benkő Dániel, Czidra László, Szunyogh Balázs ; [ea.] Pitti Katalin, Benkő Dániel (lute, git.), Czidra László (recorder) [et al.] . - [Budapest] : CÉH, cop. 1989 . - 1 CD (70 min 13 s) : sztereo ; 12 cm + melléklet
   Cím- és szerzőségi adatok kieg. a borítóról és mellékletből.
L 81
102.    
   Ékes énekek [hangdok.] : Isteni dicséretek : Vitézségről való énekek : Szerelmes énekek / vers Balassi Bálint ; előadó Vagantes ; szerk., feld. Szabó István . - Budapest : Hungaroton Classic, 1994 . - 1 CD (56 min 14 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
   16. századi magyar dalok
L 975
103.    
   A fülemüle [hangdok.] : Reneszánsz furulyazene / Jacob van Eyck, Giulio Caccini, John Dowland ; Róbert György, Czidra László [furulyák] ; Benkő Dániel [gt.] ; Camerata Hungarica furulyásai ; Lugosi Melinda [szopr.] ; Lassus Énekegyüttes . - [Budapest] : Hungaroton, 1992 . – 1 hgk, sztereó
   Angol nyelven
K 2320
104.    
   Golden favourites from St. Paul's Cathedral [hangdok.] : Jubilate! / with Paul Phoenix and the Boys of the Catedral Choir . - [England] : Guild Records, 1988 . - 1 hgk.
K 2655
105.    
   I vaghi fiori [hangdok.] : 16. századi olasz madrigálok / Pesenti [et al.] ; Pécsi Kamara-kórus ; vez. Tillai Aurél . - Budapest : Hungaroton Classic, 1995 . - 1 CD (62 min 33 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
   Olasz nyelven.
L 685
106.    
   Josquin des Prés és Palestrina [hangdok.] / [ea.] The Tallis Scholars . - [England] : Gimell Records Ltd., 1981 . - 1 CD (50 min 34 s) : sztereó ; 12 cm
   Az Orfeusz hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz c. könyv melléklete
L 1124
107.    
   Képes magyar zenetörténet [hangdok.] . - [Budapest] : Atheneum 2000 : Rózsavölgyi és Társa, 2004 . - 2 CD (68 min 32 s ; 72 min 13 s) ; 12 cm
   A hasonló címû könyv zenei melléklete
L 2968, L 2969
108.    
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kodály karművészete 6. [hangdok.] = The choral music of Kodály : Női karok = Female choruses / Kodály Zoltán ; előadó Győri Leánykar ; vez. Szabó Miklós . - Budapest : Hungaroton, 1988 . - 1 CD (50 min 58 s) : sztereo ; 12 cm + szövegmelléklet
   Magyar, angol és olasz nyelven.
Tart.: Four Italian madrigals = Négy olasz madrigál : Chi vuol veder : Fior scoloriti : Chi d'amor sente : Fuor de la bella caiba / Frescobaldi, Scandiano, Fiorentino és Anonymus nyomán
L 46
109.    
   Lute Works [hangdok.] = Lantművek / Bakfark Bálint ; ea. Benkő Dániel . - Budapest : Hungaroton, cop. 1986 . - 1 CD (70 min 49 ) : sztereo ; 12 cm
   VB=Valentini Bakfark Opera Omnia I-III. Editio Musica, Budapest.
L 141
110.    
   Magyar krónika [hangdok.] = Hungarian chronicle / [ea.] Vagantes . - [Budapest] : Hungaroton Classic Ltd., cop. 1996 . - 1 CD (57 min 21 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 561
111.    
   Magyar történelmi arcképcsarnok 13. [videodok.] : Bakfark Bálint : Tinódi Lantos Sebestyén : Bihari János : Liszt Ferenc : Erkel Ferenc : Jászai Mari : Blaha Lujza / rend. Ko-vács Béla ; szerk. Csonka Erzsébet . - Budapest : Duna Televízió, 2003 . - 1 vdk. : VHS : 210 min. : hg. : szín.
   Magyar ismeretterjesztõ sorozat
VK 1722
112.    
   A magyar zene századai [hangdok.] : A 20. század első felének magyar zenéje . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (69 min 33 s) : sztereó ; 12 cm . - (Orfeusz hangzó zenetörténet ; 8)
L 1126
113.    
   Mandel Quartet [hangdok.] : középkori zene : reneszánsz zene : barokk zene . - Budapest : Hungaroton, 1988 . - 1 CD (65 min 06 s) : sztereo ; 12 cm
   Latin nyelven.
L 47
114.    
   Missa De Beata Virgine [hangdok.] ; Missa Ave Maria / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; [vez.] James O'Donnell ; Choir of Westminster Cathedral . - London : Hyperion, cop. 1990 . - 1 CD (73 min 44 s) : sztereó ; 12 cm
L 622
115.    
   Missa Hercules Dux Ferrariae [hangdok.] ; Salve Regina ; Virgo salutiferi ; Miserere mei, Deus / Josquin Desprez ; elõadó De Labyrintho ; karmester Testolin Walter . - Italy : Stradivarius, 2004 . - 1 CD (59 min 06 s) : sztereó ; 12 cm + szövegmell.
   A borítócím: Musica Per Ercole I D'Este
L 2790
116.    
   Missa Papae Marcelli [hangdok.] ; Missa Brevis / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; [vez.] David Hill... ; Choir Of Westminster Cathedral . - London : Hyperion, cop. 1987 . - 1 CD (67 min 38 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 621
117.    
   The most beautiful madrigals [hangdok.] : Madrigálok : Cassette I / vez. Wolfgang Fromme ; előadó Collegium Vocale (Köln) ; zene Hans Leo Hassler, Johann Hermann Schein, Leonard Lechner et al. ; Clément Jannequin ; zene Thomas Morley, John Dowland, Claudio Monteverdi et al . - [s.l.] : CBS, cop. 1980 . - 3 hangk.
K 833/1, 2, 3
118.    
   Muzsikáló évszázadok I-V. [hangdok.] : ének-zenei hanganyag az általános és középiskolák számára : készült Szabó Helga forgatókönyve és zenei irányítása nyomán . – [Budapest] : Nemz. Tankvk., cop. 1999. – 5 hgk.
   2.kazetta, A középkor és a reneszánsz zenéje
K 2290-2294
119.    
   Renaissance and Baroque music [hangdok.] = Reneszánsz és barokk zene / arr. Dániel Benkő, László Czidra ; ea. Czidra László (renaissance and baroque recorder, gemshorn), Benkő Dániel (lute, gt.), Harsányi Zsolt (recorder) [et al.] . - [Budapest] : Céh, cop. 1989 . - 1 CD (71 min 5 s) : sztereo ; 12 cm + melléklet
L 83
120.    
   Renaissance music for recorders [hangdok.] : english and Franco-Flemish schools = Reneszánsz fuvolazene (16. sz.) : Angol és flamand iskola / ea. Sesquitertia . - [France] : ADDA, cop. 1989 . - 1 CD (55 min 40 s) : sztereo ; 12 cm
L 150
121.    
   Reneszánsz Pop [hangdok.] : magyar zene : német és németalföldi zene : itáliai zene : balkáni zene : osztrák zene : francia zene : angol zene / Benkő Dániel feldolgozásai ; [ea.] a kibővített Benkő Consort . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (60 min 49 s) : sztereó ; 12 cm
   Az 1985-ös Hungaroton kiadás digitálisan korszerűsített változata. - Olasz és angol nyelven
L 979
122.    
   Reneszánsz vokálpolifónia [hangdok.] . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (64 min 58 s) : sztereó ; 12 cm
   Az Orfeusz hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz c. kötetének melléklete
L 1123
123.    
   A reneszánsz zene gyöngyszemei [hangdok.] / előadó Camerata Hungarica . - Budapest : Hungaroton, cop. 1977 . - 1 hangk.
K 6
124.    
   Songs From The Labyrinth [hangdok.] / zsz. John Dowland ; előadó Sting, Edin Karamazov . - Germany : Deutsche Grammophon GmbH, cop. 2006 . - 1 CD (48 min 37 s) : sztereó ; 12 cm + szövegmell.
L 3853
125.    
   Táncos magyarok [hangdok.] / zene, összeáll. Sebő Ferenc ; zene Kátay Zoltán ; előadó Magyar Állami Népi Együttes ; közrem. Magyar Állami Népi Együttes Népi zenekara . - Budapest : MÁNE : Sebő Ferenc, 2000 . - 1 CD (57 min 49 s) : sztereó ; 12 cm
L 3685
126.    
   Ungaresca [hangdok.] : 500 év magyar zenéje / előadó Mandel Quartet . - [Bp.] : Hungaroton Classic Ltd. - 1 CD (61 min 16 s) : sztereó ; 12 cm
L 993
127.    
   Üzenet [hangdok.] = Message / zene Miquen Montanaro [et al.] ; szöveg Szarka Tamás, Ady Endre, Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén ; [ea.] Ghymes ; [közrem.] Écsi Gyöngyi [et al.] . - Budapest : Fono Records, 2001 . - 1 CD (46 min 18 s) :  sztereó ; 12 cm
   Az 1993-ban Szlovákiában megjelent CD újrakiadása.- World music
L 1876

128.    
   Zene a reneszánszkori Erdélyben [hangdok.] = Music in Renaissance Transylvania / Daniel Croner [et al.] ; Bakfark Bálint lanttrió . - Budapest : Hungaroton Records Ltd., 2001 . - 1 CD (67 min 31 s) : sztereó ; 12 cm szövegmell.
L 1809

 

Cikkek


129.    
Angi István: Palestrinától Palestrináig . - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233 , 5. évf. 11-12. sz. (1995.), 2-9. p.
130.    
Az év legjobb reneszánsz lemeze . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 45. évf. 3. sz. (2002.), 2. p.
131.    
Az év legjobb reneszánsz lemeze . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 44. évf. 2. sz. (2001.), 2. p.
132.    
Bali János: A középkor és az újkor határán : Ötszáz éve halt meg Jacob Obrecht . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 48. évf. 8. sz. (2005.), 22. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00092/1857.html
133.    
Bali János: Obrecht és kora : Flandriai Fesztivál 2005 . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 48. évf. 11. sz. (2005.), 9-11. p.
URL: http://epa.oszk.hu/00800/00835/00095/1964.html
134.    
Barlay Ö. Szabolcs: Giovan Battista Mosto gyulafehérvári madrigáljai : reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 2. sz. (1975.), 173-182. p.
135.    
Barlay Ö. Szabolcs: Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában II. : A gyulafehérvári madrigálok stílus- és zenetörténeti elemzése . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 17. évf. 2. sz. (1976.), 134-160. p.
136.    
Barnás Mária - Dobszay Ágnes - Kaisinger Rita - Rosta Árpád - Rostetter Szilveszter - Szitha Tünde: A XVI-XVII. század magyar zenetörténetének irodalma öt folyóiratban és hat kötetsorozatban . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1983.), 72-86. p.
137.    
Deák Endre: "Albo juss daley" : A Doulce Memoire chanson Bakfark Bálint átiratában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 38. évf. 3. sz. (2000.), 307-310. p.
138.    
Devich Márton: Monteverdi-madrigálok - Verdi és Puccini "tanítómesterei" : A Cantus Corvinus énekegyüttes koncertsorozata . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 42. évf. 1. sz. (1999.), 16. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00013/941.html
139.    
Dobszay László: Palestrina-év. [Riporter:] Olsvai Tamás Margit. In: Új Magyarország 4. évf. 4. sz. (1994.) 14-78. p.
140.    
Domokos Zsuzsa: A Capella Sistina elõadói gyakorlatának hatása Liszt egyházzenei műveire. = Magyar egyházzene 2000/2001. 2-3. sz., 319-336.
141.    
Domokos Zsuzsa: Liszt 1839-es római Palestrina-élménye : Fortunato Santini könyvtára . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 41. évf. 2. sz. (2003.), 141-154. p.
142.    
Domokos Zsuzsanna: A Capella Sistina tradíciójának hatása Liszt egyházzenei műveire. = Magyar zene 39.évf., 4. sz. (2001.) 355-374.
143.    
Domokos Zsuzsanna: Miserere d'apres Palestrina : Egy zenei idézet sorsa a Capella Sistinától Liszt zongoraművéig . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 45. évf. 1. sz. (2007.), 37. p.
144.    
Domokos Zsuzsanna: Palestrina Stabat matere : Richard Wagner közreadásában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 43. évf. 3. sz. (2005.), 301-312. p.
145.    
Domokos Zsuzsanna: Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században : a Missa Papae Marcelli olasz, francia és német kiadásainak szemléletbeli különbségei . - In: Magyar zene : zenetu-dományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 3-4. sz. (2004.), 285-310. p.
146.    
Fabó Bertalan: Bakfark Bálint adománylevele . - In: Századok, ISSN 0039-8098 , 43. évf. 8. sz. (1909.), 669-672. p.
147.    
Falvy Zoltán: A troubadourok és Magyarország . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 15. évf. 1. sz. (1974.), 44-50. p.
148.    
Falvy Zoltán: Ornamentáció a trubadúr zenében . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1982.), 37-48. p.
149.    
Fittler Katalin: Bakfark : Opera omnia II. A krakkói lantkönyv . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 21. évf. 1. sz. (1980.), 111-112. p.
150.    
Fittler Katalin: Howard M. Brown : A reneszánsz zenéje . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 22. évf. 2. sz. (1981.), 222-223. p.
151.    
Fittler Katalin: Reneszánsz táncok fuvolára (Blockflötére) és gitárra . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1983.), 102-103. p.
152.    
Fontana Gát Eszter: Hangszerkészítés Magyarországon a 16-19. században : vizsgálódás Bárdos Kornél módszerével . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 1. sz. (2004.), 9-14. p.
153.    
Homolya István: Hogyan lett Bakfarkból Greff . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 3. sz. (1983.), 281-284. p.
154.    
János Pál (pápa), II.: II. János Pál pápa levele Giovanni Pierluigi da Palestrina halálának 400. évfordulója alkalmából. Ford. Török József. = Magyar egyházzene 1993/1994. 3.sz. 364-366.
155.    
Katona Márta: Balcsillagzat : A Budapesti Kamaraopera Monteverdi-produkciói . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 45. évf. 4. sz. (2002.), 24. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00052/669.html
156.    
Király Péter: A zene János király udvarában I. . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 32. évf. 3. sz. (1991.), 284-288. p.
157.    
Király Péter: A zene János király udvarában II. : Húros hangszerek . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 32. évf. 4. sz. (1991.), 386-391. p.
158.    
Király Péter: Adalékok Bakfark életéhez és munkásságához . - In: Magyar zene : zenetu-dományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 31. évf. 4. sz. (1990.), 339-346. p.
159.    
Király Péter: Bakfark Bálint adománylevele . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 28. évf. 1. sz. (1987.), 88-100. p.
160.    
Király Péter: Bakfark Krakkói Lantkönyve utánnyomásának egy változata (két ábrával) . - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171 , 1988. 1. sz., 64-67. p.
161.    
Király Péter: Mikor született Bakfark? . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 30. évf. 1. sz. (1989.), 41-54. p.
162.    
Király Péter: Udvari trombitások a 16-17. századi Magyarországon . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 2. sz. (2004.), 121-148. p.
163.    
Király Péter: Újabb adatok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi működésével kapcsolatban . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 26. évf. 4. sz. (1985.), 406-430. p.
164.    
Kovács Gábor: Reneszánsz táncok . - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807 , 48. évf. 4. sz. (1998.), 118-120. p.
URL: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-04-kf-Kovacs-Reneszansz
165.    
Kubinyi András: A budai királyi udvar zenei életéhez a XVI. század elején : tanult zenészek - népi mulattatók . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 4. sz. (1975.), 389-397. p.
166.    
Malina János: Obrecht, Michael Haydn - és ami köztük van : A Hungaroton Classic régi zenei lemezeirõl . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 42. évf. 10. sz. (1999.), 39. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00022/553.html
167.    
Pernye András: Valentini Bakfark. Opera omnia I. A lyoni lantkönyv (1553) . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 1. sz (1977.)., 108-112. p.
168.    
Szabó István: Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 26. évf. 4. sz. (1985.), 386-405. p.
169.    
Szakály Ferenc: Lantos és krónikás. Tinódi . - In: História, ISSN 0139-2409 , 3. évf. 2. sz. (1981.), 20-21. p.
URL: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/81-02-09Szakaly.html
170.    
Újházy László: Fafúvók a reneszánszban és napjainkban : Néhány gondolat új fafúvós hangszerek építésérõl . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 19. évf. 1. sz. (1978.), 25-54. p.
171.    
Vargyas Brigitta: Ember és tánc a reneszánszban . - In: Világosság, ISSN 0505-5849 , 46. évf. 2-3. sz. (2005.),
URL: http://www.vilagossag.hu/pdf/20050530052656.pdf
172.    
Virágh László: Bakfark Bálint chanson-intavolációi . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 34. évf. 4. sz. (1993.), 439-444. p.

 

Elektronikus dokumentumok


173.    
Bakfark Bálint (1526? - 1576) [elektronikus dok.]
URL: http://www.sandormester.com/hu/Szerzok/Bakfark_Balint.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
174.    
Barangolás a stílusok világában : A reneszánsz zenéje [elektronikus dok.]
URL: http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/reneszansz/zene.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
175.    
Béke Csaba
A magyarországi reneszánsz zenéről [elektronikus dok.] / Béke Csaba
URL: http://www.bekecsaba.hu/magyarorszagi-renaissance.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
176.    
Cantilena Régizene együttes [elektronikus dok.]
URL: http://cantilena.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
177.    
Ensemble Micrologus [elektronikus dok.]
URL: http://www.micrologus.it/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
178.    
Fidelio - Fórum: Bevezetés a reneszánsz zene világába [elektronikus dok.]
URL: http://www.fidelio.hu/forumtema.asp?id=761
A letöltés ideje: 2008. április 2.
179.    
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – cikkek,folyóiratok teljes szöveggel [elektronikus dok.]
 A letöltés ideje: 2008. április 2.
180.    
Janus Pannónius versek és reneszánsz zene [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
181.    
Koronázó Templom Őrségünk/Reneszánsz Tánciskola [elektronikus dok.]
URL: http://www.belarex.hu/f0502.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
182.    
Lovagkor és reneszánsz [elektronikus dok.]
URL: http://www.tanc.hu/node/77
A letöltés ideje: 2008. április 2.
183.    
A magyar reneszánsz zenei élete [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/cimbora-archiv/html/main.php?page=egycikk&&hid=426
A letöltés ideje: 2008. április 2.
184.    
Mare Temporis Alapítvány : kutatáshoz [elektronikus dok.]
URL: http://www.maretemporis.hu/studiolo/link_hasznos.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
185.    
Midi renaissanse pieces [elektronikus dok.]
URL: http://web.tiscali.it/midiren/index.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
186.    
Muzsikalendárium [elektronikus dok.]
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=search
A letöltés ideje: 2008. április 2.
187.    
Pierluigi da Palestrina [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
188.    
Régi magyar táncok Mátyás király idejében [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/zene/regi_magyar_tancok_matyas_kiraly_idejeben
A letöltés ideje: 2008. április 2.
189.    
Reneszánsz ajánló a Zenei Könyvtár anyagából (Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd)– 2008. február [elektronikus dok.]
URL: http://www.csukalib.hu/ajanlo_tem.php?1
A letöltés ideje: 2008. április 2.
190.    
Reneszánsz tánc : a Mare Temporis Alapítvány oldala [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansztanc.gportal.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
191.    
Reneszánsz tánc [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansz.pbwiki.com/Renesz%C3%A1nsz%20t%C3%A1nc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
192.    
Reneszánsz zene / Borbély Szabina ; FSZEK [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
193.    
Reneszánsz zene / Zsoldos Marianna (Trinity) [elektronikus dok.]
URL: http://hangtarnok.hu/2008/01/07/reneszansz-zene/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
194.    
Reneszánsz zene / Zsoldos Marianna (Trinity) [elektronikus dok.]
URL: http://hangtarnok.hu/category/reneszansz-ev/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
195.    
A reneszánsz zene [elektronikus dok.]
URL: http://www.szandaiskola.hu/info7/reneszansz.doc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
196.    
A reneszánsz zene [elektronikus dok.]
URL: http://zenetortenet.extra.hu/reneszansz.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
197.    
Reneszánsz zene, korálok [elektronikus dok.]
URL: http://linktar.apertus.hu/index.php/link/Display?lid=21512
A letöltés ideje: 2008. április 2.
198.    
A reneszánsz zenéje [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/cimbora-archiv/html/main.php?page=egycikk&&hid=147
A letöltés ideje: 2008. április 2.
199.    
Reneszánsz zeneszerzők listája [elektronikus dok.] / Wikipédia
A letöltés ideje: 2008. április 2.
200.    
Reneszánsz [elektronikus dok.]
URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Renesz%C3%A1nsz
A letöltés ideje: 2008. április 2.
201.    
Reneszánsz.lap.hu [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansz.lap.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
202.    
Rozetta lantduó [elektronikus dok.]
URL: http://www.rozettaduo.hu/weboldal.doc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
203.    
A Sub Rosa régizenei együttes honlapja [elektronikus dok.]
URL: http://www.sub-rosa.hu/subkezdolap.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
204.    
Sulinet Digitális Tudásbázis : ének-zene [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
205.    
Tabulatúra régizene-együttes [elektronikus dok.]
URL: http://www.tabulatura.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
206.    
Tallis Scholars [elektronikus dok.]
URL: http://www.thetallisscholars.co.uk/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
207.    
Varga Péter
Világi és egyházi reneszánsz zene (Flamand dalok és Palestrina művei) / Varga Péter [elektronikus dok.]
URL: http://www.momus.hu/article.php?print=1&id=4509
A letöltés ideje: 2008. április 2.

 

Mutató


"Albo juss daley" / Deák Endre    137.
II. János Pál pápa levele Giovanni Pierluigi da Palestrina halálának 400. évfordulója alkalmából    154.
A XVI-XVII. század magyar zenetörténetének irodalma öt folyó-iratban és hat kötetsorozatban / Barnás Mária    136.
24 kétszólamú motetta / Orlandus de Lassus    79.
24 motette a due voci → 24 kétszólamú motetta    
25 angol kánon / ford. és összeáll. Raics István    58.
    
A    
Adalékok Bakfark életéhez és munkásságához / Király Péter    158.
Ádám Jenő (1896-1982)    64.
Addio Florida bella / Claudio Monteverdi    96.
Adrian Willaert Magyarországon / Király Péter    26.
Agócsy László (1906-1993)    78.
Agricola, Martin (1486-1556)    75., 78., 85.
Alkony / Luca Marenzio    81.
Általános zenetörténet / Molnár Géza    32.
Angi István (1933-)    129.
Angol dalok Erzsébet-kori énekeskönyvekből / feldolg. Dobszay László    59.
Angol reneszánsz dalok énekhangra és gitárra / átírta Benkő Dániel    60.
Apor Lázár tánca    68., 121., 126.
Arcadelt, Jacob (c. 1505-1568)    61., 86., 105., 117., 128.
Avasi Béla (1922-)    54.
Azzaiolo, Filippo (1530?-1569).    86., 105.
    
B    
Bakfark / Fittler Katalin    149.
Bakfark / Homolya István    18.
Bakfark Bálint (1507-1576)    18., 11., 14., 62., 75., 91., 107., 109., 111., 119., 121., 128., 137., 146., 149., 153., 158., 159., 160., 161., 163., 172.
Bakfark Bálint adománylevele / Fabó Bertalan    146.
Bakfark Bálint adománylevele / Király Péter    159.
Bakfark Bálint chanson-intavolációi / Virágh László    172.
Bakfark Bálint élete és mûvei 1507-1576 / Gombosi Ottó    14.
Bakfark Bálint lanttrió (Budapest)    128.
Bakfark Consort (Budapest)    119.
Bakfark Krakkói Lantkönyve utánnyomásának egy változata / Király Péter    160.
Bakfark, Valentinus → Bakfark Bálint (1507-1576)    
Balassi Bálint (1554-1594)    101., 102., 126., 127.
Balázs Elemér (1970-)    97.
Balázs Elemér Group (Budapest)    97.
Balázs István (1948-)    1.
Balázs József (1978-)    97.
Balcsillagzat / Katona Márta    155.
Bali János (1963-)    2., 132., 133.
Banchieri, Adriano (1568-1634))    75., 86., 93., 117.
Barbireau, Jacob (1408-1491)    85., 100., 107., 121.
Bárdos Kornél (1921-1993)    31.
Bárdos Lajos(1899-1986)    3.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)    134., 135.
Barna István (1920-)    4.
Barnás Mária (-)    136.
Barry, Yvo (-)    109.
Bartha Dénes (1908-)    5., 56., 57.
Bartók Béla (1881-1945)    27.
Batta András (1953-)    24., 48.
Bellasio, Paolo (1554-1594)    72.
Benkõ Consort (Budapest)    119., 121.
Benkõ Dániel (1947-)    60., 62., 65., 101., 103., 109., 119., 121.
Besard, Jean-Baptiste (1567-?)    90., 92.
The Best Of The Renaissance / vez. Peter Phillips    98., 99.
Beyer István (1950)    6.
Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence    46., 47.
Binchois (1400-1460)    75., 91.
Bónis Ferenc (1932-)    45.
Bono, Pietro (1417-1497)    70., 100., 119., 126.
Bossinensis, Franciscus (1509 körül)    73.
Boys of the Catedral Choir (London)    104.
Bősze Ádám (-)    53.
Breuer János (1932-)    27., 40.
Brodszky Ferenc (1904-1974)    90., 92.
Brown, Howard Mayer (1930-)    7., 42., 150.
Brumann, Conrad (?-1526)    75.
Buchner, Hans (1483-1538)    75.
Búcsú / Claudio Monteverdi    82.
A budai királyi udvar zenei életéhez a XVI. század elején / Kubinyi András    165.
Busnois, Antoine (?-1492)    75., 85.
Buzás Gergely (1965-)    29.
Byrd, William (1540-1591)    58., 63., 75., 91., 98., 120.
    
C    
Caccini, Giulio (1550-1618)    64., 103., 121.
Camerata Hungarica (Budapest)    100., 119.
Canticum canticorum / Giovanni Pierluigi da Palestrina    88.
Cantus Corvinus énekegyüttes (Budapest)    138.
A Capella Sistina előadói gyakorlatának hatása Liszt egyházzenei műveire / Domokos Zsuzsa    140.
A Capella Sistina tradíciójának hatása Liszt egyházzenei mûveire / Domokos Zsuzsa    142.
Cardoso, Manuel (1566-1650)    99.
Carissimi, Giacomo (1605-1674)    64.
Caron, Philippe (XV. sz. közepe)    85.
Caroso, Fabritio (1581 kürül)    73.
Casati, Girolamo (XVII. sz.)    97.
Castello, Dario (XVII. sz eleje)    113.
Choir of Westminster Cathedral. (London)    114., 116.
Il Ciel che Rado / Valentinus Bakfark    62.
The chronicle of classical music → A klasszikus zene krónikája    
Claudio Monteverdi    33.
Claudio Monteverdi / Pándi Marianne    37.
Clemens non Papa, Jacobus (1510-1556)    72., 78., 109., 117.
Collegium Vocale (Köln)    117.
Compére, Loyset (1450-1518)    72., 85., 97., 120.
Concerto Vocale (Köln)    96.
Conversi, Girolamo (?-1590)    105.
Copriano, John (XV. sz)    60.
Court Music for King → Mátyás király udvarának zenéje    
Créquillon, Thomas (1505-1557)    109.
Croner, Daniel (1656?-1746?)    128.
Csonka Erzsébet (-)    111.
Csupor László (1933-)    71.
Czidra László (1940-2001)    70., 100., 101., 103., 119.
    
D    
A dal mesterei / közr. Ádám Jenő    64.
De Labyrintho (Róma)    115.
De Orto, Marbriano (1500 körül)    78.
De Rore, Cipriano (1515/16-1565)    75., 105.
De Wert, Giaches (1535-1596)    105.
Deák Endre (1969-)    137.
Demantius, Christoph (1567-1643)    78.
Deposuit potentes / G. P. da Palestrina    87.
Des Prés, Josquin → Josquin Desprez (c. 1450-1521)    
Devich Márton (1965-)    138.
Deyries, Bernard (-)    8.
Dictionary of Early Music / Jerome and Elizabeth Roche    43.
Dietel, Gerhard (1953-)    9.
Diruta, Girolamo (c. 1554- c. 1613)    128.
Dobszay Ágnes (-)    136.
Dobszay László (1935-)    10., 59., 89., 139.
Domokos Zsuzsa (1964-)    140., 141., 142., 143., 144., 145.
Donato, Baldassare (c. 1530-1603)    105.
Dowland, John (1562-1626)    59., 60., 64., 65., 80., 103., 117., , 121., 124.
Dufay, Guillaume (1400-1474)    48., , 66., 72., 75., 91.
Dunstable, John (c. 1380-1453)    75.
    
E    
Early Hungarian songs → Régi magyar dalok    
Early music / Balázs Elemér Group    97.
Eccard, Johannes (1553-1611)    80.
Ékes énekek / vers Balassi Bálint    102.
Ember és tánc a reneszánszban / Vargyas Brigitta    171.
Erdélyi Tankönyvtanács (Kolozsvár)    50.
Esurientes / G. P. da Palestrina    87.
Európa zenéje (sorozat, ISSN 0237-482X)    36.
Eyck, Jacob van (1390-1441)    103.
Az év legjobb reneszánsz lemeze    130., 131.
    
F    
Fabó Bertalan (1868-1920)    146.
Fafúvók a reneszánszban és napjainkban / Újházy László    170.
Fagottduók / közreadja Oromszegi Ottó    67.
Fajth Tibor (1909-)    11.
Falconieri, Andrea (1585/86?-1656)    64.
Falvy Zoltán (1928-)    25., 147., 148.
Fantó Lilla (1946-)    8.
Farkas Ferenc (1905-2000)    68.
Fejedelmek lantosa / Fajth Tibor    11.
Fél évezred fényében / Pernye András    40.
Fiorentino, Giovanni (XIV. sz)    108.
Fittler Katalin (1952-)    149., 150., 151.
Flötenduos für Aufärger → Fuvoladuók kezdők számára    
Fontana Gát Eszter (1948-)    152.
Forrai Miklós (1914-1999)    86.
Franck, Melchior (1573-1639)    70., 77.
Frank Oszkár (1922-)    12., 54.
Frescobaldi, Girolamo (1583-1643)    108.
Fromme, Wolfgang (1951-1972)    117.
A furulya / Bali János    2.
Furulyamuzsika kezdők számára / közread. Czidra László    70.
Fuvoladuók kezdõk számára / átírta Csupor László    71.
A fülemüle / Jacob van Eyck    103.
    
G    
Gabrieli, Andrea (1510?-1586)    61., 75.
Gabrieli, Giovanni (1557-1612)    75., 105.
Gádor Ágnes (1942-)    44.
Gagliano, Marco da (1582-1643)    105.
Gál György Sándor (1907-1980)    13.
Gastoldi, Giacomo (1555-1609)    86., 105., 121.
Gát Eszter → Fontana Gát Eszter (1948-)    
Gát József (1913-1967)    79.
Gervaise, Claude (1550 körül)    91., 113.
Die Geschichte der Musik → A zene története    
Gesius, Bartholomeus (1555-1613)    78.
Gesualdo Carlo (1561-1613)    39., 52., 99., 105., 117.
Gesualdo élete és mûvei / Glenn Watkins    52.
Gibbons, Orlando (1583-1625)    120.
Giovan Battista Mosto gyulafehérvári madrig / Barlay Ö. Szabolcs    134.
Gitárduók kezdõknek / közread. Mosóczi Miklós    72.
Gitármuzsika kezdőknek / közread. Vereczkey László    73.
Ghymes együttes (Budapest)    127.
Ghiselin, Jean (1455-1511)    85.
Ghizeghem, Hayne van (XV. sz. )    85.
Golden favourites from St. Paul's Cathedral / with Paul Phoenix    104.
Gombosi Ottó (1902-1955)    14.
Grandi, Alessandro (1586-1630)    97.
Guerrero, Francisco (1528-1599)    97.
Gumpelzhaimer, Adam (1559-1625)    78.
Gyõri Leánykar (Győr)    108.
    
H    
Hajdútánc    113., 121., 126.
A hangszerek és a zene könyve / Max Wade-Matthews    51.
Hangszerkészítés    2.
Hangszerkészítés Magyarországon a 16-19. században / Fontana Gát Eszter    152.
Hangzó zeneelmélet / Frank Oszkár    12.
Hargitai György (1933-)    29.
Harnoncourt, Nikolaus (1929-)    16.
Harsányi Zsolt (1887-1943)    119.
Hassler, Hans Leo (1564-1612)    75., 80., 86., 117.
Hausmann, Valentin (1560-1612)    93., 121.
Hegedûmuzsika II. / közread. Lenkei Gabriella    74.
Heumann, Hans-Günter (1955-)    17.
Heumann, Monika (-)    17.
Hill, David (1955-)    116.
Histoire de la musique en bandes dessinées → Rajzos zenetörténet az őskortól napjainkig    
História (folyóirat, ISSN 0139-2409)    169.
Historia organoediae / összeáll. Margittay Sándor    75.
Hívogató / Thomas Morley    84.
Hofhaimer (1459-1537)    75.
Hogyan lett Bakfarkból Greff / Homolya István    153.
Hollós Lajos (1923-)    76.
Homolya István (1940-)    18., 19., 62., 153.
Honterus, János (1498-1549)    128.
Horváth Ádám (1930-)    61.
Hume, Tobias (XV. sz)    60.
    
I    
I vaghi fiori / Pesenti    105.
Isaac, Heinrich (1445-1517))    75., 85., 117., 120., 123.
Iskolakultúra (folyóirat, ISSN 1215-5233)    129.
Ismerkedés a zenetörténettel / Gál György Sándor    13.
    
J    
Jacobs, René (1946-)    96.
Jancsovics Antal(1937-)    88.
Jannequin, Clément (1485-1559)    80., 86., 91., 109., 117.
János Pál (pápa), II    154.
Jászay Magda (1920-)    36.
Jones, Robert (1583-1633)    59., 60.
Josquin Desprez (c. 1450-1521)    35., 75., 77., 78., 85., 86., 98., 99., 106., 109., 115., 123.
Josquin des Prés és Palestrina / The Tallis Scholars    106.
Judenkünig, Hans, (1523)    73.
    
K    
Kaisinger Rita (1961-)    136.
Kájoni kódex (XVII. sz)    101., 126.
Káldor János (1910–1982)    20.
Karamazov, Edin (1965-)    124.
Karasszon Dezső (1952-)    7.
Károly Róbert (1937-)    21.
Kárpáti János (1932-)    24.
Kátay Zoltán (1954-)    125.
Katona Márta (1944-)    155.
Kelemen Imre (1931-)    22.
Kendall, Alan (1939-)    23.
Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János    24., 107.
Kerényi Eszter (1950-)    55.
Kerényi György(1902-1986)    81.
Keresztény Györgyi, R (-)    17.
Keresztury Dezső (1904-1996)    25.
Két kórusdal a XVI. Századból / Jacob Arcadelt    61.
Király Péter (1953-)    26., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163.
Kis francia zenetörténet szóban és zenében / Póczonyi Mária    41.
Kis zenei könyvtár (sorozat)    37.
Klarinétduók kezdőknek / közread. Máriássy István    77.
Klasszikus kánonok / összeáll. Molnár Antal    78.
A klasszikus zene krónikája / Alan Kendall    23.
Kodály karművészete / Kodály Zoltán    108.
Kodály-mérleg, 1982 / vál. és szerk. Breuer János    27.
Kodály Zoltán (1882-1967)    27., 28., 108.
Kondor Lajos (1926-2006)    13.
Kósa Gábor(1950-)    91.
Kotter, Johannes (c. 1485-1541)    75.
Kovács Béla (1937-)    111.
Kovács Gábor (1953-)    164.
Kovács Sándor (1949-)    35., 48.
A középkor és az újkor határán / Bali János    132.
Kubinyi András (1929-)    165.
Kultúra és tudomány (sorozat)    47.
    
L    
La Rue, Pierre de (1460-1518)    117., 120.
Lantművek / Bakfark Bálint    109.
Lantos és krónikás / Szakály Ferenc    169.
Lasocki, David (-)    42.
Lasso, Orlando → Lassus, Orlandus de (1532-1594)    
Lassus Énekegyüttes (Budapest)    103.
Lassus, Orlandus de (1532-1594)    19., 67., 71., 75., 80., 86., 91., 95., 99., 105., 117., 118.
Lechner, Leonard (1553-. 1606)    117.
Der Lautenist Valentin Bakfark Leben und Werke 1507-1576 → Bakfark Bálint élete és művei 1507-1576    
Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)    28.
Lemery, Denys (-)    8.
Lenkei Gabriella (1922-)    74.
Liszt 1839-es római Palestrina-élménye / Domokos Zsuzsa    141.
Lobo, Alonso (1555-1617)    98.
Lubik Imre (1904-1964)    80.
Lugosi Melinda (1950-)    103.
Lukin László (1926-2004)    84.
Lute Works → Lantművek    
    
M    
Machault, Guillaume de (XIV. sz)    64., 97., 121.
Madrigál / Passuth László    39.
A madrigál és a velencei iskola / Cesare Orselli    36.
Il madrigale e la scuola veneziana → A madrigál és a velencei iskola    
Madrigálok és preklasszikus táncok két trombitára és két harsonára / Lubik Imre    80.
Magnificat a sei voci - for chorus and organ / Claudio Monteverdi    83.
Magyar Állami Népi Együttes (Budapest)    125.
Magyar Állami Népi Együttes Népi Zenekara (Budapest)    125.
Magyar egyházzene (folyóirat, ISSN 1217-7768)    140., 154.
Magyar kódex / főszerk. Szentpéteri József    29.
Magyar könyvszemle (folyóirat, ISSN 0025-0171)    160.
A magyar középkor hangjegyes forrásai / Szendrei Janka    49.
Magyar krónika / Vagantes    110.
Magyar reneszánsz udvari kultúra / szerk. és az elõszót írta R. Várkonyi Ágnes    30.
Magyar tánc / Farkas Ferenc    68.
Magyar történelmi arcképcsarnok / rend. Kovács Béla    111.
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet (Budapest)    49.
Magyar zene (folyóirat, ISSN 0025-0384)    134., 135., 136., 137., 141., 142., 143., 144., 145., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 156., 157., 158., 159., 161., 162., 163., 165., 167., 168., 170., 172.
A magyar zene századai    112.
Magyar zenetörténet / Dobszay László    10.
A magyar zenetörténet képeskönyve / Keresztury Dezső    25.
A magyar zenetörténet kézikönyve / Szabolcsi Bence    45.
A magyar zenetörténet kistükre / Káldor János    20.
Magyarország és Európa / Király Péter    26.
Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin    31.
Május szép hajnalán / Lasso    95.
Malina János (1948-)    166.
Mandel Quartet (Budapest)    113., 126.
A mantuai herceg muzsikusa / Passuth László    38.
Margittay Sándor (1927-1992)    75.
Marenzio, Luca (1553/54-1599)    81., 86., 105.
Máriássy István (1936-)    77.
Mátyás király udvarának zenéje / előadó Camerata Hungarica    100.
Merulo, Claudio (1533-1604)    75.
Michels, Ulrich (1938--)    44.
Mikor született Bakfark? / Király Péter    161.
Miserere d'apres Palestrina / Domokos Zsuzsa    143.
Miserere mei, Deus / Josquin Desprez    115.
Missa Ave Maria / Giovanni Pierluigi da Palestrina    114.
Missa Brevis / Giovanni Pierluigi da Palestrina    116.
Missa "Caput" / Guillaume Dufay    66.
Missa De Beata Virgine / Giovanni Pierluigi da Palestrina    114.
Missa Hercules Dux Ferrariae / Josquin Desprez    115.
Missa L'homme armé / Guillaume Dufay    48.
Missa Papae Marcelli / Giovanni Pierluigi da Palestrina    116., 145.
Modális harmóniák / Bárdos Lajos    3.
Molnár Antal (1890-1983)    78.
Molnár Géza (1923-)    32.
Montanaro, Miquen (-)    127.
Monte, Philippe de (1521-1603)    105., 128.
Monteverdi, Claudio (1567-1643)    16., 33., 37., 38., 43., , 71., 82., 83., 86., 96., 105., 117., 138., 155.
Monteverdi-madrigálok / Devich Márton    138.
Morley, Thomas (1557-1603)    60., 64., 72., 74., 84., 86., 117.
Mosóczi Miklós (1947-)    72.
The most beautiful madrigals / vez. Wolfgang Fromme    117.
Mosto, Giovan Battista (XII. sz)    134.
Mouton, Jean (c. 1459-1522)    75.
Music in the renaissance → A reneszánsz zenéje    
Musicológia Hungarica (sorozat)    14.
Musicotheca classica (sorozat)    88.
Muzsika (folyóirat, ISSN 1588-1415)    130., 131., 132., 133., 138., 155., 166.
Muzsikáló évszázadok    118.
Muzsikáló zenetörténet / bev. Ujfalussy József    34.
Musikgeschichte für Kinder → Zenetörténet gyerekeknek    
Musikgeschichte in Daten → Zenetörténet évszámokban    
Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez (sorozat, ISSN 0209-9454)    49.
    
N    
Nachgall (c. 1480-1537)    75.
Nagy Levente (-)    6.
Narváez, Luys (1538)    73.
Németalföldi mesterek mûvei 3 hangszerre    85.
Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma (Budapest)    35.
Newsidler, Hans (1508- 1565)    73., 77., 121.
Nyolc évszázad orgonazenéje → Historia organoediae    
    
O    
O'Donnell, James (1950-)    114.
Obrecht, Jacob (c. 1450-1505)    75., 120., 132., 133., 166.
Obrecht, Michael Haydn - és ami köztük van / Malina János    166.
Obrecht és kora / Bali János    133.
Okeghem, Jean de (c. 1425-1495)    75., 91.
Ongrádi Melinda (-)    51.
Olsvai Tamás Margit (-)    139.
Opera omnia / Bakfark    149., 167.
Orfeusz hangzó zenetörténet / kiad. a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma    35., 106., 112., 122.
Ornamentáció a trubadúr zenében / Falvy Zoltán    148.
Oromszegi Ottó (1930-)    67.
Orselli, Cesare (-)    36.
Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézet (Budapest)    41.
    
Ö    
Örök muzsika / Barna István    4.
Öt évszázad kórusa / Forrai Miklós gyűjteménye    86.
    
P    
Padovano, Annibale (1527-1575)    75.
Palestrina-év / Dobszay László    139.
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525- 1594)    3., 19., 27., 35., 75., 78., 86., 87., 88., 97., 99., 105., 106., 114., 116., 118., 141., 143., 144., 145., 154.
Palestrina, Lassus / Homolya István    19.
Palestrina Stabat matere / Domokos Zsuzsanna    144.
Palestrinától Palestrináig / Angi István    129.
Pálvölgyi Endre (1930-)    9.
Pándi Marianne (1924-)    37.
Pars mea / G. P. da Palestrina    87.
Passuth László (1900-1979)    38., 39.
Papp Lajos (1935-)    89.
Paumann, Conrad (c. 1415-1473)    75.
Pearson, John (1610 körül)    91.
Pécsi Kamarakórus (Pécs)    105.
Peri, Jacopo (1561- 1633)    64.
Pernye András (1928-1980)    40., 63., 167.
Pesenti, Michele (1475 k.-1521 u.)    105.
Péteri Judit (1953-)    42.
Picchi, Giovanni (1571- 1643)    101., 119., 126.
Phalése, Pierre (1510- 1575)    93.
Phillips, Peter (1950-)    98., 99.
Phoenix, Paul (1967-)    104.
Pilkington, Francis (?-1605)    60.
Pitti Katalin (1951-)    101.
Póczonyi Mária (1930-)    41.
Praetorius, Christoph (?-1609)    78.
Praetorius, Michael (1571-1621)    75., 78., 80., 86., 121.
Prés, Josquin Des → Josquin Desprez (c. 1450-1521)    
Il Primo Libro de Madrigali / Claudio Monteverdi    33.
Puskás Dezső (1935-)    77.
    
R    
R. Keresztény Györgyi → Keresztény Györgyi, R    
R. Várkonyi Ágnes → Várkonyi Ágnes, R. (1928-)    
Raics István (1912- 1986)    58.
Rajeczky Benjamin (1901- 1989)    31.
Rajzos zenetörténet az őskortól napjainkig / Bernard Deyries    8.
Ránki András (-)    53.
Régi dalok és táncok / feldolg. Dobszay László    89.
Régi kamarazene (sorozat)    85.
Régi magyar dalok / arr. Benkõ Dániel    101.
Régi magyar táncok a XVII. Századból / Farkas Ferenc    68.
Régi mesterek egyneműkarai X. / G. P. da Palestrina    87.
Régi zene / szerk. Péteri Judit    42.
Régi zene gordonkára zongorakísérettel / közread. Brodszky Ferenc    90.
Régi zene hangolt ütőhangszerekre / átdolg. Kósa Gábor    91.
Régi zene mélyhegedûre zongorakísérettel / közread. Brodszky Ferenc    92.
Renaissance and Baroque music → Reneszánsz és barokk zene    
Renaissance music for recorders → Reneszánsz fuvolazene    
Reneszánsz és barokk zene / arr. Dániel Benkõ    119.
Reneszánsz fuvolazene / ea. Sesquitertia    120.
Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól / Szabó István    168.
Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában / Barlay Ö Szabolcs    135.
Reneszánsz mûvek négy hangszerre    93.
Reneszánsz Pop / Benkő Dániel    121.
Reneszánsz táncok / Kovács Gábor    164.
Reneszánsz táncok fuvolára (Blockflötére) és gitárra / Fittler Katalin    151.
Reneszánsz vokálpolifónia    122.
A reneszánsz zene gyöngyszemei / előadó Camerata Hungarica    123.
A reneszánsz zenéje / Howard M. Brown    7., 150.
Resinarius, Balthasar (c. 1458-1544)    75.
Révész Dorrit (1934-)    8.
Reviczky Béla (1945-)    17.
Rezessy László (1912–1997)    54.
Rhau, Georg (1488-1548)    71.
Rial, Núria (1975-)    97.
Róbert György (1952-)    103.
Roche, Elizabeth (-)    43.
Roche, Jerome (1942-)    43.
Rosseter, Philip (?-1601)    60.
Rosta Árpád (1961-)    136.
Rostetter Szilveszter (1962-)    136.
    
S    
Sadler, Michael, (1957-)    8.
Salve Regina / Josquin Desprez    115.
Salve Regina / William Byrd    63.
Sarka Edina (-)    23.
Sartorius, Erasmus (1577-1637)    78., 86.
Scandellus, Antonius (1517-1580)    80., 86.
Schein, Johann Hermann (1586-1630)    71., 86., 117.
Schlick, Arnolt (c. 1455-1525)    75.
Schürmann, Andreas (-)    17.
Schütz, Heinrich  (1585-1672)    75.
Sebő Ferenc (1947-)    125.
Senffl, Ludwig (1490-1543)    71., 75., 86., 117., 120.
Sesquitertia (Párizs)    120.
Sicher, Fridolin  (1490-1546)    75.
SH atlasz    44.
Songs From The Labyrinth / John Dowland    124.
Souliaert, Carolus (16.sz)    117.
Spanyol gitármuzsika / átírta Venancio Garcia Velesco    94.
Staden, Johann (1579-1634)    78., 93.
Stark virginálé (XVII. sz.)    126.
Stemler Gyula (-)    29.
Stílusismeret Kodály pedagógiai művei alapján / Legányné Hegyi Erzsébet    28.
Sting (1951-)    124.
Stokem, Johannes de (c. 1440-1487)    100., 126.
Susato, Tylman (1551 körül)    70., 73., 93., 113., 119., 121.
Sweelinck, J. P. (1562-1621)    67.
    
Sz    
Szabó István (1953-)    102., 168.
Szabó Miklós (1931-)    108.
Szabolcsi Bence (1899-1973)    27., 45., 46., 47., 56.
Szabolcsi Bence művei (sorozat, ISSN 633302226)    45., 46., 49.
Szakály Ferenc (1942.1999)    169.
Szállj szép énekszó / ford. Vargha Károly    95.
Századok (folyóirat, ISSN 0039-8098)    146.
Székely Júlia (1948-)    30.
Szekeres Ferenc (1927-)    87.
Szemelvények a zenehallgatáshoz / Batta András    48.
Szendrei Janka (1938-)    49.
Szentpéteri József (-)    29.
Szilágyi Tibor (1931-1998)    52.
Szitha Tünde (1962-)    35., 136.
Sztravinszkij, Igor (1882-1971)    52.
Szunyogh Balázs (1954-)    101.
    
T    
Tallián Tibor (1946-)    48.
The Tallis Scholars (Boston)    98., 99., 106.
Tallis, Thomas (1505-1585)    98.
Táncművészet (sorozat, ISSN 1585-5694)    21.
Táncok és fantáziák / John Dowland    65.
Táncos magyarok / Sebõ Ferenc    125.
A tanítványok avagy a Palestrina-mozgalom története / Szabolcsi Bence    27.
Tavasz / Luca Marenzio    81.
Taverner, John (1490-1545)    99., 120.
TELC (sorozat)    53.
Thysius, Johann (1578)    73.
Tillai Aurél (1930-)    105.
Tinctoris, Johannes (1435-1511)    85., 100., 126.
Tinódi Lantos Sebestyén (1505-1556)    107., 110., 111., 125., 127., 128., 169.
A toronyban / Hollós Lajos    76.
Tótfalusi István (1936-)    52.
Tóth Aladár (1898- 1968)    56.
Török József (1946-)    154.
A troubadourok és Magyarország / Falvy Zoltán    147.
    
U    
Udvari trombitások a 16-17. századi Magyarországon / Király Péter    162.
Új Magyarország (folyóirat, ISSN1215-0185)    139.
Új pedagógiai szemle (folyóirat, ISSN 1215-1807)    164.
Újabb adatok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi mûködésével kapcsolatban / Király Péter    163.
Újházy László (1937-)    170.
Ujfalussy József (1920-).    34.
Ungaresca / Mandel Quartet    126.
Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században / Domokos Zsuzsa    145.
Üzenet / Miquen Montanaro    127.
    
V    
Vagantes Trió (Budapest)    102., 110.
Valádi Enikõ (1947-)    50.
Valentini Bakfark / Pernye András    167.
Vargha Károly (1914-)    95.
Vargyas Brigitta (-)    171.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)    30.
Vécsey Jenő (1906-1966)    25.
Velesco, Venancio Garcia (-)    94.
Verbonnet, Johannes → Ghiselin, Jean (1455-1511)    
Verdelot, Philippe (? - 1552)    86., 105.
Vereczkey László (1942-)    73.
Vietórisz kódex (XVII. sz.)    101., 119., 126.
Victoria, Tomás Luis de (c. 1548-1611)    30., 75.
Világosság (folyóirat, ISSN 0505-5849)    171.
Virágh László (1940-)    172.
Virgo salutiferi / Josquin Desprez    115.
Vogel, Gunther (1929-)    44.
Vulpius, Melchior (?-1615)    78.
    
W    
Wade-Matthews, Max, (1949-)    51.
Walter, Testolin (-)    115.
Watkins, Glenn (1947-)    52.
Widman, Erasmus (1572-1634)    86., 117.
Willaert, Adrian (c. 1490-1562)    75., 86., 105., 117., 118., 128.
Wörner, Karl H. (1910-1969)    53.
    
Z    
Zangius, Nikolaus (1570?-1619?)    117.
Zarlino, Giuseppe  (1517-1590)    75.
Zene / Ulrich Michels    44.
Zene a reneszánszkori Erdélyben / Daniel Croner    128.
A zene János király udvarában / Király Péter    156., 157.
Zene mint párbeszéd / Nikolaus Harnoncourt    16.
A zene története / Karl H. Wörner    53.
A zene története 1750-ig / Kelemen Imre    22.
Zeneelmélet / Avassi Béla, Frank Oszkár, RezessyLászló    54..
Zeneelmélet és zenei formatan / Károly Róbert    21.
Zenei antológia / szerk. Kerényi Eszter    55.
Zenei kiskönyvtár (sorozat, ISSN 138-9297)    19.
Zenei lexikon / Balázs István    1.
Zenei lexikon / fõszerk. Bartha Dénes    56.
Zenetörténet a kezdetektõl 1750-ig / Valádi Enikõ    50.
A zenetörténet antológiája / Bartha Dénes    5., 57.
Zenetörténet évszámokban / Gerhard Dietel    9.
Zenetörténet gyerekeknek / Monika és Hans-Günter Heumann    17.
A zenetörténet kézikönyve (sorozat)    5., 57.
Zenetörténet, zeneirodalom / Beyer István    6.