Okleveles menyasszonyok

Hallottak már okleveles menyasszonyról? Helyismereti gyűjteményünk Hely-ismered? sorozatában a Líceum 1945 előtti múltjából osztunk meg egy érdekességet.

Okleveles menyasszonyok és tényleges menyasszonyok találkozása a Kalász menyasszonyiskoláján : kitűnően sikerült az iskola bemutatója.

Ma délben színes leánysereg indult a Líceumból az érseki palotába, elevenséget hozva az utca megszokott forgalmába. A KALÁSZ (Katolikus Leánykörök Szövetsége) menyasszonyiskolájának hallgatói vonultak vagy népviseletben, vagy a KALÁSZ egyenruhájában az érseki udvarba, hogy hódoló tisztelgésen jelenjenek meg Dr. Czapik Gyula érsekfőpásztor előtt…Eddig már hallottunk okleveles mérnökről, tanítóról, gyógyszerészről, most bevonul elképzeléseink közé az okleveles mennyasszony, aki csak abban különbözik a tényleges menyasszonytól, hogy nincs karikagyűrűje. Ez ugyan elég nagy különbség, viszont mindent tud, amit egy okos, művelt leánynak tudni illik, mielőtt bekötik a fejét. E tudnivalók között bőven szerepelnek szellemi és lelki felvilágosítások, a házasság mélyebb tartalmáról, a házi feladatokról, a család és a nemzet iránti kötelességekről, az alkalmazkodás művészetéről. Ami a férjfogás fortélyait illeti, azt meg fölösleges tanítani, mert úgyis tudják. Okleveles menyasszonyok tömegét bocsátotta ki négynapos tanfolyamáról a KALÁSZ egri egyházmegyei szervezete. 158 falusi lány jelentkezett a tanfolyamra s az első kérdés, amivel egymásra köszöntöttek, az volt: - Van-e gyűrűd? Volt, akinek volt, de a legtöbb éppen azért igyekezett megközelíteni a menyasszonyság körüli tudományokat, mert nem volt. A KALÁSZ menyasszonyiskolájának előadói nagyszerű munkát végeztek az aránylag rövid idő alatt. Erről a munkáról számolt be a menyasszonyiskola hétfőn délután a Kaszinó nagytermében nagy és lelkes közönség előtt.  A KALÁSZ lányok jeligéjének eléneklése után komoly és víg beszámolót tartottak a hallgatók a tanfolyam lefolyásáról. A meglepő fogalmazási készséggel és kifejezési, előadási móddal ismertetett beszámolókból a közönség megismerhette a tanfolyam tanulmányi rendjét, de megismerhette a lányok szellemét, az együtt töltött négy nap sok derűs mozzanatát. A tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítványt Rakolczay Gábor igazgató adta át a végzett hallgatóknak. Jellemző a menyasszonytanfolyamok iránti érdeklődésre, hogy az egri tanfolyam után másnap már Mátraderecskén indult hasonló tanfolyam 85 jelentkezővel.

(forrás: Eger, 1944. január 21., Hungaricana)

Kiss Péter

Kategória: