Májusi könyvesõ

 A barbecue könyv
A barbecue nem egyszerûen a grillezés amerikai elnevezése. A barbecue a szabadban rendezett ételkészítési esemény, fiatalok és idõsebbek kedvelt szórakozása. A barbecue örömforrás és ízélmény mind a házigazda, mind vendégei számára. A zárt grillezõ segítségével lehetségessé válik a lehetetlen! Elkészíthetjük ki-ki legkedveltebb eredetei amerikai barbecue receptjét az elõételtõl a desszertig, a hamburgerektõl a steak burgonyán keresztül a Margherita pizzáig, a steaktõl az egészben sütött pulykáig. S ráadásul a receptek között megtaláljuk a pácok, a majonézek és a különféle saláták elkészítési módjait. A recepteket számos hasznos tipp és részletes információ egészíti ki a grillkészülék és a grillszén helyes használatára vonatkozóan.

A bennünk rejlõ vezetõ
A bennünk rejlõ vezetõ megmutatja, hogyan fedezzük fel és tudatosítsuk magunkban mindazt, ami valóban egyedi és értékes bennünk, hogyan tárjuk fel rejtett belsõ céljainkat, hogyan nézzünk szembe félelmeinkkel és szedjük össze erõnket – azaz hogyan szerezhetjük meg a biztos alapokat ahhoz, hogy sikeres vezetõvé váljunk. Ahhoz ugyanis, hogy a legmagasabb beosztásban is megálljuk a helyünket, olyan magabiztos és pontos ismeretekkel kell rendelkeznünk önmagunkról, amelyek képesek átsegíteni a vezetõi munka során felmerülõ kemény helyzeteken és döntéseken.
A számos esettanulmányt, történetet, módszert felvonultató mû a vezetés új filozófiáját egy, a gyakorlatban is alkalmazható programmá alakítja, amelynek segítségével bárkibõl sikeres vezetõ válhat. Megtanulhatjuk, hogy a sikeres vezetõk eredményeiket nem elsõsorban erõfeszítéseiknek köszönhetik, hanem annak, hogy pontosan felismerték és tudatosították magukban, kik õk valójában, és milyen egyéni sorsot követnek.

 Hollywood hercege - Életrajz
Tony Curtis a 20. század második felének emblematikus filmcsillaga. Barátai között tudhatta John F. Kennedyt, Frank Sinatrát, Cary Grantet és más óriásokat. Viszonya volt Marylin Monroe-val. Elvis Presley tõle "lopta" ikonikus hajviseletét. A kor meghatározó figurájaként fotója szerepel a Beatles lemezének borítóján. A 21. század hírnökeként szakmájában elsõként követelte, hogy Sidney Poitier, afroamerikai filmpartnere vele egyenrangúan szerepeljen közös filmjük plakátján. Szereti az életet, imádja a nõket és a mûvészeteket. És most elõször elmeséli életét, a bronxi magyar-zsidó srác hihetetlen kalandját, amely a nyomasztó gyermekkorból Hollywood csúcsáig vezet...

Egy természettudós utazásai
Charles Darwin öt sorsformáló esztendejének története.
Ama bizonyos idõk krónikája, amikor az ifjú természetbúvár a kétárbócos fedélzetén glóbuszunk nagy részét beutazta. Közben röpke, de annál fontosabb idõt töltött a Galápagos-szigeteken, s ott a madarak és a hüllõk jellegzetességeit tanulmányozta. Az expedíció éles szemû, oknyomozó kutatóvá formálta Darwint, visszavonhatatlanul megváltoztatta életét. Megfigyeléseit összefoglaló útleírása pedig hírneves szerzõvé avatta: "Életem elsõ irodalmi alkotásának sikere jobban legyezgeti hiúságomat, mint bármely késõbbi kötetem megjelenése" - írta évtizedek múlva. Azért ne feledjük: e késõbbi kötetek között szerepel "A fajok eredete", a természettudomány máig legnagyobb hatású könyve, az evolúcióelmélet foglalata. Izgalmas és tanulságos kalandok, egy új korszak nyitányát jelentõ megfigyelések...
A National Geographic Társaság részletes térképpel és tárgymutatóval egészítette ki, s most az Olvasó elé tárja az ifjú Charles útirajzát, hogy méltóképpen ünnepelhesse a nagy tudós születésének 200. évfordulóját.

 Kémnõk
A második világháború sûrûjében vagyunk. A fiatal nõ, Louise Desfontaines már jó ideje harcol a francia ellenállás, a resistance soraiban. Történetünk kezdetén ki kell szabadítania egy angol tisztet, akit a normandiai partraszállás elõkészítésének akciója során kaptak el a németek. A férfi a kínzások ellenére sem vallott még, de félõ, hogy ez már csak idõ kérdése: Louise-nak sietnie kell. Igazi kis kommandót szervez a feladat végrehajtására, mégpedig csupa fiatal nõbõl. Suzy, a kabarétáncosnõ, a férfiak elcsábításában jeleskedik, Gaëlle, a vegyészmérnök, a robbanószerek specialistája. Jeanne-t, a hajdani prostituáltat szinte a kivégzésérõl hozza el Louise, éppen azért, mert õ aztán nem riad vissza a gyilkosságtól. A nõk titokban Normandiába repülnek, ahol egy Maria fedõnevû olasz ügynök fogadja õket. Vele együtt öttagúvá bõvül a nõi különítmény, s megkezdõdik a titkos élethalálharc a küldetés teljesítéséért. Buktatókkal, váratlan helyzetekkel, tragédiákkal, szerelmekkel és szinte elképzelhetetlen hõsiességgel. A cselekményt igaz történet ihlette, és az is közismert, hogy a francia ellenállásban számtalan nõ harcolt, legalább olyan elszántsággal és rátermettséggel, mint a férfiak. A letehetetlenül és szívszorítóan izgalmas regény egyúttal igazságot is szolgáltat európai közelmúltunk elfeledett háborús hõsnõinek, akik szemrebbenés nélkül kockáztatták, és ha kellett, feláldozták életüket a hazájukért.

A király napjai
Filip Florian új regénye részletgazdag és színpompás képet fest a XIX. századi Romániáról és arról a Bukarestrõl, melynek élete ugyanolyan pezsgõ volt, akárcsak a korszak többi Európai nagyvárosáé Párizstól Budapestig. Fõhõse egy berlini fogorvos, aki a trónörökös – a késõbbi I. Károly király – kíséretében érkezik a román fõvárosba, ahol gazdag mentora társaságában az élet sûrûjébe veti magát. Prostituáltak és úrinõk, trónvárományosok és zabigyerekek, intrikák és háborúk, szerencsejáték és bódulat közepette köttetnek és szakadnak szét a szerelmi és baráti kapcsolatok.

 Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában
Hogyan születnek a kormányzati döntések? Miért teszi a kormányzat éppen azt, amit? A kötet a közpolitika ezen alapkérdéseibõl indul ki, konkretizálva azokat a nemzetközi környezetpolitika területére. Elemzésünk azt igyekszik feltárni, hogy milyen motívumok, tényezõk hatására döntött úgy a magyar kormányzat, hogy részt vesz – és éppen olyan módon vesz részt, ahogy tette – a globális környezetvédelmi együttmûködésben, egészen pontosan az éghajlat-változási és a biodiverzitási rezsim munkájában. A könyv elsõ része azokat az elméleteket mutatja be, amelyek az új típusú nemzetközi együttmûködési rendszerekrõl, rezsimekrõl szólnak. Az sem magától értetõdõ ugyanis, hogy a nemzetközi politika hatalmi vetélkedéstõl korántsem mentes világában az államok miért és hogyan hajlandóak egyáltalán részt venni olyan hosszú távú együttmûködésben, mint amilyet a környezetvédelem megkíván. Majd a könyv második része az éghajlatváltozás megakadályozására, a harmadik pedig a biológiai sokféleség védelmére szervezõdött rezsimeket elemzi. Bár a kiinduló kérdésfelvetésünk a magyar politika megértésére irányult, az olvasó képet kap a klímaváltozás és a fajpusztulás problémájáról, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményekrõl, politikákról is.

Orosz ablak
Dragan Velikiæ ravaszul megszerkesztett fejlõdésregényének hõse, Rudi Stupar, vidékrõl Belgrádba, onnan a délszláv háborús katonai behívó elõl Budapestre, majd Münchenbe, Hamburgba vetõdik el önmagát keresve. Amikor csavargásai után hazaindul, a vonaton egy találomra vett könyvbe feledkezik, amely egy Európában kalandozó lengyel cirkuszi mutatványos életét követi, s közben felvillannak Rudi életutazásának állomásai. Miután a színészi pályáról eltanácsolják, egy karmester és egy színésznõ rokkantsétáltatója és élettörténetének hallgatója, majd germanistaként alkalmi fordító a szerb Casablancává váló Budapesten, aztán áruházi raktáros Németországban, lelkes kutató, végül hullamosó. A felidézett vallomásokon, szüleihez fûzõdõ ambivalens kapcsolatának és színész mentorának emléktöredékein rágódva keresi önnön igazi lényét, ennek metaforája az orosz ablak, a fortocska, amely rés az önvizsgáló visszapillantáshoz és egyben friss levegõt hozó egérút. Ahogyan a hazafelé tartó Rudi a vonaton felejti a könyvet, a történet váratlanul megszakad, s így nyitva marad elõttünk a kérdés: A vargabetûk végén egy író lép elénk, a párhuzamos életek egybefoglalója? Vagy a történet megszakadásával egy beteg elme némul el?

 Pánik - Tények és tévhitek
A könyv egyik fõ célja, hogy lerombolja azt a hamis mítoszt, amit a pánik körül a biológiai pszichiátria, a gyógyszeripar és a média évtizedek alatt felépített. A pánik fogalma mára elvesztette tudományos tartalmát, s helyette a gyógyszeripar és a biológiai pszichiátria marketingfogalmává vált. A könyv röviden bemutatja, hogyan igyekezett a pszichiátria szabadulni átkos múltjától, melyben hatalmi eszköz volt csupán, s hogyan rombolta le a pszichiátrián belüli pozitív törekvéseket a gyógyszeripar a biológiai pszichiátria uralomra juttatásával. Az utóbbi évtizedekben szemtanúi és áldozatai vagyunk annak, hogyan vált a biológiai pszichiátria a gyógyszeripar hatékony kereskedõjévé, s hogyan teszi az embereket „fogyasztókká”. A kereskedõszerep része a gyógyszerek forgalmának mesterséges növelése, és az új és új betegségek kitalálása és árusítása is. A könyv bemutatja, hogy a pánik evolúciósan jól értelmezhetõ természetes életjelenség, amelyet a gyógyszeripari-pszichiátriai propaganda tett félelmetessé. Elemzi a pánik kezelésére javasolt gyógyszerek hatástalanságát, a „szerotonin mítosz” tarthatatlanságát. Bemutatja a pánik modern szemléletét, a pszichoterápiás megközelítés elveit. A szerzõ szerint a pszichoterápia lényege az élet új szemléletének, a konfliktusok, a problémák újszerû megközelítésének elsajátítása. Hogyan tanuljuk a félelmet, és hogyan gyõzzük le. Hogyan dagadnak a problémák óriásivá megoldási próbálkozásainktól? Az utolsó fejezet elemzi a pánikkal kapcsolatos tévhiedelemeket, a pánikként félrekezelt kórképeket, és szó esik arról, mit is tehet a pániktól szenvedõ ember félelmeivel.

A szeretet választható
Az amerikai pszichológus illetve pszichiáter szerzõk a saját klinikájukon megfordult több ezer pácienssel folytatott terápiás tapasztalataik felhasználásával mutatják be azokat a kóros kapcsolati mintákat, melyeket összefoglalóan kodependenciának neveznek. A társfüggõség okai között említik és elemzik a kielégítetlen érzelmi szükségleteket, az elveszett gyermekkor jelenségét és a diszfunkcionális családok helyrehozására irányuló belsõ kényszert. Számba veszik azokat a tényezõket, melyek a társfüggõ párokat nem engedik kiszakadni a szenvedés körforgásából: a függés hólabda-hatását, a tagadást és a dühöt. S az olvasó ahhoz is segítséget kap, hogy saját kapcsolataira rátekintve átgondolja a rosszul mûködõ minták hatásait, s a problémákat fenntartó tényezõket megfékezhesse.

Könyvtári ajánló - Bródy: