Szakmai díjak a Bródy Sándor Könyvtárban

A Bródy Sándor Könyvtár 2021-ben két díjat alapított azzal a céllal, hogy elismerje azoknak a munkatársaknak a tevékenységét, akik folyamatosan kiemelkedő szakmai munkát végeznek az intézményben.
Bródy-díj odaítélésekor fontos szempont volt az újszerű és hatékony módszerek kidolgozása, azok gyakorlatba történő átültetése, illetve a közösségért végzett kiemelkedő munka és az elkötelezett szakmaszeretet és tudás.

Az év könyvtárosa vándordíj pedig annak a kollégának a tevékenységét ismeri el, aki az adott év során magas szintű szakmai munkát végzett és ezzel kivívta a kollektíva elismerését is.
Mind a két díjra a vezetők illetve az intézmény munkatársai tehettek javaslatot. Míg a Bródy-díj odaítélésében az igazgató és az igazgatóhelyettesek döntöttek, addig a vándordíjat a kollégák szavazatai alapján kapta a díjazott.

A két díjat az intézmény év végi összdolgozói értekezletén Tőzsér Istvánné igazgató asszony adta át. Bródy-díjban részesült: Mihály Andrea gyűjteményszervezési csoportvezető és Veresné Lefler Katalin könyvtáros. Az év könyvtárosa vándordíjat Fekete Ildikó könyvtáros kapta.

Mihály Andrea 28 éve intézményünk elkötelezett dolgozója, aki ez idő alatt a könyvtári munka több területén kipróbálta magát, mindenhol folyamatosan kiváló minőségű szakmai teljesítményt nyújtva. Megbízható, pontos, precíz munkájára jelenleg a Gyűjteményszervezési csoport vezetőjeként számítunk. Határozottan és felelősséggel menedzseli, szervezi és irányítja a csoport munkáját az állománygondozás minden területén, a gyarapítástól a selejtezésen át a revízióig, a közbeszerzéstől a KDS pályázaton át az ODR feladatokig, amellyel kivívja az intézmény partnereinek elismerését is. Az új feladatokra nyitott, rugalmas, jól együtt tud működni a könyvtár más szervezeti egységeivel. Több mint két évtizede a MIT aktív tagja, önállósága, innovatív hozzáállása meghatározó a folyamatközpontú gondolkodás, folyamatszabályozás területén. Kiváló előadó, tudását magas szinten képes megosztani másokkal. Egy évtizede a Közalkalmazotti Tanács, jelenleg Üzemi Tanács vezetője, segítőkészsége, empátiája, a közösségben, a közösségért végzett munkája kimagasló. Szakmaszeretete, a minőségi szemlélet iránti elkötelezettsége, tudása, kiegyensúlyozottsága és kedves egyénisége méltán követendő példa a könyvtáros szakmai közösség számára.

Veresné Lefler Katalin magasan kvalifikált szakember, aki példamutató szakmai tudással, alázattal végzi munkáját. Sokoldalúságát, szakmai elhivatottságát nemcsak a könyvtárhasználók, hanem közvetlen munkatársai is elismerik. Energikusan veti bele magát a napi feladataiba, gyorsan és minőségi módon dolgozik. Maximalista, aki mindig magasabbra teszi saját maga számára a lécet. Munkájában kezdeményező, pontos, precíz és kellően motivált. Törekszik a szakmai fejlődésre. Csapatban dolgozik, mindig a közös célokat tartja szem előtt. Sajátjának érzi a szervezet közös céljait. A közös feladatok csapatmunkában történő megoldásában aktív, együttműködő. A könyvtárközi kölcsönzés sok időt igénylő - soha be nem fejezhető, csak abbahagyható- feladatát alázattal, elhivatottan végzi. Lelkiismeretesen segíti, tanítja, mentorálja az egyetemi és főiskolai hallgatókat. Iskolai és egyéb látogatócsoportok számára könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat vezet. A könyvtártúrák megszervezésében és lebonyolításában aktívan vállal szerepet.Türelemmel segíti a nyugdíjasokat a digitális írástudás elsajátításában a kezdő és haladó szintű informatikai foglalkozásokon. A könyvtári rendezvények kézműves foglalkozásain maradandó emléktárgyak készítésével gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt örömet szerez. A könyvtárhasználókkal és kollégáival történő kommunikációban türelmes, udvarias, barátságos. Jó kapcsolatteremtő, közvetlen személyiség. A konfliktushelyzetekben mindig megtalálja a megfelelő megoldást. Emberi kvalitása is példa lehet mások számára is. Sokoldalú, széles látókörű, kiegyensúlyozott ember. Innovatív magatartásával, emberségével munkatársait is ösztönzi a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra.

Fekete Ildikó munkába állása óta könyvtárunk oszlopos tagja. Neve egybeforrt az Idegennyelvi gyűjteménnyel, ahol szakmai munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújt. A British Council-lal, Goethe Intézettel könyvtárunkra nézve igen eredményes együttműködést ápol. Az általa szervezett angol, német, francia nyelvű társalgási délutánok nagy népszerűségnek örvendenek. Olvasó klubja, kakaó- és teadélutánjai rendszeres és kihagyhatatlan alkalmakat jelentenek nyugdíjas és fiatalabb olvasóinknak egyaránt. Segítőkészségének sok-sok elégedett olvasót köszönhetünk. A Plázakönyvtárnak is gyakori házigazdája. Rendszeres programjaikért a Bervai Idősek Otthonának lakói is nagyon hálásak. Példamutató szakmaszeretete, tudása, elkötelezettsége mindannyiunk előtt példaként állhat. Nemsokára nyugdíjba vonul, pótolhatatlan űrt hagy maga után az idegennyelvi gyűjteményben. Talán ez az utolsó alkalom, hogy a szóbeli elismerések mellett valami „maradandót” is kaphat „élete munkájáért”.

Kategória: 
Hírek: