Adyról mindenkinek

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi és Művészeti Kara szeretettel meghívja Önt

Adyról mindenkinek 

Beszélgetések két új Ady-tanulmánykötet kapcsán, versekkel című rendezvényére, melyen az alábbi köteteket mutatjuk be: 

- Herczeg Ákos: Visszatérés a nyelvbe / Én-figurációk Ady Endre költészetében (Alföld Alapítvány 2022) és
- Szentesi Zsolt (szerk.): Félig mély csönd és félig lárma – Ady Endre 100 (Acta Universitatis: Sectio Litterarum, Líceum Kiadó, 2021) 

A beszélgetést vezeti: dr. Balogh Gergő 
A résztvevők: dr. Szentesi Zsolt és dr. Herczeg Ákos

Időpont: 2022. május 24., kedd 17.00
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár, Böngésző (Eger, Kossuth L. u. 16.)

Herczeg Ákos különféle utakat, ösvényeket jár be az Ady-költészet rengetegében, sok egyéb izgalmas belátás mellett azt mutatva meg, hogy miként létesül, miként alakul, miként változik az Ady-versek énje – kötetről kötetre, versről versre, olykor strófáról strófára. Miként mutatkozik meg ez a markáns szubjektív alakzat, a híres Ady-én a klasszikus és modern költészet ütközőpontján? Mit jelent az „új” jelző ebből a szempontból a nevezetes „első” kötet címében? Ki az az én, aki Góg és Magóg fiaként jelenti be magát? A „Holnap hőse”-ként? A Hortobágy poétájaként? Aki elvadult tájakon jár, párizsi és mitikus hajnalokon mulatozik? Aki hosszú kocsiútra kel az éjszakában, vagy épp egy emlékeket idéző hársfasor alatt? Herczeg Ákos többszörösen átgondolta és újraírta doktori dolgozatát, s ekként válhat könyve biztos kalauzunkká ezen a nagy utazáson, a versolvasás e nagyszerű kalandjában. (Lapis József)

Kötetünk a XXI. század elejének legújabb kutatási eredményeit dolgozza fel szaktudományos és szakmódszertani szempontból. Éppen ezért haszonnal forgatható mind az Ady-életmű iránt érdeklődő kutatóknak, mind a pedagógusoknak, akik új módszertani, tanítási ötleteket kaphatnak Ady verseinek korszerű oktatásához. (Szentesi Zsolt)

Tovább a rendezvény plakátjához...

Kategória: 
Hírek: