Pályázat digitális tartalomfejlesztő munkakör betöltésére

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázatot hirdet digitális tartalomfejlesztő munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Kép- és videodokumentumok digitalizálása, videoszerkesztési feladatok ellátása. Az intézmény fotó- és videoarchívumának kezelése, fotók és videók készítése. Adatrögzítés, multimédiás és makerspace eszközök üzemeltetése, kezelése. Részt vesz az intézmény informatikai oktatási feladataiban, rendezvények informatikai támogatásában (hangosítás, fotók).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.
                 
Pályázati feltételek:

szakirányú végzettség,
gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret,
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
multimédiás eszközök üzemeltetése terén szerzett tapasztalat
digitális, audiovizuális tartalmak szerkesztése terén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéléletrajz
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Istvánné nyújt, a +3636516428-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus levélben, a pályázatnak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának címére történő megküldésével (tozser@brody.iif.hu). Kérjük az email tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros-informatikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brody.iif.hu honlapon szerezhet.

Kategória: 
Hírek: