Pályázat könyvtáros-informatikus munkakör betöltésére

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros-informatikus munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű munkaviszony             

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Előre elkészített heti beosztás szerint szolgálatot teljesít az olvasószolgálat valamennyi szolgálati pontján. Az olvasói nyilvántartást a számítógépen rögzíti, pontos nyilvántartását folyamatosan ellenőrzi. Szaktájékoztató feladatokat végez hagyományos és elektronikus eszközök használatával. Kutatást végez online adatbázisokban, részt vesz az intézmény informatikai oktatási feladataiban, rendezvények szervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú könyvtáros végzettség vagy felsőfokú végzettség és segédkönyvtáros OKJ-s végzettség,
gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret,
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
egyetemi végzettség, könyvtáros informatikus, informatikus
könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéléletrajz
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Istvánné nyújt, a +3636516428-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus levélben, a pályázatnak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának címére történő megküldésével (tozser@brody.iif.hu). Kérjük az email tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros-informatikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brody.iif.hu honlapon szerezhet.

Kategória: 
Hírek: