ÉLMÉNYKÖNYVTÁR, E-LEARNING TOVÁBBKÉPZÉS KÖNYVTÁROSOKNAK

Mottó: „Ahol untatnak, onnan menekülj! Mert vagy te nem vagy még érett arra, amiről szó van, vagy nem jól mondják el neked. Mert a világ nem unalmas! Mert az ember nem unalmas!" Mérei Ferenc

I.    Programleírás, a továbbképzés célja
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban mindig hangsúlyos szerepet kapott a könyvtárosok továbbképzése. Képzéseinken az elméleti tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlatban azonnal alkalmazható tudást adjunk át a résztvevőknek. Ezt a célt szolgálja most a meghirdetésre kerülő távoktatási tanfolyamunk is, amelyet a Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhellyel közösen dolgoztunk ki és hirdetünk meg.

Az Élménykönyvtár - módszertani segítség gyakorló könyvtárosoknak, újítás és tapasztalat a könyvtárosi munkában és attitűdben című távoktatási tanfolyam alapvető célja kettős: egyrészt a könyvtáros önismeretének fejlesztése, magabiztosságának és önbecsülésének támogatása, másrészt a könyvtáros szemléletformálása, szaktudásának kiegészítése, kreativitásának támogatása. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők bátrabban fel merik majd vállalni az ötleteiket, bízva annak megvalósításában, bátrabban mernek szakmai döntéseket is hozni; a kihívásokban lehetőséget és nem buktatókat látnak.
A kurzus során a résztvevők elsajátítják, hogyan lehet a mesék, mondókák, irodalmi szövegek, alkotások, játékok, beszélgetések és a könyvtáros személyiségének harmonikus együttesével örömteljes együttléteket varázsolni a könyvtárba. Egyúttal támpontokat, ötleteket kapnak arra vonatkozóan is, hogy ezeket hogyan használhatják a különböző célcsoportoknál. Az elsajátított tudás biztos, jól alkalmazható támasz és kapaszkodó, emellett elvárja a kreativitást, és épít rá.
A tanfolyam tematikájának kialakításánál fontos szempont volt azt, hogy a megyei hatókörű városi, a városi és a települési könyvtárosok, valamint a könyvtárellátási szolgáltató helyeken dolgozó könyvtári munkatársak egyaránt el tudják végezni.
A képzés kialakításánál arra törekedtünk, hogy a távoktatási formában is megtaláljuk a személyes kapcsolódási lehetőségeket.
A tananyag kidolgozásánál alapvető célunk a gyakorlatorientált megfogalmazás volt, fontosnak tartjuk, hogy a távoktatási formában is olyan használható tudást kapjanak a résztvevők, amelyet saját „képükre” formálva a gyakorlatban rögtön kipróbálhatnak.
Az elméleti tananyagok mellett szemelvénygyűjtemények, népmesei gyűjtemény, szép- és szakirodalmi ajánlók, játékleírások, valamint mind helyszínét, mind célcsoportját tekintve többszörösen kipróbált foglalkozástervek, forgatókönyvek is szerepelnek a tananyagban.
Az egyes tananyagrészek után visszacsatolást kérünk a résztvevőktől, amelynek célja nyomon követni a tervezett célok megvalósulását és a felmerülő kérdések megválaszolását.
Ha egy mondattal szeretnénk körülírni: az Élménykönyvtár távoktatási továbbképzés ötletadó, örömteljes, önbizalom erősítő módszertani segítség, gyakorló könyvtárosoknak.

II.    Óraszámok
30 óra, 15x2 órás eloszlásban. A 30 órából
•    22 óra elektronikus tananyag feldolgozásával,
•    6 óra konferenciabeszélgetés a Zoom webinárium alkalmazásával,
•    2 óra önálló munka
eloszlásban valósul meg.

III.    Tematika
A távoktatási tanfolyam időtartama alatt a résztvevőket arra kérjük, hogy vezessenek szubjektív tanfolyami naplót. Ennek oka, hogy a bevezetőben megfogalmazott többféle cél önnön tükrében legyen nyomon követhető a tanfolyam résztvevőjének, és hogy ötleteire, impulzív benyomásaira később visszatérve segítse a tananyag elsajátítását és saját személyiségére szabását.
A tanfolyam egésze alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a tanfolyamvezetőkkel a Google Classroom privát üzenetküldő funkciójával.

IV.    Részletes tematika:
1-2. óra: Kapcsolatok – kapcsolódások
3-4. óra: Kapcsolódás – kapcsolat (Zoom)
5-6. óra: A könyvtáros személyisége, mint csodateremtő eszköz
7-8. óra: A kapcsolatteremtés lehetőségei
9-10. óra: Hogyan kezdjem 1.
11-12. óra: Hogyan kezdjem 2.
13-14. óra: Ismerkedő, ráhangoló és egyéb játékok
15-16. óra: Élmény-könyvtár 1.
17-18. óra: Élmény-könyvtár 2.
19-20. óra: Élmény-könyvtár 3.
21-22. óra: Élmény-könyvtár Zoom
23-24. óra: Szövegfeldolgozás 1.
25-26. óra: Szövegfeldolgozás 2.
27-28. óra: Csoportvezetés a gyakorlatban (önálló munka)
29-30. óra: A tanfolyam zárása (Zoom)

V.    Várható eredmények:
Az Élménykönyvtár távoktatási továbbképzésen résztvevő könyvtárosok kreativitásra épülő, pozitív szemlélete, könyvtárosi hivatástudata erősödni fog.
A képzésen átadott tapasztalatok ráirányítják a figyelmet arra a tényre, hogy mind a nagyvárosi, mind a kistelepülési könyvtári ellátás úgy tud jelentősen hozzájárulni a városokban és kistelepüléseken élők életminőségének, társadalmi, kulturális helyzetének javításához, ha a helyi könyvtárosok szemlelete optimista, bizakodó irányba változik. A tanfolyam végére a résztvevők egyre inkább magukénak érzik majd a könyvtárosi feladatot, készek lesznek önmaguk fejlesztésére, képességeik felismerésére. Ráébrednek saját kvalitásaik széleskörű, sokszínű lehetőségeire; magabiztosságuk, önbizalmuk erősödni fog. A jógyakorlatok inspiráló átadásával a résztvevők ismereteinek bővítése és készségeiknek fejlesztése valósul meg.
A tanfolyami hallgatók a képzés során számos (nem kifejezetten hagyományos módon alkalmazott) mondókát, drámapedagógiai játékot, népmesét és kortárs irodalmi alkotást ismernek meg, amelyeket magukénak fognak érezni. Betekintést kapnak az élőszavas mesemondás rejtelmeibe, a Zoomos órákon lehetőségük lesz magukat kipróbálni a mesemondás, szövegátadás, irodalmi alkotások interpretálása terén, sőt azonnali visszacsatolást, tanácsokat is kapnak. Képesek lesznek könyvtári foglalkozásokat szervezni bármely korosztálynak, és megtartani az így létrejött könyvtári csoportokat. Tapasztalatot szereznek a népmesék és a kortárs irodalmi szövegek könyvtári feldolgozásában, felismerik saját természetes terepüket a csoportmunkákban.

A képzés típusa: nem akkreditált, a részvételről igazolást adunk a résztvevőknek.
A képzés díja: tanfolyamunk ingyenes, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából valósul meg.

VI.    Oktatók:
Az Élménykönyvtár tanfolyam tananyait az oktatók dolgozták ki: Luzsi Margó és Komló-Szabó Ágnes.
Tovább az oktatók oldalára

A tanfolyam időpontja: 2021. március 1. - 2021. május 16.
Jelentkezési határidő: 2021. február 20.
JELENTKEZÉSI LAP
További információ: Komló-Szabó Ágnes, 36/517-576, szaboagi@brody.iif.hu