Élménykönyvtár, e-learning továbbképzés könyvtárosoknak - oktatók

 

Luzsi Margó

43 éven át volt gyermekkönyvtáros, ebből 11 évig az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője, metamorphoses meseterapeuta, a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület tiszteletbeli örökös alelnöke, biblioterapeuta, a 2019-ben alakult Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhely alapítója, a Manó Könyvek Kiadó gondozásában megjelent 18 részes Mesélj nekem… sorozat szerkesztője és az egyes kötetek szerkesztője. A Rabkoszt és Rabmesék (meseterápia gyakorlata a börtönben) kötetek szerzője. Elsődleges tevékenységi köre:

 • szakmai képzés könyvtárosoknak
 • szakmai előadások
 • alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterápia
 • hagyományos (autentikus) mesemondás
 • mesefoglalkozások tartása


Komló-Szabó Ágnes

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa, 4 éve a megyei könyvtár HEVESTÉKA csoportjának vezetője, gyakorló biblioterapeuta, a Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhely tagja. Az Élménykönyvtár továbbképzéshez kapcsolható tevékenységi köre:

 • szakmai képzés könyvtárosoknak
 • szakmai előadások
 • alkotó-fejlesztő biblioterápia
 • kortárs irodalom
 • irodalmi-könyves foglalkozások tartása


Luzsi Margó és Komló-Szabó Ágnes mindketten jól ismerik a könyvtáros szakma kihívásait, elvárásait, saját gyakorlatukból ismerik a kisebb és nagyobb települések könyvtárainak, könyvtárosainak helyzetét, lehetőségeit, igényeit.

Heves megyében és országos szinten egyaránt rendszeresen tartanak könyvtárosok számára továbbképzéseket, gyakorlati képzéseket tapasztalataik átadásával, amelyeket a mindennapi munkában azonnal jól lehet hasznosítani. Mindketten több alkalommal részt vettek a határon túli magyar könyvtárosok szakmai képzésében is.

A mese- és a biblioterápia sajátos ötvözésével, egymásra építésével közösségépítő, lélekfrissítő tréningeket is vállalnak, amelyeket ajánlanak azoknak a kollégáknak, akiknek különösen szükségük van egy felderítő, jókedvű együttlétre, akár a rettegett burnout megelőzésére is.

Ezeken túl rendszeresen tartanak különböző csoportoknak könyvtári, alkotó-fejlesztő mese és biblioterápiás foglalkozásokat elsősorban – de nem csak – könyvtárakban. Szakmai gyakorlatuknak, több évtizedes tapasztalataiknak, asszertív, empatikus személyiségüknek köszönhetően a legkülönfélébb helyzetben élőkkel egyaránt jól megtalálják a kapcsolatot. Életkortól, élet-, kulturális és szociális helyzettől, körülményektől függetlenül foglalkozásaikat javasolják óvodások, kisiskolások, kamaszok és felnőttek (aktív és nyugdíjas korúak) számára egyaránt. Vállalnak családoknak szervezett programokat is tevékenységi körükből.

Felismerve és felvállalva a pandémiás helyzet nehézségeit és kihívásait, az online térben is sikeres foglalkozásokat tartanak a mesék és a kortárs irodalom összekapcsolásával.


Három meghatározó közös tevékenységük:

 • DIS-KURZUS Gyermekkönyvtári módszertani műhely szervezése, képzési tematikájának összeállítása.

10 éven át tartó, mintaértékű közös munkájuk a DIS-KURZUS Gyermekkönyvtári módszertani műhely, egy olyan szakmai fórum, ahol a Heves megyében dolgozó, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó könyvtárosok kicserélhetik tapasztalataikat, a mindennapok gyakorlatában jól használható ötleteket kaphatnak egymástól.

 • E’mese vár – élményalapú olvasásnépszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban kisiskolásoknak és sulikezdő ovisoknak. A programsorozat szervezése, tematikájának kidolgozása, a résztvevő könyvtárosok munkájának koordinálása.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül innovációként kidolgozott új típusú programsorozat. Az egy tanéven át tartó, élményalapú, olvasásnépszerűsítő programot az első évadban alsó tagozatos gyerekeknek, a másodikban sulikezdő óvodásoknak hirdették meg. Az E’mese vár célja egyfelől az volt, hogy a többségében kistelepüléseken élő gyerekek hozzáférjenek a minőségi könyvtári programokhoz, másfelől pedig az, hogy a KSZR munkatársak egységesen, magas színvonalon tudják ellátni munkájukat, s egymást segítő, együttműködni tudó, kreatív csapatként dolgozzanak együtt.

 •  Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhely megalakítása, működtetése.

A Mustármag mikroműhely tagjai alkotó-fejlesztő mese- és biblioterápiával foglakozó szakemberek, akik történetek segítségével hívják közös morfondírozásra, felszabadító játékra, együttes töprengésre, lélekfrissítésre, vagy egyszerűen csak egy jó időtöltésre az érdeklődőket. A cél megmutatni, hogy az irodalom, a mese, a történet is lehet közösségi élmény. A Mustármag mikroműhely tevékenysége az önképzésen kívül: könyvtári szakemberek továbbképzése, alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások tartása, alkotó-fejlesztő biblioterápiás foglalkozások tartása, mesemondás, történetmondás.


Komló-Szabó Ágnes három legkedvesebb „gyermekei” tevékenységi köréből

 • Fröccsműhely és Szörp(p)arti, irodalmi kamaszdélutánok a könyvtárban Biblioterápiás foglalkozások. Kamaszgondok feldolgozása kortárs irodalmi szövegek (regények, novellák, versek) segítségével. 2015-től folyamatosan, havi rendszerességgel.
 • FILM-EZ-ŐK 12-15 éves kamaszoknak. Az 5 alkalmas foglalkozássorozaton a fiatalok biblioterápiás foglalkozás keretén belül egy, a kamaszok problémáit feldolgozó, kortárs regénnyel vagy novellával ismerkednek meg, majd megismerik az iPades filmkészítés alapjait, végül egy trailert készítenek az irodalmi alkotáshoz. Az elkészült kisfilmek a FILM-EZ-ŐK youtube csatornáján érhetők el.
 • Csókolom, Pókmajom! Rendhagyó irodalomóra alsó- és felsőtagozatosok részére. Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra kortárs gyermek-és ifjúsági irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok humorral, nevetéssel.


Luzsi Margó tevékenységi körének három legsajátosabb munkája

 • Mesekör a Heves-megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010-2020 között a mesekörben a tényleges büntetésüket töltő fogvatartott asszonyok vettek részt. 2020 őszétől fogvatartott férfiaknak, a pandémia miatt online térben.
 • Mesebeli utakon10 etapos (30 alkalmas) foglakozássorozat kidolgozása óvodásoknak a Nemzeti Tehetség Program keretén belül, ebből 20 alkalom – meseterápiás illetve könyvtári foglalkozás – megtartása. (10 alkalmat az óvónő tartott a tematikának megfelelően.) A program különlegességét egy sajátos integráció adta: egyharmadában szülőkkel közös meseterápiás foglalkozások voltak az óvodában, másik harmadában pedig a programba be nem választott óvodások is részt vettek a könyvtári meseterápiás foglalkozásokon.
 • Mesekörök:
  • Bébillér családi mesekör: több mint 10 éve tartó mesekör családok számára szerveződik. A régi fonók hangulatát emeli át a 21. századba, a hagyományos mesemondás, dalok, játékok és alkotó- kézműves tevékenységek ötvözésével.
  • Sárkánykör – mesekör felnőtteknek: Az évtizedes múlttal rendelkező mesekedvelő közösség tagjai – idősebbek és fiatalok – a magyar és más népek meséinek segítségével teljesítik ki ismereteiket önmaguk és a világ sokszínűségéről.


Komló-Szabó Ágnes szakmai tevékenységi jegyzéke (előadások, képzések, irodalmi foglalkozások, biblioterápiás foglalkozások) a teljesség igénye nélkül:

Hevestéka Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül 2006-tól továbbképzések, szakmai napok, tanfolyamok szervezése, ezek programjának, tematikájának kidolgozása.

Fröccsműhely és Szörp(p)arti, irodalmi kamaszdélutánok a könyvtárban – a biblioterápia eszközeit használva. Kamaszgondok feldolgozása kortárs irodalmi szövegek (regények, novellák, versek) segítségével. 2015-től folyamatosan, havi rendszerességgel.

Csókolom, Pókmajom! Rendhagyó irodalomóra alsó- és felsőtagozatosok részére. , Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra kortárs gyermek-és ifjúsági irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok humorral, nevetéssel.

Világító szavak – az irodalom, mint közösségi élmény. Biblioterápiás foglalkozás felső tagozatosoknak, fiatal felnőtteknek. Fókuszban a kortárs irodalom: regények, novellák, versek.

FILM-EZ-ŐK 12-15 éves kamaszoknak. Az 5 alkalmas foglalkozássorozaton a fiatalok biblioterápiás foglalkozás keretén belül egy, a kamaszok problémáit feldolgozó, kortárs regénnyel vagy novellával ismerkednek meg, majd megismerik az iPades filmkészítés alapjait, végül egy trailert készítenek az irodalmi alkotáshoz. Az elkészült kisfilmek a FILM-EZ-ŐK youtube csatornáján érhetők el.

Képzések, előadások

E'mese vár - felkerekedő, avagy sulikezdő ovisok a könyvtárban. Olvasó gyermekből felnőtt olvasó, szakmai nap. Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján. 2020. március 2.

Navigátor. Beavatás a kortárs magyar gyermekirodalomba. Eszterházy Károly Egyetem, Eger. 2019. december 4.

Navigátor. Beavatás a kortárs magyar gyermekirodalomba. Eszterházy Károly Egyetem, Eger. 2019. szeptember 26.

Kapcsolódj! 47. Csongrád Megyei Könyvtárosnap. Trendek kívül-belül. Megyeháza, Szentes. 2019. június 20.

Ha untatlak, menekülj! A Z generáció és az élő irodalom. Implom József Középiskolai Helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula.
2019. február 28.

E'mese csoda. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd, 2018. május 26.

E'mese csoda. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Bikács, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, 2018. május 25.

E'mese csoda. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Kapospula Könyvtár Információs és Közösségi Hely, 2018. május 24.

Kamasz-probléma: gyakorlati és módszertani útmutató a paksi könyvtárosok számára. Könyvtár és közösség. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks. 2018. április 9.

Fröccsműhely Szörp(p)arti, avagy irodalmi kamaszdélután a könyvtárban. Könyvtár és közösség. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks. 2018. április 9.

Kamasz(s)ok(k) – Középpontban a tinik. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Kölesd. 2017. december 8.

Kamasz(s)ok(k) – Középpontban a tinik. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Nak. 2017. december 7.

Kamasz(s)ok(k) – Középpontban a tinik. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Tolna Megyei Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd. 2017. december 2.

Kamasz(s)ok(k) – Középpontban a tinik. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja. Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Diósd. 2017. december 1.

FILM-EZ-ŐK – digitális történetmesélés a HEVESTÉKA könyvtárakban. Országos KönyvtárMozi szakmai nap, Demjén. 2017. október 27.

Kamasz(s)ok(k) – Középpontban a tinik. Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja. 2017. október 13.

Mesélj nekem E’meséről, avagy élményalapú olvasásnépszerűsítés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok 12. találkozója és szakmai konferenciája. ÓMI Városi Könyvtár, Ózd. 2017. október 12.

Olvasnak? Nem olvasnak? A Z generáció olvasási szokásairól. Válaszok a 21. század könyvtári kihívásaira I. Minőségügyi továbbképzés Heves megyei könyvtárosok számára. Eger, Bródy Sándor Könyvtár. 2017. június 29.

FILM-EZ-ŐK - digitális történetmesélés a HEVESTÉKA könyvtárakban. 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. 2017. április 21.

Mesélj nekem... E'meséről. A könyvtárak szerepe az olvasóvá nevelésben. Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs. 2017. február 15.

E'mese vár - élményalapú olvasásnépszerűsítés Heves megyében. Műhellyel a gyermekek szolgálatában. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc. 2016. november 25.

E'mese vár a tapasztalatok tükrében. E'mese vár élményalapú olvasásnépszerűsítés - országos szakmai továbbképzés könyvtárosoknak. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger. 2016. november 3-4.

Fröccsműhely és szörp(p)arti: avagy irodalmi kamaszdélután. Pest megyei könyvtárosok továbbképzése. Pest Megyei Könyvtár, Szentendre. 2016. december 7.

Fröccsműhely és szörp(p)arti: avagy irodalmi kamaszdélután. III. Szarvasi Könyvtárszakmai Nap. Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár, Szarvas, 2016. november 21.

Fröccsműhely és szörp(p)arti: avagy irodalmi kamaszdélután a könyvtárban. 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. 2016. április 22.

Állománymenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban – a mozgókönyvtári állomány vonatkozásában. Állománymenedzsment konferencia, Somogyi Károly Megyei Könyvtár, Szeged, 2012. szeptember 27.

 

Luzsi Margó szakmai tevékenységi jegyzéke (előadások, képzések, mesefoglalkozások, meseterápiás foglalkozások) a teljesség igénye nélkül:

Mesebeli utakon – 30 alkalmas meseterápiás és könyvtári foglalkozások a Nemzeti Tehetség Program - A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” pályázat keretében az egri Katica tagóvoda tehetséggondozó csoportjának. Szakmai program kidolgozása, 20 foglakozás megtartása (10 alkalom családi meseterápiás foglalkozás, 10 alkalom könyvtári foglalkozás)

Mesekör – 10 éve folyamatosan az egri Büntetés-végrehajtási Intézet női fogvatartottjainak: programkidolgozás, foglalkozások megtartása

Mesekör – Kerecsenden, integrált roma-magyar meseterápiás csoport 6 éve: programkidolgozás, foglalkozások megtartása

Bébillér – családi mesekör a gyermekkönyvtárban 12 éve: programkidolgozás, foglalkozások megtartása

Sárkánykör – mesekör felnőtteknek 11 éve: programkidolgozás, foglalkozások megtartása

Biztos kezdet a könyvtár – meseterápiás foglakozások a gyermekkönyvtárban a kerecsendi Biztos Kezdet Gyermekház pártfogoltjainak (halmozottan hátrányos helyzetű édesanyák és 3 év alatti gyermekeik)

Mesély – esély mesékkel a belső harmónia felé – meseterápiás KSZR foglalkozások minden korosztálynak

Mesélő – autentikus mesemondás a KSZR könyvtárakban

Család – mesék: családi meseterápiás foglalkozás szülőknek és óvodáskorú gyermekeiknek, Bélapátfalva 2019. december (3 alkalom), 2020. február (2 alkalom)

Mese, meseterápiás és könyvtári foglalkozások tartása 40 éven át heti 3-5 alkalommal a gyermekkönyvtárban

Képzések, előadások

 „fel-Derítő” – 3 napos képzés Tolna megyei könyvtárosoknak. Pörböly, 2019. augusztus 8-10.

Élmény és könyvtár – szlovákiai magyar könyvtárosok képzése, Könyvtári Intézet szervezésében. Nagykapos, 2019. november 15.

A mesemondás fontossága óvodáskorban. Bélapátfalva, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, 2019. március 29.

Bébillér, Ciróka, Pilinkázó és társai. Könyvtári szolgáltatások családoknak. Könyvtárak a családokért. Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi Tagozatának szakmai napja. Cegléd, 2019. március 5.

Ha untatlak, menekülj! Lélekfrissítő játékok, mesék. Implom József Középiskolai Helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula. 2019. február 28.

A mesemondás gyakorlata. SOTE Metamorphoses meseterápia képzés. Budapest, International Business School, 2018. október 7.

Mesemondás, mesékkel való munka sokszínűsége. SOTE Metamorphoses meseterápia képzés. Budapest, International Business School, 2018. szeptember 9.

E'mese kerekasztal – szakmai beszélgetés és tanácsadás az E’mese vár olvasásnépszerűsítő programról. Holnemvolt III. Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár, 2018. szeptember 14.

Az elfogadás kialakítása és mértékének növelése – jó gyakorlatok bemutatása workshop keretében. Heves, Kulturális Kerekasztal. Hevesi Városi Művelődési Ház, 2018. szeptember 20.

Meseláng, mesemondás felnőtteknek. Holnemvolt III. Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, 2018. szeptember 15. 16.

"A kutya, aki..." – alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások iskolásoknak. Holnemvolt III. Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Váradi József Általános Iskola, 2018. szeptember 17.  és  Székely Mikó Kollégium, 2018. szeptember 14.

""A szent, az olvasó, a postás és a költő" – családi program kézdivásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi családoknak. Holnemvolt III. Székelyföldi Mesefesztivál.

Kézdivásárhely, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, 2018. szeptember 15.

Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár, 2018. szeptember 14.

Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár, 2018. szeptember 13.

E'mese csoda – workshop. Tolna megyei KSZR könyvtárosok szakmai napja.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd, 2018. május 26.

Bikács, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, 2018. május 25.

Kapospula Könyvtár Információs és Közösségi Hely, 2018. május 24.

A vizeskorsóban lakó fiú, mesemondás. Metamorphoses Meseterápiás Egyesület
I. Vándorgyűlése. Budapest, International Business School, 2018. május 12.

"Befogadás" – előadás. Metamorphoses Meseterápiás Egyesület I. Vándorgyűlése Budapest, International Business School, 2018. május 12.

A mese rabjai – előadás. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Pszichológus továbbképzés. Pilisszentkereszt, Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központ, 2018. március 22.

"Ezzel látok, ezzel hallok" – mese és játék. Könyvtáros Tanárok Egyesületének regionális szakmai napja. Szeged, Somogyi Könyvtár, 2018. március 8.

Mese-beszéd a mesékről. Könyvtáros Tanárok Egyesületének regionális szakmai napja Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 2018. március 8.

Mesemondás… de hogyan? SOTE Metamorphoses meseterápia akkreditált tanfolyam. Budapest, 2018. január 25.

Börtönprogram Egerben mesékkel. SOTE Metamorphoses meseterápia akkreditált tanfolyam. Budapest, 2018. január 24.

Bevezetés a meseterápiába. Pécsi Tudományegyetem biblioterápiás képzése. Budapest,
2017. november 24.

Magyar Népmese Napja - mese-játék családoknak. Esztergom, Városi Könyvtár,
2017. szeptember 29.

Élmény – könyvtár. Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése. Muzsla, Városi Könyvtár, 2017. június 16.

Szülők iskolája – kétalkalmas workshop szülőknek. Eger, Csillagfény óvoda,
2017. február 22., 2017. március 29.

Mesélj nekem... E'meséről. Mesemondás és előadás. Pécs, Csorba Győző Könyvtár,
2017. február 15.

Bármi legyen gazdagít – továbbképzés óvónőknek. Pomáz, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Napsugár tagóvodája, 2016. december 20.

Az E'mese vár szerkezete és felépítése. E'mese vár élményalapú olvasásnépszerűsítés - országos szakmai továbbképzés könyvtárosoknak. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger. 2016. november 3-4.

Mesély – lélekfrissítés mesékkel. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár, 2016. október 1.

Mindennapi kenyerünk a mese. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár       2016. október 1.

Közösségi mesemondás. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy,
2016. október 1.

A magyar népmese napja – A boszorkány lányai. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Őszi Vásár, 2016. október 1.

Meseláng. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Kézdivásárhely, Kosztándi Képtár            , 2016. szeptember 30.

Mesély – lélekfrissítés mesékkel. I. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál. Sepsiszentgyörgy, Váradi József Általános Iskola, 2016. szeptember 30.

Mesék, mondókák, mesés játékok a gyakorlatban. Továbbképzés óvónőknek. Pomáz, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Napsugár tagóvodája. 2016. április 15.

Az érték bennünk van: könyvtár, mese, hivatás. Pomáz, Szent István király Plébánia,
2016. április 15.

Kommunikációs tréning. Könyvtári alapképzés KSZR könyvtárosoknak. Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2016. április 4.           

Ráérős mesék – elmélet és gyakorlat. A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület műhelynapja. Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2016. március 10.

Alkotó-fejlesztő meseterápia a világkép módszer alapján. SOTE Metamorphoses meseterápia akkreditált tanfolyam. Budapest, Internationa Business School, 2016. január 30.

Mesemondás gyakorlata SOTE Metamorphoses meseterápia akkreditált tanfolyam. Budapest, Internationa Business School, 2016. január 31.