A Nyelvek Európai Napján

nyelvekAz Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta minden évben szeptember 26-án ünnepeljük Európa nyelvi sokszínűségét. A Nyelvek Európai Napja arra is ösztönöz bennünket, hogy életkortól függetlenül tanuljunk idegen nyelveket, idegennyelv-tudás birtokában ugyanis nemcsak tovább tanulni könnyebb, hanem másokkal kapcsolatba lépni, állást találni, illetve eredményesen vállalkozni.
Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet, hogy könyvtárunk nyelvkönyvekkel, szótárakkal, idegen nyelvű szépirodalmi művekkel, azaz sok izgalmas, érdekes történettel, valamint idegen nyelvű folyóiratokkal támogatja az idegen nyelvek tanulását, az idegen kultúrák megismerését.
Az általános nyelvkönyvek mellett, szaknyelvi ismereteket közvetítő, a különböző nyelvvizsgákra felkészítő, a nyelvi készségek (írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd) elsajátítását segítő idegen nyelvű dokumentumokat, országismereti irodalmat is kínálunk gyűjteményünkben. Paul Hollywood, Mary Berry könyvei ugyanúgy részei ennek a kínálatnak, mint a Verlag an der Ruhr kiadványai vagy a különböző kulturális szótárak.
E mellett szókártyák, tanulókártya-csomagok, barangoló könyvek, társasjátékok, gazdag képanyag is kölcsönözhető, hogy a tanulás ne csak hasznos, hanem vidám is legyen.
Az egyszerűsített nyelvű olvasmányok és folyóiratok már kezdő szinten is használhatók. Vannak olyan kiadványok is, amelyek két nyelven olvashatók, a célnyelv mellett így anyanyelvünk is segít a tanulásban. A színes, attraktív megjelenésű, gazdagon illusztrált gyermekkönyvek a családokat várják, hiszen a nyelvekkel való ismerkedést már egészen kicsi korban el lehet kezdeni.
A könyvek egy részéhez hangzó, videó illetve online letölthető anyagok, valamint CD-ROM-ok is kapcsolódnak.


 

Kategória: 
Könyvtári ajánló - Bródy: