Tudás-Könyvtár-Közösség

„Tudás-Könyvtár-Közösség”- Az egész életen át történő tanuláshoz hozzáférés biztosítása

Pályázati azonosító:
EFOP-3.7.3-16-2017-00114
Kedvezményezett neve:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
 

A megvalósítás teljesítési időtartama:
2018. 01.01. - 2021.05.31.
A támogatás mértéke: 100 %
Megítélt támogatási összeg: 64.621.066,- Ft
 

A projektről
Intézményünkre jellemző a kreativitás, az interaktív párbeszéd a használókkal, partnereinkkel. A projekt tervezésekor is nagy hangsúlyt kapott a nyitottság és az igényekre alapozott tevékenységek megszervezése. A folyamatok tervezése, megvalósítása a 2013-ban összeállított, 2017-ben frissített Minőségi kézikönyv alapján történik.
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak alapján fő célunk:

 •  - a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása,
 • ​​ - új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal,
 •  - az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése,
 •  - a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.

16 kidolgozott tanulási programunkkal (havi szakkör, műhelyfoglalkozás, foglalkozássorozat, tanfolyam, szabadegyetem) a következő részcélok elérését kívánjuk támogatni az egész életen át tartó tanulás érdekében :

 •  - a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése,
 •  - digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése,
 •  - állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség alkalmazására képessé tétel,
 •  - anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
 •  - funkcionális analfabetizmus visszaszorítása,
 •  - kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra visszatérés érdekében,
 •  - új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
 •  - kulturális intézmények és helyi szervezetek közötti együttműködések erősítése,
 •  - tanulás tanulásának támogatása.

Intézményünk gazdag tapasztalattal rendelkezik a nevelési-oktatási intézményekkel közösen megvalósított nem formális és informális programok kidolgozásában és megvalósításában. Rendszeres könyvtári programjaink kedveltek a lakosság körében, s intézményünk a város egyik legaktívabb, s mindenki számára elérhető kulturális találkozópontja.
A Tudás-Könyvtár-Közösség projekt ezekre a tapasztalatokra épít, de egy teljesen új célcsoport megszólítását tűzte ki célul: elsősorban a munkanélküli vagy az egyetlen felnőttből álló háztartásban élőket, a szociális bentlakásos intézményben élőket, a fogyatékossággal élő résztvevőket, a GYED-en vagy GYES-en lévőket, alacsony végzettségűeket, a képesítés nélkülieket. A speciális célcsoport igényekre építettük tervezett tanulási programjainkat.
A programok legnagyobb része komplex: tartalmaz digitális kompetenciafejlesztést, információkeresési technikákat, s természetesen mindegyiknek fontos része a közösségfejlesztés, a társadalmi összetartozást segítő tevékenység.