Dr. Főcze János: Magyarnak lenni Romániában

Sorsfordulók sorsfordítók - Történelmi szemelvények
A romániai magyarság első világháború utáni száz éve a román államhoz kerülő magyar közösség időnként felgyorsuló eróziójának, majd megerősödésének a története. A kisebbségi léthelyzet nehézségeinek a megismerése, majd az ezekkel való együttélés megtanulása ugyanúgy része ennek a történetnek, mint az elit igyekezete arra, hogy kialakítsa, majd pedig újra és újra gondolja a többségi társadalomhoz való viszonyát. Az előadás, miközben átfogó képet nyújt a száz év történéseiről, főbb politikai és társadalmi folyamatairól, azoknak az időszakoknak az alaposabb bemutatására vállalkozik, amelyek leginkább meghatározták a ma mintegy 1,2 milliós romániai magyarság sorsát.

Időpont: 2020. március 4., szerda 16.30
Helyszín: Központi könyvtár, emelet - Eger, Kossuth Lajos utca 12.

Tovább a program plakátjához...

2020 első félévének következő előadásai:
- április 1.: Szabó György, Beregdéda, EKE TDI: Magyarnak lenni Kárpátalján
- április 22.: Dr. Rainer M. János akadémikus, egyetemi tanár, EKE: Záró előadás

Kategória: 
Hírek: