A hónap verse 2020. február - Szécsi Margit: Fiúk, sárkánnyal

szécsimargitFiúk, sárkánnyal

A sárkány a magasban, a sárkány!
Milyen szabad a mennyei spárgán!
Föl, föl a szép nemzetiszínű vadat!
(Uram, őrizd e pünkösdi pásztorokat.

Lábuknál szunnyadjon a kecske.
Tüzes lelküket tartsd még lebegve.
Hogy fényes szellőkben álmodhassanak ébren.
Mert nem a földön - ma legeltetnek az égen.)

Szécsi Margit ismert költőfeleségként és költőként volt Nagy László társa a mindennapokban és volt jelen olyan kortársak között, mint Kondor Béla, Csoóri Sándor, Juhász Ferenc. Az életében „Csibészkirálynőnek” becézett, öntudattal, vagány eleganciával felvértezett pestszentlőrinci asztalos leánya minden idők talán egyik legnagyszerűbb magyar költőnőjévé érett. Nagy László és Szécsi Margit gyermekkori élményeiből sokat merített, majd a NÉKOSZ mozgalom kollégistáiként a nagy sikerű pedagógiai program megvalósulásaként készülhettek a humánértelmiségi pályára.

Szécsi Margit szegény családból származott, minderről egy versében így írt: „Nem voltunk spórolós szegények/olvadt az izzadt erő ára./Anyámék mindent ráköltöttek/tornyos, csudás karácsonyfára.” Küldetéstudatát, különc egyéniségét születésének időpontjával is magyarázta a költőnő: „Pünkösdvasárnapján születtem”, írja Szécsi Margit magáról. 

Kitűnt légies alkatával, Kleopátra-frizurájával, azzal a belső küldetéstudattal, ami Szécsi Margitot az önsorsáért küzdő és azt alakítani képes női egyéniségekhez tette hasonlóvá. Bátor nő volt, aki nem választotta a könnyebbik utat, minderről így vallott egyik versében: „Jaj szegény vagy, szegény én is,/jaj szeressük egymást mégis!/Jobban bízom én magamban/mint a véren-vett vagyonban.”

Szécsi Margit hitt a szegényparaszti származású társadalmi réteg ifjúságának szellemi felemelésében, majd később a Fényes szelek nemzedék hitvallását, törekvéseit, céljait gátló és elfojtó torz szocialista valóságot megtapasztalva sem lett megalkuvó. Tudta és felvállalta, megírta verseiben, sokszor metaforikus jelentéstartalommal is azt a fonák világot, amelynek igazságtalansággal teli hétköznapjait átélte. Őszinte hitét, bizodalmát a keresztény lelkiséggel áthatott versében a Fiúk, sárkánnyal című költeményben énekelte meg.
Szécsi Margit költészete különleges egységként foglalja össze egy szuverén, gondolkodó nő érzelemvilágát, küldetéstudatát. Versei izzó képi világa, gondolatisága önálló egységként van jelen és párbeszédet folytat a költőtárs és férj, Nagy László művészetével. 

Szaplonczay Dóra http://igenélet.hu/cikkek/kulvarosi-kleopatra
 

Kategória: 
Könyvtári ajánló - Bródy: