Cserey Ignác Hét és a kápolnai csata emléknapja - 2020. február 24-28.

Egész héten könyvajánlóval, CD/DVD összeállítással és kiállítással várjuk az érdeklődőket az 1848/49-es forradalom és szabadságharc irodalmából


Közreműködő partnerek:
Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium diákjai - felkészítő tanár: Antal Andrea
Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet
Heves Megyei Vitézi Rend Egri Székkapitányság


A kápolnai csata emléknapja - 2020. február 26.

Programok

13.00: Gyülekező a Fájdalmas Anya (Hatvani) temető bejáratánál

13.30: Megemlékezés a Kápolnai hősök emlékművénél, majd Cserey Ignác és Timon Zsigmond sírjánál
Díszlövés, beszédek
Közreműködnek:
az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium diákja és a Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg

15.00: A Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg hagyományőrző bemutatója a Bródy Sándor KönyvtárbanA gyalogsági és tüzérségi bemutató:
a zászlóalj bemutatása, Cserey Ignác mint első parancsnok méltatása, Egerrel kapcsolatos
kötődése,
a gyalogos honvéd katona bemutatása (egyenruha, felszerelés,  fegyverzet),
az elöltöltős puska működése, egyéni töltés-lövés
a szurony használata,
a tüzérség bemutatása, ágyú töltése, lövés, tisztítás,
"Fegyversimogató", a gyerekek kézbe vehetik a fegyvereket, fotózkodhatnak.

 

Dr. Pap József: Csata a Tarna mentén - 1849. február 26-27.

1848/49 fordulóján különösen nehéz napokat ért meg Magyarország. Herceg Windisch-Grätz császári és királyi tábornagy által vezetett összpontosított támadás összeroppanással fenyegette a magyar szabadságharcot. A januári magyar hadműveletek azonban olyan helyzetet teremtettek, hogy februárra már maga a magyar ellentámadás is realitássá vált. A tudatosan kivitelezett ellentámadás helyett azonban egy senki által nem várt csata bontakozott ki a Tarna mentén, Kápolna központtal. Az előadás a csata előzményeit, eseményeit és következményeit mutatja be.

Időpont: 2020. február 26., szerda 16.30 óra
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, emelet - Eger, Kossuth L. u. 12.

Tovább a program plakátjához...

 

Könyvajánló az 1848/49-es forradalom és szabadságharc irodalmából

Az 1848-49-esI. magyar hadtest iratai I-II.
(Megalakulástól az 1849. január 4-i kassai vereségig)
A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 9.
A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte: Dér Dezső és Hajagos József
A kötet összeállítóinak célja az 1848-49-es szabadságharc egyik magasabb egységének, az I. magyar hadtestnek a bemutatása a belső szolgálati iratok, a parancsnokok jelentései, a felsőbb szervekkel, úgy mint az Országos Honvédelmi Bizottmány, Hadügyminisztérium, stb., és a törvényhatóságokkal, kormánybiztosokkal folytatott levelezés alapján.

Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49
Részlet az előszóból:
Jelen munka egy jórészt feltáratlan terület kutatását tűzte ki célul: az 1848-49-es szabadságharc katonai vezetésének összetételét, a honvédsereg tábornoki és törzstiszti karának összképét, az eseményekben játszott szerepét vizsgáljat.

"Fényesebba láncnál a kard..."
Emlékkiállítás az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára
Több közgyűjteményi intézmény összefogásából született meg a Hadtörténeti Múzeumban megrendezett kiállítás, mely az 1848-1849-es forradalomnak és szabadságharcnak állít emléket. A kiállítás katalógusában több tanulmányt és a kiállított tárgyak jegyzékét tekinthetjük meg.

Kiss Péter: Az 1848-49-es események egri vonatkozású résztvevői
Részlet az előszóból:
E kiadvány célja a cím adta témakörbe tartozó fontosabb személyek számbavétele, amely elsősorban a nyomtatásban már megjelent adatok egybegyűjtését jelentette

Lenkey Károly emlékirata 1848/1849-ről
Lenkey Károly honvéd-huszárezredes a szabadságharc leverése után 1849-1853 között Aradon raboskodott. A börtönévekben határozta el, hogy megírja 1848/1849-es visszaemlékezését. 1867-1869 között el is készült, majd 1868/69 telén kibővítette és átdolgozta emlékirattá.

Tuzson Balázs: Tuzson János 1848/49-es honvéd őrnagy élete és tevékenysége
Részlet az előszóból:
1849. július közepén az erdélyi hadseregben 60 őrnagy szolgált, köztük Tuzson János. Ők többnyire nem tartoznak a szabadságharc ismert egyéniségei közé. Tevékenységükről alig tudunk valamit. Tették a dolgukat, amit a haza és a szívük diktált.

T. Ágoston László: Lenkey huszárok
A kötetben tanulmányokat olvashatunk a Lenkey fivérekről: Lenkey János 1848-as honvéd tábornokról és fivéréről, Lenkey Károly honvéd ezredesről, a Tiszai Hadsereg hadosztályparancsnokáról.

Interneten elérhető tartalmak (válogatás):
A kápolnai csata első napja
A kápolnai csata második napja
A kápolnai csata története
A kápolnai csata
A kápolnai csata hű leírása...

CD ajánló az 1848/49-es forradalom és szabadságharc irodalmából

Kategória: 
Hírek: