Könyvtár Négy Keréken, MindenkiNet

Elhozzuk a világot!
Könyvtár négy keréken!
 

A projektről
Kedvezményezett neve:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
A szerződött támogatás összege: 120.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00120


A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének kínálatát 2018-tól új ellátási forma bevezetésével bővíti: 23 településen könyvtárbuszos formával egészíti ki a könyvtári ellátást.
EFOP 4.1.8-16 számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” felhívására benyújtott Könyvtár négy keréken MindenkiNet című pályázatban 23 Hevestéka település önkormányzatával kötött a megyei könyvtár együttműködési megállapodást, amely alapján a 23 településen könyvtárbuszos formával egészíti ki a telepített könyvtári ellátást.

Az új szolgáltatás megoldást jelent azokban a falvakban, ahol a jelenlegi könyvtári infrastruktúra nem alkalmas megfelelő szintű ellátásra (nincs korszerű épület, nincs megfelelő könyvtárhelyiség és bútorzat, nincs alkalmas személyzet), más helyeken emeli a könyvtári ellátás minőségét, korszerűsíti, változatosabbá teszi a meglévő szolgáltatások körét.

A könyvtárbusz az ellátott települések lakossági és iskolai könyvtári ellátásának javítását célozza.Mit nyújt a könyvtárbusz?

Menetrend alapján, kéthetente érkezik
Alkalmanként 2 órát tart nyitva
Korszerű könyvtári szolgáltatásokat biztosít:
- 1500-2000 kölcsönözhető könyv, folyóiratok, DVD-k
- Szélessávú internet
- Internetes számítógépek, KönyvtárMozi vetítések
- Társasjátékok
Gyermek- és felnőtt programok 
- Információszolgáltatás és e-ügyintézés
- Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
- Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárbusz útvonalterve

A szolgáltatás előreláthatóan 2019 év végén tesztüzemben indul el, teljeskörű bevezetését 2020-től tervezzük.

 

 

MindenkiNet
eTér

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárunk közel harminc millió forintos informatikai beruházás keretében számos modern eszközzel és új számítógépekkel gyarapodott az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” azonosító számú felhívásra benyújtott pályázati támogatás segítségével. 
Az újonnan kialakított eTér-ben a legkorszerűbb All-in-One számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére, amelyek – új szolgáltatásként - alkalmasak akár filmek, zenék szerkesztésére, vágására is. 4K-s kijelzők segítik a tájékozódást és az oktatást, valamint a város polgárai igénybe vehetik az új 3D nyomtatót, a könyvgerinc kímélő, különféle méretű 3D szkennereket, E-book olvasókat, tableteket, okostelefonokat, használhatják a legmodernebb mikrofilmolvasókat és videokamerákat. 
Lehetőség van továbbá Wacom rajztáblák, Go pro sportkamera használatára is.