Pályázat "Az év Heves megyei KSZR könyvtárosa" címre

A HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer küldetése, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár azon KSZR könyvtári munkatársainak, akik munkájukkal kiválóan hozzájárulnak e küldetés megvalósításához – évente egy alkalommal – kitüntető címet adományoz.
A cím alapításának napja: 2015. július 1.
A kitüntető cím elnevezése: AZ ÉV HEVES MEGYEI KSZR KÖNYVTÁROSA
A kitüntetés: díszoklevél és értékes könyvajándék
A cím odaítélésének szempontjai:
-    a pályázó szolgáltatások szervezésénél kiemelt figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeire;
-    feladatait hivatásszerűen látja el, olykor kötelezettségeit meghaladó mértékben is;
-    rendezvényekkel, könyvkínálattal, szervezési feladatokkal kapcsolatban kezdeményező, aktív;
-    az adott évben valamilyen emlékezetes teljesítményt is nyújtott;
-    munkastílusa, kapcsolata az olvasókkal és a szolgáltató könyvtárral is példamutató;
-    rendszeresen részt vesz a megyei könyvtár által szervezett továbbképzéseken.

A cím odaítéléséről a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója dönt. A díj átadására minden évben a KSZR munkatársak számára szervezett szakmai napon kerül sor.
A címet évente 1 Heves megyei könyvtári munkatárs kaphatja meg.

A cím elnyerésére pályázatot kell benyújtani, amelyben a pályázó a könyvtárban végzett éves munkáját mutatja be.
Formai kritériumok: terjedelem max. 3 A/4-es oldal + fényképmellékletek, 12-es betűnagyság, 1,5-ös sortáv, Times New Roman betűtípus.

A pályázatot Komló-Szabó Ágnes Hálózati csoportvezetőnek kell eljuttatni elektronikusan a szaboagi@brody.iif.hu e-mailcímre, 2019. augusztus 10-ig.

Könyvtár oldalak: 
Kategória: 
Hírek: