A hónap verse 2009. február

The Limerics of Edward Lear

Az angol irodalom a leghíresebb limerick-költője Edward Lear.  Book of Nonsense című  művének első kiadása éppen februárban jelent meg, 1846-ban. A két kötet 72 limericket tartalmazott. 
 

There was on Old Man of the Isles,
Whose face was pervaded with smiles;
He sung high dum diddle,
And played on the fiddle,
That amiable Man of the Isles.

 

There was a Young Person of Crete,
Whose toilette was far from complete;
She dressed in a sack,
Spickle-speckled with black,
That ombliferous person of Crete.

 

There was a Young Lady of Norway,
Who casually sat on a doorway;
When the door squeezed her flat,
She exclaimed, 'What of that?'
This courageous Young Lady of Norway.

 

There was an Old Man on a hill,
Who seldom, if ever, stood still;
He ran up and down,
In his Grandmother's gown,
Which adorned that Old Man on a hill.

 

There was a Young Person of Smyrna,
Whose Grandmother threatened to burn her;
But she seized on the cat,
And said, 'Granny, burn that!
You incongruous Old Woman of Smyrna!'


 

A limerick ötsoros vers; az első két és az utolsó (ötödik) sor egyforma hosszú (rendszerint kilencszótagos); a harmadik és a negyedik sor rövidebb (rendszerint hatszótagos); a sorok rímképlete (a sorhosszok változásával összhangban) AABBA. A  verselés hangsúlyos, azaz nem a szótagok hossza, hanem hangsúlytalan vagy hangsúlyos volta adja a vers lüktetését, ritmusát. A sorokat alkotó három szótagos verslábak vagy anapesztusok, azaz egy hangsúlyos és két hangsúlytalan szótag vagy amphibrakhiszok, azaz egy hangsúlyos szótag két hangsúlytalan közt.
Az első sor a „Volt egyszer...” (There was a...) mesei fordulattal bejelentett hős fantasztikus kalandjait beszéli el. A témák humorosak, ironikusak, gúnyosak, néha obszcének. Az angol limerick hagyományos témái között ott van a politika is.  Az a szokás, hogy az első sor rendszerint tulajdonnévre végződik, részint még a XVII. századi, névre szóló politikai és vallásháborús gúnyversekben alakult ki.
Várady Szabolcs a forma egyik szakértője és művelője szerint „A limericknek három fajtája van: 1. a nők jelenlétében is elmondható limerick, 2. az olyan limerick, amelyet nő nem hallhat, de papi személy még igen, és végül 3. a limerick.” Azaz játék, játék a nyelvvel és a szavakkal.
A forma használatos gyereknek szóló mondókákban és versekben is.

Edward Lear 1812-ben született, a huszonegy gyermekes családban ő volt a huszonegyedik. Kamaszkorában rajzolásból tartotta el magát; húszéves sem volt, amikor a Londoni Zoológiai Társaság megbízásából elkészítette a papagájok fajtáit ábrázoló első teljes angol rajzgyűjteményt. Olaszország és Ceylon közötti kóborlásairól tájképeket festett, útikönyveket írt; Londonban rajzórákat adott Viktória királynőnek.
Leart sosem említik a viktoriánus költők között. Book of Nonsense (Képtelenségek könyve) című verseskötetével megteremtette a maga önálló világát. Magányos, furcsa ember volt; útjaira híres macskáját is magával vitte. Állítólag epilepsziában és depresszióban szenvedett, utolsó lakhelyének az olasz Riviérát választotta. San Remóban, 1888-ban halt meg; három kötet madár- és állatrajzot, hét útikönyvet és négy kötet nonszensz-verset hagyott hátra, valamint a Tennyson verseihez készített illusztrációit.
http://www.c3.hu/scripta/nagyvilag/98/03marc/pomp.htm

Limeric és rap
http://rapnyelv.freeblog.hu/archives/2008/08/18/limerick/

Kategória: