Itt van hát a szeptember- könyvtárunk új könyvekkel!


Anyának lenni
Dajkáló anyák, csodálatos nagymamák, családfenntartó nagyasszonyok, gyötrõdõ anyósok. Életünk és a magyar irodalom felejthetetlen alakjaival találkozunk az édesanyáknak szentelt antológia lapjain, többek közt Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezsõ, Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Örkény István novelláiban.

 

 


 
 
 
 
 Augusztus fénye
Faulkner egyik legjobb regénye a Mississippi vidékén, "az elátkozott Délen" élt amerikai telepesek gyilkosságoktól és fajgyûlölettõl terhes mindennapjainak megrázó históriája. Lena Grove, egy terhességének utolsó heteiben lévõ lány utazásának és egy távoli, kegyetlen és izgalmas világnak a pár napba összesûrített története.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ki vagy valójában?
Ebben a könyvben beszélgetéseket olvashatunk a végsõ megértésrõl, mely elvezet minket a káprázattól való megszabaduláshoz és valódi természetünk felismeréséhez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Költészet és emlékezet
E kötet Jacques Roubaud matematikus, költõ, prózaíró, verstanász és irodalomtörténész öt poétikai elõadását tartalmazza, az emlékezet és a költészet kapcoslatának kultúrtörténeti vázlatát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Az utolsó nyár
1939-ben a keletporosz Allensteinben Charlotte von Datski szülei káprázatos bált adnak a lányuk tizennyolcadik születésnapja alkalmából, amelyen egyúttal bejelentik Charlotte és egy porosz gróf eljegyzését. Hitler azonban napok múlva háborúba sodorja a világot, s az újdonsült férj, ifjú hitvesének búcsút intve, a frontra indul... A háború végén Charlotte kénytelen elhagyni szeretett szülõföldjét; kisfiával és második férjével Angliában kezd új életet. Charlotte súlyos titkot hordoz, melybõl hol erõt merít, hol reménytelenséget szakít. Évekkel késõbb Charlotte unokája a Berlini Irattárban megdöbbentõ dokumentumokra lel, s magyarázatot követel a nagyanyjától, aki éppen az õ segítségével indul el Lengyelországba, hogy szembenézzen a múlt kísérteteivel, amelyek több mint fél évszázadon keresztül gyötörték. Az utolsó nyár szívszorító történet a túlélésrõl és a szerelem erejérõl.
 
 
 
Ezüst rablánc
A Kossuth-díjas költõ (hetvenedik születési éve elõtt) hat konokul összeszervezett egységbe rendezte új és korábbi verseit. 2001 után jelenik meg összefoglaló (egyáltalán: új) kötete újra a költõnek - várt esemény: híveinek, a versbarátoknak, irodalmároknak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hófehérke és a berlini fiúk
A szerzõ több mint harminc éve lépett elõ laikus olvasóból hivatásos olvasóvá. Életrajzából egyértelmûen kiviláglik, hogy amióta csak olvasni tud, a könyvek határozzák meg az életét. Diákként azok közé tartozott, akik már rég túl voltak az aktuális kötelezõ olvasmány elolvasásán, amikor az iskolában az adott mû az irodalomórán feldolgozásra került. Egykori kedvenceit késõbb felnõtt fejjel persze újraolvasta. Könyvtárosként természetesen jóval több könyvvel került kapcsolatba. Még több mûvel ismerkedett meg, amikor az irodalom, az olvasás népszerûsítése volt a hivatali feladata. 15 esztendõn át dolgozott gyerekkönyvkiadóban, ahol az olvasott mûvekrõl ismertetéseket, ajánló sorokat kellett írnia. És számos olyan gyerekkönyvíróval készített interjút, akik sajnos ma már nincsenek közöttünk, de alkotásaik folyamatosan megjelennek napjainkban is.
 
 
 
Camille Claudel - Szerelmem Rodin
"Az életem egy románc volt, kész regény, csupa titok, vers, elégia, némi történelmi értekezéssel körítve. Megírásához legalábbis Shakespeare tollára lenne szükség. De mivel Shakespeare rég halott, nekem kell papírra vetnem történetemet, mely a mennyországból egyenesen vezet a pokolba. Elmesélem Rodin-nel való szerelmem lángolását, és azt is, hogyan vált e szenvedély hamuvá. És ami a legfontosabb: talán megvilágíthatom azt is, hogyan válhatott Rodin világszerte híressé olyan szobrok által, melyek éppúgy dicsérik az én kezem vonásait, mint az övét. Vele ellentétben én õrültnek lettem kikiáltva, és eljutottam a kétségbeesés legszélsõ fokához, ahol már csak a gyûlölet élhet. Mellékesen talán arra is választ kaphat a kegyes érdeklõdõ, miért lett az öcsém, Paul Claudel híres, gazdag költõ és színpadi szerzõ, amikor csekélyebb géniusszal áldotta meg az Úr, mint engem, aki itt csücsülök magánzárkámban dicstelen életem még dicstelenebb végéig"
 
 
 
  Mutus Liber = Néma könyv
A regény központi alakja József fõherceg, a leendõ II. József, aki már uralkodása alatt, és késõbb, halála után is heves érzelmeket és bírálatokat váltott ki a híveibõl és ellenségeibõl egyaránt. Magánélete is mindig foglalkoztatta a közvéleményt: József öntörvényû és fanyar egyénisége rányomta bélyegét a legbizalmasabb kapcsolataira is. A Burgban játszódó eseményeket József egyik személyi titkára, Nicolas Roehmer szemével látjuk. A titkár nap mint nap találkozik a királynõvel és gyermekeivel, Ferenc császárral és a szeretõjével, Wilhelmina Neipperggel, és Wilhelmina fivérével, Johannesszel. Nicolas és Johannes egyformán vonzódik a tiltott dolgokhoz, a titkos olvasmányokhoz legyen az a fõhercegné ellopott naplója vagy egy fekete mágiáról szóló középkori könyv így törvényszerûen keresztezik egymást az útjaik. Mindketten a Mutus Liber, a Néma Könyv tanításaiban akarnak beavatottak lenni, de Johannest a gazdagság vonzza, Nicolast a tudás. Azonban ennek ára van Politikai cselszövések, udvari intrikák, tiltott szerelmek, házasságközvetítések, birtoklásvágy, titkos társaságok, ellopott napló, fekete mágia lebilincselõ nagyregény József fõhercegrõl, Mária Teréziáról és a Habsburg- udvarról.

 
  Egy eltitkolt élet
„Mit mondhatnék még neked? Valaha éltem az emberek között, és általában véve kegyetlennek és ridegnek találtam õket, és mégis tudnék mondani három-négy nevet, akik olyanok voltak, mint az angyalok.”Az immár százéves Roseanne McNulty egy elmegyógyintézetben töltötte felnõtt életének jó részét, ám a kórházat nemsokára bezárják. Az orvosára hárul a feladat, hogy kiderítse: annak idején miért zárták be Roseanne-t. A pszichiáter, dr. Grene és az idõs hölgy között az évek során szoros és különleges kapcsolat, már-már barátság alakult ki, Roseanne azonban mégsem képes megnyílni a férfi elõtt. Miközben égeti a vágy, hogy megossza vele hányatott élete történetét, csupán a naplójának lapjain tudja õszintén feltárni titkait. Amikor dr. Grene megtalálja a feljegyzéseket, az asszony megdöbbentõ erejû visszaemlékezése magával ragadja. Nyomozni kezd rég elfeledett dokumentumok után, és felfedezései mindkettejük életét kizökkentik…
 
Könyvtári ajánló - Bródy: