Június havában új könyvek nyomában - Kínálatunk a nyár kezdetére

 

 Allergia - környezetünk csapdája
Az allergiás betegségek, mint a szénanátha, az asztma, az allergiás bõrbetegségek egyre gyakoribb elõfordulása hívta életre jelen sorozatunkat, amellyel - reményeink szerint - hozzájárulhatunk a riasztó statisztikai adatok csökkentéséhez, és bekapcsolódhatunk az egészségmegõrzés korszerû irányvonalába.


Egyenlítõi magyar Afrika
A Harmadik Birodalom a véres 1941-43-as oroszországi hadjárat során diadalt aratott, és egyúttal gyökeresen megváltoztatta a történelem menetét. Azonban ennek ára volt: a háború kimerítette Adolf Hitlert. A Führer 1947-ben békét kötött a szövetségesekkel, majd 1954-ben háttérbe vonult, s átadta a birodalom operatív irányítását.
Hat évvel késõbb, 1960-ban születik meg Lajtai Gábor. A bennszülöttek által késõbb csak Ga’abi néven ismert fiú Hungarovillben, az Atlanti óceán partján látja meg a napvilágot. A tikkasztó klímájú város nemcsak Egyenlítõi Magyar Afrika politika és kereskedelmi központja, hanem a Magyar Gyarmati Hadsereg legfontosabb bázisa is.
Miközben a kisgyerek Gábor a Hitler sugárúton és a Szálasi körúton nap, mint nap ingázik a családi vállalkozásban mûködtetett Turáni Vendéglõ és az iskola között, sorban gyûjti be az életét végérvényesen meghatározó élményeket – legyen szó a Himmler hadihajó elsüllyedésérõl, a Magyar Szociálfasiszta Munkáspárt hatalmának megnyilánulásairól, vagy éppen a nõk vonzerejérõl... Az elveszett Mona Lisa
1911 nyarán ismeretlen tettesek - magukat teremõrnek álcázva - besétáltak a párizsi Louvre épületébe, nemes egyszerûséggel leemelték a falról a Mona Lisát, majd kisétáltak vele a múzeumból. A világhírû kép hiányát két napig még csak észre sem vették.
Az eset óriási vihart kavart, a francia és a nemzetközi sajtó napokig hangos volt a botrány részleteitõl. A rendõrségi nyomozás csak nagy késéssel indult meg, és a rég kihûlt nyomok miatt, hamarosan meg is rekedt. Egy ideig még a Montmartre mûvészvilága is gyanúba keveredett: Apollinaire-t bilincsbe verték, Picassót pedig beidézték tanúskodni. Két év múlva azonban titokzatos levél érkezett egy ismert londoni mûkincskereskedõhöz, amelyben megvételre kínálták fel a Mona Lisát. A hamisítványok és megtévesztések világában ez a levél önmagában nem keltett nagy feltûnést, mindaddig, amíg a kereskedõ - csak próbaképpen - nem vette komolyan az ismeretlen feladó ajánlatát…Isteni formula
Az Egyiptomi Múzeum lépcsõjén, Kairó kellõs közepén, Tomás Noronhát megszólítja egy vadidegen nõ. A neve Ariana Pakravan, iráni, és nála van egy régi, kiadatlan kézirat másolata. Ezen egy furcsa cím és egy rejtélyes vers áll.
A váratlan találkozás életveszélyes kalandokba sodorja Tomást, amelyek során belekeveredik az iráni nukleáris válságba és az Albert Einstein legfontosabb, ám befejezetlen tudományos felfedezése körüli bonyodalmakba.
Egy szerelmi történet, egy árulás, egy könyörtelen hajsza, egy spirituális keresés során jut el az olvasó minden idõk legmisztikusabb felismeréséig. A regény a legfrissebb és leghaladóbb szellemû fizikai, kozmológiai és matematikai felfedezéseken alapszik. Az isteni formula megdöbbentõ utazásra invitálja az olvasót; az úti cél az idõk kezdete, az univerzum lényege, az élet értelme.
„Nem egészen három hónap leforgása alatt J. R. d. Santos Az isteni formula címû regénye az év bestsellere lett olyan szerzõket megelõzve, mint Dan Brown vagy Paulo Coelho, akinek szintén 2006-ban jelent meg az elsõ mûve a spanyol piacon.”
Jornal de Notícias, Portugália Kárpitozás
Tartalom:
Az alapok
Anyagok és eszközök
Kárpitosszerszámok
Tömõanyag és bélés
Bútorszövetek
Munkafogások
A régi huzat lebontása
Hevederek
Az alapvászon felerõsítése
A rugózat és a felfüggesztés
A rugók felszerelése
Az anyag kiszabása a váz körül
Az anyag behúzása
A sarkok eldolgozása
Csomó- és öltésfajták
Díszítõk Kit válasszunk? - Választási iránytû
Dr. Csath Magdolna kutatásai kiterjednek a versenyképesség, globalizáció és lokalizáció valamint az innováció területeire is. Széles körben végez szakmai felvilágosító munkát. Ebben a könyvben nem pártokról fog beszélni, hanem felvázol egy olyan programot, aminek követése a nemzet felemelkedéséhez vezethet.
A metafora
Legtöbbünk számára a metafora olyan nyelvi kép, amelyben egy dolgot egy másikhoz hasonlítunk, és a kettõt azonosítjuk egymással. A kortárs kognitív nyelvészet megközelítésében azonban elsõsorban a fogalmak és nem a szavak jellemzõ tulajdonsága; funkciója az, hogy segítse bizonyos fogalmak megértését, és nem csupán mûvészi vagy esztétikai célokat szolgáljon; gyakran nem hasonlóságon alapszik; a hétköznapi emberek is a legkisebb erõfeszítés nélkül használják (anélkül, hogy ennek tudatában lennének); a metafora nem felesleges, bár kellemes nyelvi díszítõeszköz, hanem az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen kelléke. Ez a megközelítés egy átfogó, általános és empirikusan tesztelt elmélet, amely rámutat, hogy a metafora alapvetõ az emberi gondolkodásban és megértésben, de ezen túlmenõen társadalmi, kulturális és pszichológiai valóságunk megalkotásában is. A metafora jelenségének megértése tehát azt jelenti, hogy belátjuk, nem tudunk metafora nélkül gondolkodni, és a világról alkotott új elképzeléseinket is csak metaforarendszerek segítségével tudjuk létrehozni. Kövecses Zoltán az ELTE Amerikanisztika Tanszékének tanára, neve elsõsorban angolszótárak szerzõjeként ismert. A kötet az Oxford University Pressnél jelent meg elõször Metaphor. A practical introduction címen. A nõ és a cukorbetegség
A cukorbeteg nõk terhessége mind az anya, mind születendõ gyermeke szempontjából erõsen fokozott veszélyeztetettséget jelent. Mi a prekoncepcionális gondozás és miért alapvetõ a diabeteszes, gyermeket váró nõk szempontjából? Milyen veszélyei vannak a nem jól "karbantartott" diabéteszes terhességnek? Melyek a menopauza alatti leggyakoribb problémák a diabéteszes nõknél? Miért fontos, hogy a diabéteszgondozás egy életen át tartson? Hogyan elõzhetõk meg a cukorbetegség késõi szövõdményei?
A több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ belgyógyász-diabetológus szerzõpáros arra törekedett, hogy a nõi nem élettani sajátosságainak összefoglalása mellett, életszakaszonként tekintse át a cukorbetegség "gyengébb nemet" érintõ vonásait. E könyv a nõk cukorbetegségérõl szóló elsõ, áttekintõ jellegû, magyar nyelvû összeállítás.
 

Szeretetrõl, sötétségrõl
Ámosz Oz, a legismertebb izraeli író Szeretetrõl, sötétségrõl címû önéletrajzi munkája, amelyet számos nyelvre lefordítottak, minden idõk legnagyobb izraeli könyvsikere. Lebilincselõ családtörténet, amely egy dickensi figurákban bõvelkedõ, nagyívû elbeszélés keretében mesterien ötvözi a személyes és a történelmi eseményeket.
Oz családja archetipikus bevándorló család: Mussmanék Ukrajnából menekülnek az antiszemitizmus miatt elõbb Lengyelországba, majd Prágába, végül Jeruzsálembe, ahol az érzékeny, intelligens, négy-öt nyelven beszélõ Fanja férjhez megy Klausnerhez, egy költõi vénával megáldott, tizenhat-tizenhét nyelven olvasó, kétbalkezes szobatudóshoz. Fiuk, Ámosz a negyvenes-ötvenes évek Jeruzsálemében nõ fel. 1952 januárjában Fanja Mussman, az író depressziós édesanyja öngyilkos lesz. Oz ezután szakít jobboldali apjával, tizenöt évesen egy kibucba megy traktorosnak (ott veszi fel az Oz nevet, amelynek jelentése: bátorság), és harminc évig kibuclakóként próbálja megtalálni, kikovácsolni saját identitását.
A könyv ugyanakkor Izrael Állam története is, az egész korszak története, az Ozzal együtt felnõtt zsidóké, akik túlélõkként egy "lakatlan szigeten" kötöttek ki, és otthont építettek maguknak. A tér költészete
Steve Yates szakterülete a Szovjetunió, Oroszország és Kelet-Euróa fényképészettörténete. "Az általa kutatott témák felölelik Alexander Rodchenko, Moholy-Nagy LÁszló, Robert Rauschenberg és Joel-Peter Witkin munkásságát, a modern fényképészetet, valamint a mûvészettörténeti párhuzamokat Amerika és Oroszország között."A torony
NDK, Drezda: a létezõ, de megállíthatatlanul pusztuló szocializmus szürke porral lepi be a magába zárkózó drezdai villanegyedet. Lakói beletörõdve a megváltoztathatatlannak látszó állapotba élik napjaikat, és humorral védekeznek a megpróbáltatások ellen. A kórházi nõvér Anne és sebész férje, Richard Hoffmann két megoldás között vívódnak: alkalmazkodjanak a lehetetlen körülményekhez vagy elhagyják az országot? Idõsebb fiukat, Christiant felveszik ugyan az orvosi egyetemre, de elõtte a keletnémet hadsereg vendégszeretetét kell élveznie, ahol megtapasztalja a rendszer rideg és kíméletlen keménységét. Nagybátyja, Meno Rohde két világ között mozog: toronylakóként, de a moszkvai számûzetésbõl visszatért vörös arisztokrácia gyermekeként bejárása van Kelet-Rómába, Drezda egy fontos negyedébe. Itt éli hétköznapjait a nómenklatúra, itt íródnak a hivatalos életrajzok, itt szolgáltatnak német, demokratikus és szocialista igazságot.
Uwe Tellkamp epikus igénnyel, megható, szeretetteli és drámai jelenetekkel rajzolja meg a széthulló NDK panorámáját. Három nemzedék tagjai haladnak az 1989-es forradalom felé, ki valódi résztvevõként, ki csak sodródva: a történelem a torony lakóit is magával ragadja.


 Könyvtári ajánló - Bródy: