Napozzunk és lapozzunk!


 Áfonyás muffin és gyilkosság

Végy egy téli álmában szendergõ kisvárost, pezsdítsd föl egy Téli karnevállal, amelynek díszvendége az egyik legismertebb televíziós fõzõmûsor sztárja, bolondítsd meg az egészet a város elsõ polgármesterének kísértetével és máris készen áll minden Hannah Swensen újabb esetéhez. A szingli cukrásznõ ismét kénytelen nyomozni, hiszen Connie Mac, a sztár konyhatündér éppen az õ cukrászdájának kamrájában kap a fejére halálos ütést egy baseballütõvel.
 

 

Az agy fejlõdésének kultúrtörténete
 
Igen érdekes témát dolgoz fel lebilincselõen, sok illusztrációval színesen ez a nem mindennapi kultúrtörténeti könyv. Azt mutatja be, hogy az emberi agy az emberi igények és kielégítésükre irányuló cselekmények fõ szervezõ és ellenõrzõ szerve. Az emberi evolució folyamatában sok eltérõ civilizáció, kultúra alakult ki, alakult át, szûnt meg és létezik ma is. Közös maradt bennük az igen hasonló, csaknem azonos, mégis oly eltérõ mûködésû emberi agyak összessége, a lét és fajfenntartás bonyolult szervezésének székhelye, az ösztönök és értelem egyensúlyának forrása. A civilizációt kultúrájával együtt a szeretõ és gondolkodó, vágyó és alkotó emberi agy hozta létre. Ez a könyv nyolc fejezetben ad áttekintést az emberi civilizációk fejlõdésérõl és hanyatlásáról, mindezt úgy, hogy az emberi agyat állítja a középpontba. Képet rajzol a civilizáció, kultúra és az emberi agy kapcsolatáról, kitér az idõérzékre, az érzékszerveink bel és külvilágára, rámutat a kapcsolatra a kéz és az ész között, beszél az emberi együttélés szintereirõl a városokról, szól a hangulatokról és az ösztönökrõl, érinti a külsõ és belsõ kommunikáció kérdéskörét. Adatokat, tényeket, észrevételeket közöl és eközben gondolatokat ébreszt: formálja az emberi agyat és ezáltal maga is hat az emberi társadalomra, amiben élünk, amirõl oly szórakoztatóan, mégis bölcsen mesél.
 

 Egymásra hangolva

Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg. A fejezetek végén kreatív ötlettár nyújt segítséget férjeknek a szeretetnyelvek gyakorlati alkalmazásában, A könyvben található önfelmérõ tesztek segítségével pedig mindenki könnyen felismerheti saját, illetve társa szeretnyelvét.

 

 

 

Az erény természete

Önzetlenség, nagylelkûség, önfeláldozás, a felebarát és önmagunk egyképp való szeretése a legszebb, az igazán igazi emberi tulajdonság. Igen ám, de a nagy szívjóságnak evolúciós szempontból éppúgy haszonnal kell járnia, mint a létért való küzdelem agressziójának.
Az altruizmus evolúcióelméleti szemlélete a legújabb tudományok egyike. Hazánkban a szerzõ a téma egyik legkiválóbb képviselõje.
 
 
 
 
 
 

 Faragóiskola

A faragás világa meseország, hiszen a faragott anyag mesél az életérõl, a faragott formák és díszítmények mesét mondanak a szemlélõdõnek. Nos, ebben az országban üdvözöl Szabó Béla budapesti faragó népi iparmûvész, aki nyugdíjazásáig mint famûves oktató, sok-sok évig tanította a fiatalokat és idõsebbeket erre a gyönyörû kismesterségre. Mejelent a témáról szóló tankönyve. A könyv ajánlott minden faragni vágyónak. Hasznos segítség a kezdõ és haladó faragóknak egyaránt.A 14 évig tartó napi kétmûszakos oktatói tevékenységének tapasztalatait felhasználva, az NSZFI képzési tematikáit követve, mintegy hat év munkájának eredménye ez a könyv. Az ismeretanyagban közel tizenöt Magyarországon használatos népi faragótechnika kerül bemutatásra, színes mûveletfázis-fotók kíséretében.

 

 

Hogyan értelmezzük az épületeket?

A praktikus kis kötet útmutatóként szolgál az építészeti stílustörténet és -fejlõdés megfejtéséhez és értelmezéséhez. A bõséges magyarázó szöveggel kísért grafikák szemléletesen mutatják be az épületek egészének és részleteinek titkait.
A rendkívül informatív kézikönyvet lebilincselõ olvasmánynak fogják találni mindazok, akik eltûnõdtek már azon, miként értelmezhetõ egy korinthoszi oszlop, egy kerek ívû ajtónyílás, vagy honnan ered a klasszikus timpanon formája, díszítményeinek sora.

 

 

 Jelek és szimbólumok

A könyv a világ legismertebb grafikai ábráinak - a jeleknek és szimbólumoknak - jelentését és eredetét kutatja; áttekinti a különbözõ korokból származó jelképeket a prehisztorikus barlangrajzoktól a jelenkori graffitikig. A négy fejezetre bontott gyûjtemény az emberiség elsõ kommunikációs kísérleteit megtestesítõ, õsi jelek vizsgálatával kezdõdik. A második fejezet a csoporthoz tartozás és az identitás szimbólumait tanulmányozza ? megismerhetjük a vallási és politikai hovatartozás, valamint a kulturális és személyes identitás jelképeit. A kötet témakörök és hangulatok szerinti csoportosításban is bemutatja e kommunikációs eszközöket: a háború és a béke, a tudomány és a világûr, a sport, valamint az ételek és italok jelképei is elénk tárulnak. Végül hétköznapjaink funkcionális, információhordozó jelei zárják a sort, betekintést nyerhetünk többek között a hangjegyírás, az útbaigazítás, a jelnyelv, illetve az egészség és biztonság témakörének szimbólumaiba.

 

Keresztnevek enciklopédiája

A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat új kötete az ELTE nyelvésztanár szerzõpárosának tollából. Raátz Judit és Fercsik Erzsébet olvasmányos stílusban ismerteti hazánk száz-száz legelterjedtebb férfi és nõi keresztnevét.
Az eredet megadásán túl bemutatják a nevek vallástörténeti, irodalmi, történelmi és néprajzi vonatkozásait. Közlik az egyes keresztnevek idegen nyelvi megfelelõit, valamint földrajzi nevekben és köznevekben való elõfordulását. A nevek kialakulását és becézõ alakjait a magyar szótárirodalomban újszerû módon ágrajzok szemléltetik. A kötetet naptár, statisztika és teljes körû névmutató zárja.

 

 

 Kisbaba

A kisbabák bámulatos lények: hihetetlen fejlõdésre és gyarapodásra képesek. Desmond Morris lenyûgözõen érdekes, látványos és gondolatébresztõ könyve olyan meghökkentõ ismeretekkel szolgál, amelyeknek birtokában csakis csodálattal adózhatunk az emberi test bonyolultságának és a kisgyermekek által egy rövid idõ alatt nyújtott teljesítménynek. A méhen belüli élet emlékképeit, majd az elsõ két életév tanulási folyamatait, a testi, a lelki és a szociális fejlõdést bemutató kötet ismeretanyaga lebilincselõen érdekes, a pazar fényképek és az igényes illusztrációk pedig stílusosan alkalmazkodnak a téma mélységéhez és szépségéhez.

 

Kismamajóga

A jóga ideális, ugyanakkor biztonságos mozgást kínál a terhesség idejére. Az orvosok és egészségügyi szakemberek szerint mindenkinek ajánlható, aki szeretné megõrizni jó kondicióját, nem akar elhízni, s emellett teljes nyugalomban akar felkészülni a gyermekszülésre. · Gondosan összeállított program a terhesség minden szakaszára, 15, 20 és 30 perces gyakorlatsorokkal. · A gyakorlatokat kezdõ és haladó jógázók is végezhetik. · A különbözõ pozíciók és légzõgyakorlatok megerõsítik a szervezetet és enyhítik a terhességgel járó kisebb testi kellemetlenségeket. · A könyv gazdag képanyaga lépésrõl lépésre bemutatja a gyakorlatok végrehajtásának módját.

 

 

 A kismama terheskönyve

Babavárásról szóló könyvbõl tényleg bõséges a könyvesboltok kínálata - ám a most megjelenõ Kismama terheskönyve mégis igazi különlegességet jelent a gazdag palettán: a hazai viszonyokról, lehetõségekrõl is olvashatnak benne naprakész, hasznos és megbízható információkat. A szerzõk - maguk is többgyermekes anyák -, saját bõrükön tapasztalták, milyen érzés várandósnak lenni, milyen kérdések, aggodalmak fogalmazódnak meg nap mint nap, és mi szükséges ahhoz, hogy boldogan, felkészülten fogadhassuk majd a babát. Utánajártak minden olyan kérdésnek, amely a mai kismama számára fontos, például, hogy milyen vizsgálatokon vegyen részt és miért, hogyan kerülheti el a gátmetszést, válasszon-e szülésznõt és orvost, vagy mire számítson császármetszés után. A tájékozódásban a legjobb, szemléletmódjukban is példamutató hazai szakértõk segítenek, akik törekednek arra, hogy elsõsorban mindig a kismama és a magzat, az újszülött érdekeit, igényeit tartsák szem elõtt. Az innen-onnan hallott történetek, az internet információözönében ez a könyv jelentheti a megbízható viszonyítási pontot az áldott állapotú és a leendõ kismamának számára egyaránt.

 

 

A második világháború elit alakulatai

A kötet valamennyi fõ hadviselõ hatalom különbözõ alakulatait bemutatja, mind az európai, mind a csendes-óceáni hadszíntéren. Országonként tárgyalva olyan híres alakulatok történetét ismerheti meg az olvasó, mint az amerikai rangerek, a brit SAS és a német Waffen-SS – s mellettük számos kevésbé ismertét is, mint például Popski Magánhadserege és a Repülõ Tigris repülõszázadok. A kötetet több mint 120 színes és fekete-fehér fénykép, grafika és térkép illusztrálja.

 

 

 

 Még nem kelt fel a nap

"Mészöly Miklós Elégiája a modern magyar irodalom nagy költõi alkotási közé tartozik. Ez a könyv terjedelmû tanulmány, amelynek szerzõje az irodalmi elemzés tüzetességét és a kommentár idõnkénti személyességét nem tartja egymástól idegennek, voltaképpen ezt az állítást igyekszik elfogadtatni az olvasóval."

 

 

 

Mi történt a damaszkuszi úton

Lena Einhorn svéd író, orvos, filmrendezõ felfedezõútra invitálja az olvasót. Az Újszövetség könyveiben, az ókori és középkori történetírók és teológusok írásaiban keresi a választ a kutatókat évszázadok óta foglalkoztató kérdésre: ki volt a valóságos Jézus, ki volt a valóságos Pál apostol, hogyan lehet elhelyezni életútjukat a történelemben. A szövegek összehasonlítása, az adatok egybevetése, a forráskritika, a régészeti leletek gondos számbavétele mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kutatóútja közben megfogalmazzon egy lélegzetelállítóan merész hipotézist, ami történelmi tárgyú esszéjét regényszerûen izgalmas olvasmánnyá teszi.

 

 

 

 Pénz, karrier, csillogás?

Pénz, karrier, csillogás… A fogyasztói társadalom mágikus értékei, melyek megszerzésért sokszor minden egyebet képesek vagyunk feladni: szerelmet, családot, egészséget, barátságokat. A verseny kemény tempót diktál, idõt sem hagy, hogy észrevegyük: egy eltorzult valóságban gyakran mások akaratát hajtjuk végre, mások álmait hisszük a magunkénak.
Vajon, mit jelent az ember életében a valódi siker? Mekkora szerepet játszanak benne a pénz, a hatalom, a luxus látványos kellékei? Lehetünk-e ezek nélkül is boldogok egy olyan társadalomban, amely elvárja tõlünk, hogy a maga szabályai szerint bizonyítsunk? Létezik-e a sikernek személyes útja is?

 

 

Szépség,öröm, egészség

Szépség, öröm, egészség, a boldogság e kategóriái az ember számára adottak a születés pillanatában. Késõbb dõl el, hogy életvitelével ki hogyan sáfárkodik örökségével, ki milyen mértékben távolodik el ettõl a paradicsomi állapottól. Az egészség nem minden, de egészség nélkül a minden is semmi! A könyv szándéka az, hogy aki a kezébe veszi, átlapozza, elolvassa, annak a tudatában minél szorosabban kapcsolódjon egymáshoz a szépség, az öröm és az egészség fogalma. Érezze át mindenki, hogy egészség híján a szépség és az öröm sem érhetõ el. Az egészségesebb életmód nem anyagi kérdés, jómódú és kevésbé tehetõs számára egyaránt elérhetõ. Mozgás, táplálkozás kultúra, a káros szenvedélyek, a dohányzás kerülése bárkit hozzásegít a teljesebb élethez.

 

 Szívkörtánc

Ha nincs bennem õszinteség és bizalom önmagam és a világ felé, ha nem tudom elfogadni és tisztelni magamat és mindent, ami körülvesz, ha nem tudom szeretni önmagam s a bennem lévõ Istent, ugyan mi az, amit átadhatok a gyerekemnek? Vajon mit lát akkor, ha engem néz? A gyereknevelés mint fogalom talán nem is igazán helytálló. Ha õszinték és igazak szeretnénk lenni, van egyáltalán olyan, hogy gyereknevelés? Vagy végsõ soron egész életünknek az önnevelésrõl kellene szólnia? Lehet, hogy azért vagyunk a világon, hogy minden pillanatban változzunk, fejlõdjünk - és ezáltal fejlõdjön a Mindenség? Vagy azért, hogy neveljük önmagunkat és a belõlünk kiáradó õszinte bizalom, elfogadás, tisztelet és szeretet által nevelõdjenek a gyerekeink?

 

 

Szülõk kis könyve
"Elsõéves egyetemista koromban úgy jegyzeteltem az elõadásokat, mint a gép: leírtam szinte minden elhangzó szót, válogatás nélkül. Mindennek nemcsak az lett a következménye, hogy megfájdult a fejem és a csuklóm, hanem az is, hogy a visszaolvasásnál alig értettem valamit az elõttem hömpölygõ betûhalmazból. Ettõl kezdve már csak a lényeget jegyeztem: a legfontosabb gondolatokat és adatokat, amelyek lehetõséget nyújtottak arra, hogy a vizsgára készülés során felidézzem az elõadásokból mindazt, amire szükségem volt. Úgy érzem, a könyv, amit az Olvasó a kezében tart, ilyen 'értelmes jegyzet': gondos szerkesztõk nekiültek a Szülõk könyve címû munkám betûtengerének, és finom sebészi munkával kiemelték, kötetté formálták azokat a fejezeteket, amelyek a legtöbb haszonnal forgathatók a gyermeknevelés szerteágazó napi gondjainak megoldásához. õszintén remélem: a Szülõk kis könyve teljesíti a feladatot, amelyre rendeltetett."(Ranschburg Jenõ)
Könyvtári ajánló - Bródy: