Utolér a tavasz? - Márciusi könyvajánló


 

 Alkonyat
Mersz szeretni? Az életed árán is? Forks fölött mindig felhõs az ég. Bella Swan, az érzékeny, zárkózott lány afféle önkéntes számûzetésre ítéli magát, amikor ide költözik apjához. Bella alapjáraton is mágnesként vonzza a bajt, ezúttal azonban nem csak a „mindennapi” csetlések-botlások fenyegetik. Hanem Õ… Õ, akinek aranyszín szeme van, titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet keltõ és biztonságot sugárzó. Õ, akit Edwardnak hívnak, mint valami ódivatú regény hõsét. Õ, aki megmenti az életét. Õ, aki mégis a legnagyobb veszélyt jelenti Bella számára. Az indián rezervátumban furcsa, félelmetes mesék keringenek. És egy nap a legenda megelevenedik…

 

 

Bársony és keserû mandula
Ezt az elragadó gyûjteményt olvasni olyan, akár a legfinomabb bonbonosdobozban válogatni a krémes, keserû, kávés vagy nugátos édességek között. Nem is csoda, hiszen a Csokoládé világhírû írónõje ismét meglepetést és örömet akart szerezni rajongóinak. Történetei hol torokszorítóan érzelmesek, hol mesésen varázslatosak, hol pedig hátborzongatóak; farkasemberek, delfinnõk, dacos, öreg hölgyek és erotikus bõrholmik – a Bársony és keserû mandulában a csoda szinte mindennapi, a savanyú sokszor édes, szép a rút és rút a szép, még a csábító és a meghökkentõ sincs egy lépésnél távolabb egymástól. Az „édes élet” legnagyobb szakértõje ismét bebizonyítja, hogy akár a szépség mítoszát, akár a hûtlenség fájdalmát, akár az idõskori szerelem csodáját járja körbe, mestere a történetmesélésnek.

 


 Ébresztõ
Spitzer Gyöngyi, ismertebb nevén Soma Mamagésa Ébresztõ címû könyvének elsõ kötete 2006-ban jelent meg. A könyv nagy sikert aratott, így az olvasók örömére most itt a folytatás. Soma írásaiban egyedi és használható tanácsokat ad, javarészt olyanokat, amelyek neki beváltak. Az életébõl vesz segítséget. Nem terheli az olvasót pszichológiai szakkifejezésekkel, csak azt írja le, ami a témához szorosan kapcsolódik, és azt is közérthetõ formában. Alaposabb önismeretre, a személyiség mélyebb rétegeinek felfedezésére és a befelé fordulás mellett az aktív cselekvésre biztat. Egy olyan világképet mutat nekünk, amelyben boldogan élnénk mindannyian.

 

 

Én Te Mi
A szerzõ több, mint 25 éve dolgozik gyermekpszichológusként. Könyve átíveli a teljes gyermekkort, a születéstõl kezdve egészen az ifjúkorig. A gyermekek egészséges személyiségfejlõdésérõl, a hétköznapi életben elõforduló szülõi nevelési gondokról olvashatunk a kötetben. A könyvhöz az ismert gyermekpszichológus, Ranschburg Jenõ írt ajánló elõszót.

 

 

 

 Fel a netre öregem
"Ebben a könyvben az internet kimeríthetetlen világába hívjuk az olvasót. Az elektronikus levelezés, a telefon nélküli távbeszélgetés, a hivatalos ügyek intézésének megkönnyítése és még számtalan, az internet nyújtotta lehetõség bizonyára csábítja az idõsebb korosztályt is. Elõbb azonban érdemes megbarátkozni magával a számítógéppel és annak alapvetõ kezelésével. A tanulást kezdjük az egér használatának elsajátításával, és – hogy minél élvezetesebb legyen – mindezt játék közben! A billentyûzettel és a fájlok kezelésével egy kis szövegszerkesztésen keresztül ismerkedjünk meg. Ezután már bátran hozzáfoghatunk az egyéb lehetõségek kiaknázásához, például kinyomtathatjuk digitális fotóinkat, de hallgathatunk zenét, nézhetünk videofilmeket is a számítógépen. A könyv második részében igyekszünk felvillantani mindazon lehetõségeket, amelyeket az internet segítségével érhetünk el. Megtanuljuk a böngészõk kezelését, fájlok letöltését, majd megismerkedünk az olyan internetes kapcsolattartási formákkal, mint az MSN, a Skype, sõt csatlakozunk az iWiW-hez is. A könyv végén a számítógéppel és az internettel kapcsolatos fogalmakat Kislexikon formájában összegyûjtöttük, és megadjuk rövid magyarázatukat. Így ha ismeretlen fogalommal találkozik, ennek segítségével könnyen választ kaphat kérdéseire."

 

Hercegnõ
Georgiana mindenekelõtt az ellentmondások asszonya. Elismert szépség, de férje mégsem értékeli. Az emberek rajongnak érte, mégis annyira bizonytalan, vajon képes-e másokból szeretetet kiváltani, hogy végül férjének szeretõje, lady Elizabeth Foster gyanús rajongásától válik függõvé. Ír, de sosem publikál a saját neve alatt. Elkötelezett anya, aki feláldozta egyik gyermekét, hogy a másik hármat megmentse. Híresség és a mûvészetek támogatója egy olyan korban, amikor a házas nõktõl még megtagadnak minden jogi státuszt. Politikus választójog nélkül, és képzett taktikus egy emberöltõvel a professzionális pártpolitika kialakulása elõtt.
Különös és boldogtalan szerelmi élete csupán egy szál ebben az izgalmas életrajzban, mely bepillantást enged a 18. századi angol arisztokrácia szövevényes politikai világába.

 

 

 Hogyan neveljük jól gyermekeinket
A mai szülõknek korszerû képességekre és stratégiákra van szükségük, hiszen egyre bonyolultabb és hajszoltabb társadalomban élünk. A könyv stratégiákat tartalmaz olyan szülõk számára, akik nehezen irányítják gyermekeik viselkedését, akik már szinte el is felejtették a családi élet örömeit, akiknek a családi élet csupa munka, vagy akik egyszerûen csak szeretnének a lehetõ legjobb szülõvé válni. A kötetben olvasható stratégiák alkalmazhatók minden öt és tizenkét év közötti gyermek esetében - a kóros hiperaktivitással vagy disz-lexiával bajlódóknál is. A könyv szerzõje pszichiáter, aki gyereknevelési alapelveit tizennégy év alatt gyûjtött tapasztalataiból szûrte le (Nagy Britanniában, Kanadában és Belize-ben felnõttek, majd gyermekek, illetve szülõk pszichiátereként dolgozott). Két gyermek apja, akik közül az egyik hiperaktív.

 

 

Hölgyek napernyõvel
A kötet elsõsorban néhány korabeli magyar nyelvû sajtótermék anyagára támaszkodva, a bennük fellelt cikkek kvalitatív elemzésére alapozva, nemzetközi kitekintéssel mutatja be a dualizmus kori magyarországi nõtörténet különbözõ dimenzióit, alapvetõen a városi közép- és felsõ rétegekre illetve a nõemancipáció, a nõi életmódváltás fontosabb lépéseire és eredményeire koncentrálva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ikrek jegyében
Végletesen különböztek – mégis sorsszerûen közel álltak egymáshoz. Rose-t fényûzésben nevelték, míg ikertestvére, Flora szegénységben nõtt föl. A két lány még csak nem is tudott egymás létezésérõl, de egy véletlen találkozás során végzetes játékba kezdenek; szerepet cserélnek. Ám amikor Flora megismerkedik Rose võlegényének családjával, ráébred, hogy botrányokkal és szörnyû titkokkal teli terhet vett magára... A váratlan kaland mindkettõjük életét örökre megváltoztatja, de mi történik, ha a szerelmet és a boldogságot valaki más bõrébe bújva találjuk meg? Rosamunde Pilcher regényeit olvasva érzelmes világba lépünk, melyet olyan karakterek népesítenek be, akiket rögtön a szívünkbe zárunk. Valódi szenvedélyek, igaz örömök és bánatok, nagy szerelmek és csalódások, vagy éppen tökéletesen boldog pillanatok rejlenek az immár negyven országban sikeres írónõ könyveiben.
 
 
 

Irány Anglia
Bizonyára neked is megfordult már a fejedben, hogy "világgá menj" és au pairként, illene munkavállalóként kipróbáld magad Angliában. Ez a könyv segítséget nyújt, hogy eldönthesd, útnak indulj-e. Mindehhez hasznos tanácsokkal szolgál az elhatározástól kezdve egészen a hazautazásig. Emellett olyan szervezetek, társaságok elérhetõségeit is megtalálod benne, illetve bevált kleteket, amelyek birtokában már tudni fogod, hogyan takaríts meg pénzt, kihez fordulj segítségért, ha bajba kerülnél, mit tégy, hogy még véletlenül se legyél magányos... A valós életet mutatom be, hogy tudd, mire számíts, ha kiutazol, és ne a saját, hanem mások kárán tanulj! Kitûnõ olvasmány azok számára is, akik kíváncsiak arra, milyenek valójában az angolok, a szokásaik, az ünnepeik és a mindennapi életük.

 

 

 Isten titkai
Talán azért veszed kézbe ezt a könyvet, mert olvastad Rhonda Byrne A Titok címû könyvét, esetleg hallottál róla. Noha milliók találták rendkívül érdekesnek és izgalmasnak A Titok üzenetét, a könyv több kérdést is felvetett a keresztény hit követõi körében. Ezért jött létre az Isten titkai, amely felépítésében és tartalmában is nagyon hasonlít A Titokra, mégis teljesen más: azokon a spirituális elveken keresztül szemléli a témát, amelyek a Bibliában vannak lefektetve. Bár több ponton más nézetet vall – nem vitatkozik A Titokkal, sokkal inkább kiindulópontnak használja, hogy az abban felmerülõ témákat egy más szempontból is górcsõ alá vegye.

 

 

Karády és Ujszászy
Vannak csillagsorsú életutak, amelyek olyan magas röppályán égnek el, hogy a földi létben alig hagynak nyomot maguk után. E könyv szerzõje arra a gyötrelmesen szép feladatra vállalkozott, hogy két ilyen összefonódó csillagsorsot mutasson be; Karády Katalin színésznõét és Ujszászy István tábornokét. Tragikus életútjuk sok közös vonást mutat. A kisszerû létbõl a szép és titokban színpadról álmodozó Kanczler Katalin egy érzelmek nélküli házasságba, az ifjabbik Ujszászy fiú, négy nagykõrösi gimnáziumi osztály elvégzése után, a kadétiskolába menekült. Többek, mások akartak lenni, és az õ szintjükrõl a felemelkedés módja csak ilyen és hasonló pályákon keresztül vezetett. Ettõl kezdve a magukkal hozott kivételes adottságok mellett a véletlen és a „fajsúlyos" kapcsolatok sora vezette lépteiket. Mozgástérre, ragyogásra és csodálatra vágytak, mert hitték, hogy erre születtek? Talán igen, de pályájuk sorsváltó pillanataiban tudtak a jó oldalra állni, és tudtak önzésrõl, érvényesülésrõl megfeledkezve, mindent egy lapra feltéve kockáztatni is. Játszottak, nyertek, veszítettek, és életük könnyen, vagy súlyos áron szerzett kincseit gyakran számolatlanul szórták az ámuló világra... és állva haltak meg, mint a fák. Karády Katalin bizonyosan így tért meg egy jobbik világba, de Ujszászy Istvánról még ennyit sem tudunk. Hol, mikor, hogyan ért el a földi út végére? E kérdésre máig sincs válasz. Legfeljebb a vélt vagy valódi okok ismeretében... találgathatunk.

 

 Karinty Frigyes füveskönyve
Kétségkívül igaza van. A XX. század legkiválóbb gondolkodói között van a helye, csak hát a humorista sokszor eltakarja a filozófust. A kötet válogatója a regények, elbeszélések, humoreszkek, cikkek, karcolatok, versek, paródiák, drámák, jelenetek és tréfák több ezernyi lapjából hámozta ki és szedte csokorba Karinthy vidám és komoly bölcsességeit.

 

 

 

A királynõ bolondja
A Tudor-udvarba érkezik Hannah, az inkvizíció elõl menekülõ zsidó lány: kémkedni küldték Mária hercegnõ, Edward király trónjának elfeledett örököse után. Hannah-nak meg kell találnia a biztonságos utat olyan idõkben, amikor a lélekbelátás képessége egyenlõ a boszorkánysággal, s amikor a más vallás és az igaz szerelem a halált jelentheti. A másik Boleyn-lány és A Boleyn-örökség nagy közönségsikere után újabb Philippa Gregory-regény számíthat az olvasók megkülönböztetett érdeklõdésére.

 

 

 

 

 Könnyen elkészíthetõ gyöngyékszerek
A kezdõ gyöngyfûzõtõl kezdve, aki csak most tanulja a karkötõkészítést, a gyakorlott ékszerkészítõig, aki már eladásra is dolgozik, és másokat tanít rá, mindenki talál valami neki kedves és hasznos dolgot a könyv lapjain. Tapasztalt ékszerkészítõk, Susan Ray és Sue Wilke vezetnek be az alapokba, majd megmutatják a vonzó ékszerkészítést, hogy mi is újraalkothassuk a darabokat. Közben hasznos tanácsokkal látnak el, és érdekességeket tárnak fel, hogy minél élvezetesebbé tegyék a gyöngyfûzést.

 

 

A nõ felemelkedése és tündöklése
Miért vannak nemek? Miért hal ki tízmillió év múlva a férfi? Mi a nõi szépség és mit vár a nõ a férfitõl? Mire jó az orgazmus? Jó-e meddõség ellen az orális szex? Mirõl árulkodik mutató- és gyûrûsujj-arányunk? Szendi Gábor A nõ felemelkedése és tündöklése címû könyvében ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, miközben az evolúciós pszichológia nézõpontjából vizsgálja Nõ és Férfi kapcsolatát. Lebilincselõen izgalmas gondolatmenetei bizonyítják, hogy ebben a férfiközpontúnak hitt világban valójában a Nõ a titkos mozgató! A Nõ a szervezõje és egyben a fõdíja annak a férfiak közt dúló, vérre menõ viadalnak, amely érte folyik. Miközben a Nõ gyengének tûnik, az Erõ vele van, õ az evolúció titkos favoritja!

 

 

 Párkapcsolatok iskolája
A kötet az immár hatéves Mesterkurzus rendhagyó elõadássorozatának szerkesztett, kibõvített anyagát foglalja egybe. A Párkapcsolatok Iskolájában hazánk legismertebb, legkiválóbb szakemberei osztották meg gondolataikat szerelemrõl és házasságról, féltékenységrõl és hûtlenségrõl, alkalmazkodásról, hazugságról, konfliktusokról és szexrõl. A kérdés, amely a kurzust életre hívta: vajon mi a baj manapság a párkapcsolatokkal? Miért olyan rettenetesen nehéz valódi társra találni? Miként lehetséges, hogy éppen abban a korban, amelyben minden a kommunikációról szól, egyre kevésbé értjük egymást? Hová tart ez a folyamat? Valóban nincs más választásunk, mint hogy újabb és újabb kérészéletû kapcsolatokba meneküljünk, vagy hogy megkeseredett hétköznapok várjanak ránk egy idegenné vált ember oldalán? A könyv tíz neves szerzõje úgy véli, dönthetünk másképpen is. Igaz, az általuk javasolt út nagy elszántságot, akaraterõt, szeretetet és rengeteg munkát követel – de járható, és megéri az erõfeszítést.

 

A sanghaji ágyasa
Az igazi történet alapján íródott regény, az 1920-as években, Sanghajban élt kivételes szépségû és tehetséges színésznõ, Cassia életét meséli el az olvasóknak. Az árva Cassiát nagynénje 1907-ben eladta a nagy népszerûségnek örvendõ bordélyház, a Hercegnõ Pavilon tulajdonosának, Madame Emeraldnak. A szolgasorból a nagyhatalmú Csang Mester, a félelmetes sanghaji maffia fõvezére emeli ki. A fiatal lány, elkötetlen nagy lába és dús keblei ellenére hamarosan a férfi kedvenc szeretõje lesz, s megismeri az elsöprõ szenvedélyes testi és lelki szerelmet.

 

 

 A szerencse könyve
Az ember életében fontos szerepe jut a szerencsének. Szinte az élet minden területén jelen kell, hogy legyen, mert a szerencse nélkül minden próbálkozásunk kudarcra van ítélve. A neves francia ezoterikus szerzõ felvillantja annak lehetõségét, hogy hogyan tudjuk a szerencsét a mindennapi élet lehetõségei közé megidézni. Segítségül hívva a tenyérelemzést, a szerencsehoroszkópot, a cigányok tarotja és más módszer ismeretét, a sikeres és szerencsés élethez.

 

 

 

 

Szívtõl szívig
E bravúros fordulatokkal tarkított, megindító regény egy gyilkosságért halálra ítélt férfi történetét dolgozza fel, aki azért küzd, hogy felajánlhassa szívét egykori áldozata szívbeteg kislányának. A kisvárosias New Hampshire államban e szándéka, és a személye körül kialakuló legendák alaposan felborzolják a kedélyeket.

 

 

 

 


 Szülõ kérdez, a pszichológus válaszol
Most is csak azt tudom mondani:
"Én azt hiszem, hogy az igazán jó válaszok - ha vannak ilyenek - nem receptek, hanem azok, amelyek tovább kérdeznek, és netalán újabb kérdéseket hívnak elõ az olvasóban. Mert azt hiszem, hogy a kérdezõ ember van igazán közel a dolgok áramához, és nem a válaszoló ember; különösen nem az, aki azt hiszi, azt képzeli magáról, hogy ismeri a helyes - netán egyedül helyes - válaszokat." Vekerdy Tamás

 

 

A viágvége illemtana
Az apokaliptikus jóslatok beteljesülését hiába várjuk - már beteljesültek. Ahogyan egyes teológusok szerint a teremtés napjai alatt évmilliókat kell értenünk, ugyanúgy a világvége sem egyperces kataklizma, nagy csinnadrattával, hanem századokig tartó folyamat, amit lassúsága folytán nem érzékelünk. Beleszülettünk, természetesnek vesszük, és szorgosan dolgozunk rajta tovább. Akárcsak a spiritizmus szellemei vagy a filmipar zombijai, nem is tudunk róla, hogy meghaltunk. Ha mégis élni akarunk, új életet kell kezdenünk, s az nem könnyû. Az új élet új életmódot, új erkölcsöt kíván, amelynek alapja a világtakarékosság elve. Az elvvel ma már mindenki egyetért, de a gyakorlatban nem sokat számít, amíg új erkölcs, fõként pedig szégyennel, közmegvetéssel sújtó illem nem épül rá.
Könyvtári ajánló - Bródy: