2009. január 22. A Magyar Kultúra Napja

Olvasmányajánló könyvtárunk állományából a Magyar Kultúra Napjára

 

Abkarovits Endre

Az elsõ táncházi zenekar megalapításától a népi kultúra megõrzését szolgáló intézmények tudományos és mûvészeti irányításáig : Sebõ egy., Magyar Állami Népi Együttes, Hagyományok háza : beszélgetés Sebõ Ferenccel

Aczél György (1917-)

Jövõt mutató elõdök : Arcképvázlatok a magyar kultúra történetébõl

Ballendux-Bogyay, Mária

Magyar - holland találkozások : az üzleti és társadalmi kapcsolatok során felmerülõ kultúrabeli különbségek áthidalása

Bényei Miklós (1943-)

A nemzeti és polgári kultúra felé : tanulmányok a reformkori magyar mûvelõdés történetérõl

Boldizsár Iván (1912-)

A magyar kultúra az Unesco-ban

Boross Marietta (1922-)

Magyar népi kultúra : népmûvészet, népszokások, néptánc

Boross Marietta (1922-)

Magyar népi kultúra : népmûvészet, népszokások, néptánc

Demény-Dittel Lajos (1949-)

A Gerenday-család szerepe a magyar kultúra és tudomány történetében, különös tekintettel az 1848-49-es hagyományok ápolására

Dienes Ottó

A magyar nyelv és kultúra oktatásának kérdései egy francia egyetemen

Fábry Zoltán (1897-1970)

Kúria, kvaterka, kultúra : adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra elsõ fejezetéhez : 1918-1938

Gereben Ferenc (1942-)

Identitás, kultúra, kisebbség : felmérés a közép-európai magyar népesség körében

Gombár Csaba (1939-)

A magyar politikai kultúra megismerésének lehetõségéért

Hegedüs Géza (1912-1999)

Magyar századok : a magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig

Homa János

A magyar kultúra jelene és kilátásai : közélet

József Farkas (1921-)

Értelmiség és forradalom : Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban

Kardos Tibor

Középkori kultúra, középkori költészet : A magyar irodalom keletkezése

Korzenszky Richárd (1941)

Magyar sorskérdések : Elõadások a magyar kultúra és népesedés keresztény szempontjairól

Korzenszky Richárd (1941-)

A magyar kultúra keresztény gyökerei

Kósa László (1942-)

Hagyomány és közösség : Magyar népi kultúra és társadalom

Kozma László

A magyar kultúra napja : január 22

Kozma László

A magyar kultúra napja : január 22

Köpeczi Béla (1921-)

A magyar kultúra útja, 1945-1985

Köpeczi Béla (1921-)

A magyar kultúra harminc éve : 1946-1975

Lele József, ifj. (1938-)

A magyar néphagyomány és népi kultúra oktatásának tanterve különbözõ iskolatípusokban

Löffler Erzsébet

Január 22: a Magyar Kultúra Napja

Lukács György (1885-1971)

Lukács György és a magyar kultúra : Tanulmánygyûjtemény

Lukács György (1885-1971)

Magyar irodalom, magyar kultúra : válogatott tanulmányok

Major István (1943-)

Magyar irodalom és kultúra Indiában

Maróti Gyula (1912-)

Öt évszázad a magyar énekkari kultúra történetébõl, 1480-1980

Maróti Gyula (1912-)

Fölszállott a páva... : a magyar énekkari kultúra megújhodásának históriája, 1920-1945

Mayer Klára

Magyar nyelv, magyar kultúra

Móricz Zsigmond (1879-1942)

A magyar kultúra él

összeáll. Szilágyi János

Munkásmozgalom és kultúra 1867-1945 : a magyar munkásmozgalom kulturális tevékenységének válogatott dokumentumai

Saladze, Manana

Magyar nyelv és kultúra Grúziában

szerk. Balázs Géza (1959-)

A magyar nyelvi kultúra jelene és jövõje

szerk. Bognár Vilmos

Mi a jövõ? : Tudástársadalom? Információs társadalom? Telekommunikációs társadalom? Kultúratársadalom? : az információs társadalom és a magyar kezdeményezések

szerk. Bosnyák István (1940-)

A honfoglalástól Mohácsig : milleniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra elsõ félezredére

szerk. Etényi Nóra, G. (1969-)

Idõvel paloták... : magyar udvari kultúra a 16-17. században

szerk. Gergely Jenõ (1944-)

A magyar államiság ezer éve : kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében

szerk. Kósa László

Népi kultúra, népi társadalom = Folclorica et ethnographica : A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve

szerk. Köpeczi Béla

Sorsotok elõre nézzétek : a francia felvilágosodás és a magyar kultúra : tanulmányok

szerk. Lackó Miklós (1921-)

Filozófia és kultúra : írások a modern magyar mûvelõdéstörténet körébõl

szerk. Lust Iván

Pszichoanalízis és kultúra : Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1998. évi konferenciája

szerk. Várkonyi Ágnes, R. (1928-)

Magyar reneszánsz udvari kultúra

Szíki Károly

A Magyar Kultúra napjára Farkasok bálja

Szilágyi János (1926-)

A magyar szocialista kultúra története : 1867-1945

Szilágyi Miklós

Népi kultúra,népi társadalom = Folclorica et etnographica : a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve

Tábor Ádám (1947-)

A váratlan kultúra : esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és mûvészetrõl

Tóth János, C.

Szent István törekvései a magyar és a keresztény kultúra egységének megteremtésére

Tõkei Ferenc (1930-2000)

Lukács György és a magyar kultúra

Vitányi Iván (1925-)

A magyar kultúra esélyei : kultúra, életmód, társadalom

Zelnik József (1949-)

A magyar kultúra selyemövezetei

Zemplényi Ferenc (1943-)

Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom

 

A finn nagykövet Egerben : A magyar Kultúra Napja : VTV fórum : Vöröskeresztes ingyen.ebéd : Idegenforgalmi kapcsolatok Horvátországgal : Teremlabdarúgó torna a körcsarnokban

 

Városházi hírek: Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

Könyvtári ajánló - Bródy: