Zgy - Wolfgang Amadeus Mozart

Ajánló jegyzékünkkel a 2006-os Mozart emlékév elõtt szeretnénk tisztelegni.
A könyveket, kottákat, CD-ket, filmeket, elektronikus dokumentumot a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenemû- és hangtárának anyagából válogattuk. A könyvek a szerzõk, a kották, CD-k, filmek a címek betûrendjében sorakoznak. Az elektronikus dokumentumok között egy CD-ROM és válogatott linkgyûjtemény szerepel Mozartról.
A tétel végén a raktári jelzet a dokumentum lelõhelyét jelzi.

Könyv

Balassa Imre
Mozart regénye : (Életrajzi regény) / Balassa Imre . - Bp. : Gondolat, 1964. - 465 p., 11 t. ; 19 cm
B 17

Barabás Tibor
Mozart párizsi utazása / Barabás Tibor . - Budapest : Kossuth, 1957. - 294 p.
780 B 29

Bartha Dénes (1908-)
Mozart zongoramûveirõl : Szonáták, fantáziák és rondók : Esztétikai és történeti elemzés / Bartha Dénes . - Budapest : Magyar Zenei Szemle Kiadó, 1942. - 54 p. ; 24 cm
780 B37

Becker, Max
Wolfgang Amadeus Mozart : élete és mûve / Max Becker és Stefan Schickhaus ; [ford. Bánki Dezsõ] . - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006 (Németország : [s.n.]). - 160 p. : ill., fõként színes, részben kotta, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-09-4816-8 kötött : 4990,- Ft
780 B 43

Berljand, J. Sz.
Mozart / J. Sz. Berljand ; [ford. Kardoss Tilda, Sultson Ina] . - Budapest : Mûvelt Nép, 1953 [!1954]. - 83 p. ; 20 cm . - (Kultúra mesterei)
780 B55

Bixley, Donovan
Õszinte híve, Mozart : Wolfgang Amadeus Mozart elképzelt levelei / Donovan Bixley ; [ford. Márton Andrea] . - Budapest : Egmont-Hungary, 2005. - 121, [8] p. : ill. ; 27X31 cm + 1 CD
A CD melléklet leltári száma HG11817 (L 3613). - A szerzõ illusztrációival
ISBN 9636282390 kötött : 4999,- Ft
780 Ö 82

Böttger, Dirk
Wolfgang Amadeus Mozart / Dirk Böttger ; [ford. Haynal Katalin] ; [szerk. Balázs István] . - [Budapest] : Helikon, 2006. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. : p. 182-185
ISBN 9632270185 fûzött : 1492,-Ft
780 B 86

Brion, Marcel
Mozart / Marcel Brion . - Berlin ; [Páris] : Club des Libraires de France, [1955. - 255, [7] p. ; 20 cm
780 B89

Cowell, Stephanie
Mozart asszonyai / Stephanie Cowell ; [ford. Agárdi Kriszta] . - [Budapest] : Geopen, 2006. - 405 p. ; 21 cm
C 30

Fodor Géza (1943-)
A Mozart-opera világképe / Fodor Géza . - Budapest : Typotex , 2002. - 564 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963932647X kötött : 4600,-Ft
780 F 66

Gál Zsuzsa
Wolfgang Amadeus Mozart / Gál Zsuzsa . - Budapest : Zenemûkiadó, 1967. - 87 p., 24 t. ; 23x21 cm + 1 hanglemezmell . - (Én zeneszerzõm)
780 G19

Ha Mozart naplót írt volna... = Wenn Mozart ein Tagebuch geführt hätte... / [ford. Põdör László] . - Bp. : Zenemûkiadó, 1958. - 151 p. ; 16 cm
780 H10

Hézser Zoltán (1935-)
Wolfgang Amadeus Mozart életének krónikája / Hézser Zoltán . - Budapest : Zenemûk., 1978 (Budapest : Kossuth Ny.). - 253 l. : ill., kotta ; 19 cm . - (Napról napra, ISSN 0547-2326 ; 14.)
ISBN 963-330-233-1 v. : 28,- Ft
780 H69

Hildesheimer, Wolfgang (1916-1991)
Mozart / Wolfgang Hildesheimer ; [ford. Györffy Miklós] . - Budapest : Gondolat, 2006 (Veszprém : OOK-Press). - 383 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-56-9 kötött : 2980,- Ft
ISBN 3000100672
780 H 70

Hildesheimer, Wolfgang
Mozart / [Wolfgang Hildesheimer ; ford. Györffy Miklós] . - Bp. : Gondolat, 1985 (Bp. : Franklin). - 362 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Mûjegyzék: p. 359-[363]. . - Bibliogr. a jegyzetekben. - Mûjegyzék:p. 359-[363]
ISBN 963-281-489-4 kötött : 57,- Ft
780 H70

Hughes, Spike
Mozart operakalauz / [Spike Hughes ; Fordította Tallián Tibor] . - Budapest : Zenemûkiadó, 1976 ([Budapest] : Nyomdaip. Fényszedõ ; Debrecen : Alföldi Ny.). - 304 l. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 963-330-148-3 v. : 40,- Ft
780 H94

Jansen, Johannes
Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 : Mozart / Johannes Jansen ; [m. ford. Tasnádi Ágnes] . - Köln ; [Prága] ; [Budapest] : Taschen : Slovart : Vince, cop. 2006 (Németország : [s.n.]). - 96 p. : ill., fõként színes ; 23 cm
Magyar, angol és cseh nyelven. - Angol ford. Schreiber, Sally, cseh ford. Kòourková, Jitka
ISBN 3-8228-3676-7 fûzött : 2275,- Ft
780 J 44

Jemnitz Sándor
Wolfgang Amadeus Mozart / Jemnitz Sándor . - Bp. : Gondolat, 1961. - 365 p., 8 t. ; 14 cm . - (Kis zenei könyvtár ; 21.)
780 J59

Kierkegaard, Sören
Mozart Don Juanja = [Om Mozarts Don Juan] / Sören Kierkegaard ; Ford. Lontay László ; [jegyz. Szabó Ede] . - Bp. : M. Helikon : [Európa], 1972. - 182 [5] p. ; 17 cm
780 K45

Kovács János
Mozart breviárium : Levelek, dokumentumok : 1756-1791 / Összeáll. és ford. Kovács János . - Bp. : Zenemûkiadó, 1961. - 539 p. ; 20 cm
kötött : 57, - Ft
780 K79

Köchel, Ludwig Ritter von
Chronologisch-thematisches Verzeihnis Sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts... / Ludwig Ritter von Köchel ; Nachdruck der dritten, von Alfred Einstein bearb. Auflage . - Leipzig : Veb Breitkopf Härtel Musikverl., 1975. - 984 p. ; 27 cm
780 K88

Landon, H. C. Robbins .
1791 - Mozart utolsó éve / [H. C. Robbins Landon ; ford. Gyõri László] . - [Budapest] : Corvina, 2001 (Szombathely : Sylvester). - 219 p. ; 20 cm . - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-4889-X fûzött : 2200,- Ft
780 L21

Liebner János
Mozart a szinpadon : Dramaturgiai tanulmányok / Liebner János . - Bp. : Zenemûkiadó, 1961. - 173 p. ; 25 cm
780 L65

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Figaro házassága : [Operaismertetõ]/ Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Zenemûkiadó Váll., 1952. - 18 p. : ill. ; 20 cm . - (Operafüzetek ; 18)
Operaismertetõ. - Írta Balassa Imre és Gál György Sándor. - Az opera szövegét Lorenzo da Ponte írta Beaumarchais után
782 M92

Mozart, Wolfgang Amadeus
Figaro lakodalma : Vígopera négy felvonásban : [Operaismertetõ] / Wolfgang Amadeus Mozart ; Szövegét Beaumarchais nyomán írta Lorenzo Da Ponte ; Ism. Tóth Aladár . - Bp. : Singer és Wolfner. - 138 p. 4 t. ; 14 cm . - (Operaismertetõk ; 78.)
780 M92

Mozart, Wolfgang Amadeus
Thamos : Egyiptom királya : [Operaszövegkönyv] / W. A. Mozart ; Szövegét T. P. Gebler drámája nyomán írta Devecseri Gábor, Huszár Klára ; [Bev.] Somlyó György ; Utószó Gábor István, Huszár Klára ; [Ill.] Kass János . - Bp. : Zenemûkiadó, 1971. - 98, [2] p. 19 cm
780 M92

Mozart bécsi levelei / (Wolfgang) [Amadeus] Mozart ; ford. és bev. Gedeon Tibor . - Bp. : Gondolat, 1960. - XV, 405 p., 6 t. ; 19 cm . - (Auróra ; 14.)
M92

Mozart emlékére / Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes . - Bp. : Akadémiai Kvk., 1957. - 544 p. 11 t. ; 25 cm . - (Zenetudományi tanulmányok ; 5.)
780 M92

Mozart operái : Tanulmányok / [írták] Kárpáti János et al . - Bp. : Zenemûkiadó, 1956. - 365 p. 8 t. ; 24 cm
780 M92

Petzoldt, Richard
Wolfgang Amadeus Mozart élete képekben : Mozart zene- és kortörténeti arcképe / Richard Petzoldt ; A képeket és a képszövegeket szerk. Eduard Crass ; [ford. Passuth László] . - Bp. : Zenemûkiadó, 1957. - 62 p., [36]t. ; 18 cm
780 P68

Rosen, Charles
A klasszikus stílus : Haydn, Mozart, Beethoven / [Charles Rosen ; fordította Komlós Katalin] . - Budapest : Zenemûkiadó, 1977 (Debrecen : Alföldi Ny.). - 638 l. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 963-330-180-7 v. : 70,- Ft
780 R86

Sadie, Stanley
Mozart / Stanley Sadie . - Bp. : Zenemûk., 1987 ([Bp.] : NYIFÜ). - 250 p. : ill. ; 20 cm . - (Grove monográfiák, ISSN 0237-5281).- A ford. a "The new Grove, Mozart" c. kiad. alapján készült
ISBN 963-330-612-4 fûzött : 58,- Ft
780 S10

Sebestyén Ede (1875-1950)
Mozart és Magyarország / [írta Sebestyén Ede ; a szöveget gond. és a vázlatos idõrendet kész. De Coll Lajos] . - 2. jav., bõv. kiad. . - Bp. : Akad. K., 1991 (Bp. : Fényszedõ Közp. : Akad. Ny.). - 121, [2] p. : ill. ; 24 cm . - (Egyéniség és alkotás, ISSN 0238-7387)
ISBN 963-05-5958-7 fûzött : 250,- Ft
780 S45

Siegert, Stefan
Mozart, a mágikus muzsikus / Stefan Siegert szövegével és illusztrációival ; [ford. Dobi Ildikó] . - [Budapest] : Képzõmûv. K., cop. 2003 ([Dabas] : Reálszisztéma Dabasi Ny.). - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-336-940-1 kötött : ár nélkül
780 S 55

Schmuckler, Alon
Rekviem Theophilért avagy Wolfgang Amadeus Mozart második élete / [Alon Schmuckler ; ford. Lázár Magda ; ... az ill. Sárkány Gyõzõ munkája] . - Budapest : Európa, 1991 (Budapest : Akcidens Print). - 264 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Bibliogr.: p. 254-256.
ISBN 963-07-5335-9 kötött : 198,- Ft
780 S33

Szántó György (1893-1961)
Mozart kutyája / Szántó György . - 3. kiad. . - Budapest : Móra, 1979 ([Budapest] : NYIFÜ ; Debrecen : Alföldi Ny.). - 330 l., 16 t.l. : ill. ; 20 cm
Életrajzi regény
ISBN 963-11-1836-3 v. : 30,- Ft
Sz30

Szegõ Júlia (1900-)
A két Mozart hétköznapjai / Szegõ Júlia . - Budapest : Zenemûk. ; Bukarest : Creagnã, [1980] (Oradea : Întrepr. Poligr. Crisana). - 735 l., [16] t.l. : ill., részben kotta ; 19 cm
Magyar-román közös kiadás
ISBN 963-330-376-1 kötött : 83,- Ft
780 Sz46

Szentkuthy Miklós
Divertimento : Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére : [Regény] / Szentkuthy Miklós . - Bp. : Magvetõ, 1957. - 613 p. ; 21 cm
Sz66

Ujfalussy József (1920-)
Tamino a válaszúton : Drámai párbeszéd és zenei cselekmény / Ujfalussy József . - Bp. : Zenemûk., 1986 (Bp. : Zenemûny.). - 102 p. : ill. ; 18 cm
Die Zauberflöte - A varázsfuvola
ISBN 963-330-563-2 kötött : 32,- Ft
780 U33

Kotta

Adagio e fuga : KV 404a : [fúvósegyüttesre] :[Partitúra] / Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ; ifjúsági fúvósegyüttesre átírta Maros Rudolf . - Budapest : Ed. Musica, 1982 [!1962], cop. [196. - 12 p. ; 28 cm + 3 mell.
788 B12

Bastien und Bastienne : Komische Oper in einem Akt : Klavierauszug mit Gesang / Wolfgang Amadeus Mozart ; text nach dem Französichen von Friedrich Wilhelm Weiskern ; nach der Partitur bearbeitet von Richard Kleinmichel . - Wien : Edition Universal. - 54 p. ; 27 cm
782 M92

Cosi Fan Tutte : [Karpartitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 16 p. ; 32 cm
782 M92

Divertimento : KV 270 : [ifjúsági fúvósegyüttesre]: [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart ; ifjúsági fúvósegyüttesre átírta Maros Rudolf . - Budapest : Ed. Musica, [1963]. - 24 p. ; 29 cm + 5 szólam. - (Ifjúsági fúvós kamaramuzsika)
788 M92

Divertimento : [ifjúsági vonószenekarra] : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart ; átírta Szokolay Sándor . - 3. kiad. . - Budapest : Zenemûkiadó, 1964. - 8 p. ; 24 cm + 16 szólam. - (Ifjúsági vonószenekari mûvek ; 11.)
787.1/.4 M92

Don Giovanni : Oper in 2 Akten : KV 527 : Partitura / Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Könemann Music, 1995. - 385 p. ; 31 cm
ISBN 9638303980
782 M92

Don Giovanni : KV 527 : Klavierauszug : Vocal Score / Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Könemann Music, 1994. - 352 p. ; 31 cm
ISBN 9638303654
782 M92

Eine kleine Nachtmusik : Serenade : für Klavier / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Ed. Musica, [s.a.]. - 16 p. ; 31 cm
786.2 M92

Eine kleine Nachtmusik : KV 525 : Für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass : Partitur / Wolfgang Amadeus Mozart ; nach dem Autograph herausgegeben von Reinhart Ginzel . - Leipzig : Ed. Peters, 1972. - 24 p. ; 30 cm
787.1/.4 M92

D-moll fantázia zongorára : KV. 397 / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Ed. Musica. - 5 p. ; 31 cm
786.2 M92

Le Nozze di Figaro : KV 492 : [Partitúra]/ Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Könemann Music, 1994. - 391 p. ; 31 cm. - Figaro házassága
ISBN 9638303646
782 M92

Die Hochzeit des Figaro : Komische Oper in vier Akten : Klavierauszug / Wolfgang Amadeus Mozart ; deutsche bearbeitung nach der überlieferung und dem Urtext von Georg Schünemann . - Leipzig : Ed. Peters, 1973. - 328 p. ; 27 cm. - Figaro házassága
782 M92

Gyermekkori szonáták : hegedûre és zongorára I-II. / Wolfgang Amadeus Mozart ; válogatta és elõadási jelekkel ellátta Sz. Kovács Boriska, Szelényi István . - Budapest : Ed. Musica, [1963]. - 2 db. ; 31 cm
787.1 M92

Három német tánc : [ifjúsági vonószenekarra] : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Ed. Musica, [1961]. - 7 p. ; 30 cm + 16 szólam . - (Ifjúsági zenekari mûvek ; 15)
787.1/.4 M92

Három tánc = Drei Tanze : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, cop. 1960. - 11 p. ; 28 cm + 21 szólam. - (Ifjúsági zenekari mûvek ; 9)
787.1/.4 M92

Hat bécsi szonatina : Zongorára / Wolfgang Amadeus Mozart ; közread. Solymos Péter . - Budapest : Ed. Musica, cop. 1958. - 34 p. ; 31 cm
786.2 M92

Kis divertimento : a C-dur bécsi szonatinából : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart ; ifj. vonószenekarra átírta Horváth Mihály . - Budapest : Zenemûkiadó, 1965. - 18 p., 15 szólam, [30 lev.] ; 29 cm . - (Ifjúsági vonószenekari mûvek ; 48.)
787.1/.4 M92

Kis divertimento : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Ed. Musica, cop. 1965. - 19 p. ; 28 cm + 1 mell. - (Ifjúsági zenekari mûvek ; 48.)
787.1/.4 M92

Klavierstücke = [Zongoradarabok] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Wien : Wiener Urbext Ed., cop. 1973. - 39, XII. p. ; 31 cm. - Fantasie (KV 300g) ; Fantasie und Fugue (KV 383a) ; Fantasie (d-moll, KV 385g) ; Rondo (D-dúr, KV 485) ; Rondo (a-moll, KV 511) ; Adagio (h-moll KV 540)
786.2 M92

Mozart album : hegedûsöknek : I : Dalok : hegedûre és zongorára / Wolfgang Amadeus Mozart ; hegedûre és zongorára átírta és szerkesztette Dobszay László . - Budapest : Ed. Musica, [1965]. - 30 p. ; 31 cm + 1 mell.
787.1 M92

Mozart album : hegedûsöknek : II : Duók két hegedûre / Wolfgang Amadeus Mozart ; átírta Dobszay László . - Budapest : Ed. Musica, 1981 [!1966], cop. 1966. - 27 p. ; 31 cm
787.1 M92

Mozart album : hegedûsöknek : V : Szonátatételek : hegedûre és zongorára / Wolfgang Amadeus Mozart ; átírta és szerk. Dobszay László . - Budapest : Ed. Musica, cop. 1971. - 69 p. ; 31 cm
787.1 M92

Mozart album : zongorára / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, [1981]. - 60 p. ; 31 cm. - 9 variáció a Lison dormait c. dalra (KV 264) ; 12 variáció az Ah, vous dirai-je Maman c. dalra (KV 265) ; Fantázia (c-moll, KV. 396) ; Fantázia (d-moll, KV 397) ; Rondo (D-dúr, KV 485) ; Rondo (a-moll, KV 511) ; Adagio (KV 540) ; 9 variáció Duport Menüettjére (KV 573)
786.2 M92

Das Streichorchester der Mittelschulen : Heft VI : W. A. Mozart : Partitur / közread. Heinrich Schmidt . - Leipzig : Breitkopf-Härtel, 1906. - 29 p. - Serenade Eine kleine Nachtmusik (KV 525) ; Adagio für Streichorchester nach dem Adagio für 2 Klarinetten und 3 Bassetthörner (KV 411) ; Menuetto für Streichorchester aus dem Divertimento Nr. 17 (KV. 334) ; Finale aus der Sinfonie Nr. 35 (KV. 385)
787.1/.4 M92

Symphony : D major = D dur : Haffner : KV. 385 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - London [etc.] : Ernst Eulenburg Ltd., [s.a.]. - 72 p. ; 19 cm. - (Edition Eulenburg ; No. 437)
785 M92

Sinfonie D-Dur : Haffner-Sinfonie : KV. 385 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, [1988]. - 115 p, ; 20 cm
785 M92

Symphonie : D dur : mit Menuett : KV. 385 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Leipzig : Edition Peters, 1955. - 72 p. ; 19 cm. - (Edition Peters ; No. 541)
785 M92

Sinfonie Es-Dur : KV. 543 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, [1988]. - 72 p. ; 20 cm
785 M92

Symphonie : g moll : KV. 550 : [Partitúra] / W. A. Mozart . - Leipzig : Edition Peters, 1968. - 66 p. , 19 cm. - Edition peters ; No. 544)
785 M92

Symphony : G Minor : KV. 550 : [Partitúra] / W. A. Mozart ; ed. Theodor Kroyer . - London : Ed. Eulenburg. - XIV, 66 p. ; 19 cm. - Edition Eulenburg ; No. 404)
785 M92

Sinfonie : g-Moll : KV. 550 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, 1988. - 60 p. ; 20 cm
785 M92

Sinfonie in C : Jupiter-Sinfonie : KV 551 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart . - Leipzig : Deutscher Verlag, [1957]. - 88 p. ; 17 cm
785 M92

Symphony : Jupiter : C major : KV. 551 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart ; ed. Theodor Kroyer . - London : Ed. Eulenburg Ltd., [s.a.]. - 84 p. ; 19 cm. - (Edition Eulenburg ; No. 401.)
785 M92

Sinfonietta : A K. 381. sz. négykezes zongoraszonátából átírva : [Partitúra és szólamok] / Wolfgang Amadeus Mozart ; .átírta Kesztler Lõrinc. - Budapest : Editio Musica, [1988]. - 28 p. ; 28 cm + 17 szólam. - (Ifjúsági zenekari mûvek ; No. 6.)
787.1/.4 M92

Sonaten für Klavier und Violine : Band 1 / Wolfgang Amadeus Mozart . - Wien : Wiener Urtext Edition, cop. 1979. - 112,XVIII p. ; 30 cm + mell. (43 p.). - 6 szonáta zongorára és hegedûre ( I. G-dúr KV 293a(301); II. Esz-dúr KV 293b(302) ; II. C-dúr KV 293c(303) ; IV. e-moll KV 300c(304) ; V. A-dúr KV 293d(305) ; VI. D-dúr KV 300l(306)
787.1 M92

Szonáták zongorára = Sonaten für Klavier : I / Wolfgang Amadeus Mozart ; átnézte és ujjrenddel ell. Bartók Béla . - 2. kiad. . - Budapest : Zenemûkiadó, 1965. - 151 p. ; 31 cm
786.2 M92

Szonáta : zongorára : Nr. 6. : F-dúr : K. 189e / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, cop. 1950. - 13 p. ; 31 cm
786.2 M92

Szonáta : zongorára : Nr. 2. : G-dúr : K. 189h / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, cop. 1950. - 15 p. ; 31 cm
786.2 M92

11 szonáta zongorára : C-dur : K. 284b/ Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Ed. Musica, 1950. - 19 p. ; 30 cm
786.2 M92

Szonáta : zongorára : Nr. 3. : C-dúr : K. 300h / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Editio Musica, cop. 1950. - 13 p. ; 34 cm
786.2 M92

Sonatina : per clarinetto e pianoforte / Wolfgang Amadeus Mozart ; közread. és átírta Kuszing János, Nagy Olivér . - Budapest : Editio Musica, 1990, cop. 1976. - 8 p. ; 31 cm + 1 mell.
788.6 M92

Die Entführung aus dem Serail : Komisches Singspiel in 3 Akten : KV 384 : Partitura / Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Könemann Music, 1995. - 292 p. ; 31 cm. - Szöktetés a szerájból
ISBN 9638303638
782 M92

Török induló : Alla Turca / zsz. Mozart, Wolfgang Amadeus . - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [s.a.]. - 8 p. ; 30 cm
786.2 M 92

Variationen : für Klavier / Wolfgang Amadeus Mozart . - Budapest : Könemann Music, 1994. - 176 p. ; 31 cm
ISBN 963 8303 25 5
786.2 M92

Die Zauberflöte : Oper in zwei aufzügen : KV 620 : [Partitúra] / Wolfgang Amadeus Mozart ; text Emanuel Schikaneder . - Leipzig : Ed. Peters, [1970]. - 412 p. ; 20 cm. - (Edition Peters ; No. 853). - A varázsfuvola
782 M92

Die Zauberflöte : Oper in 2 Akten : Partitur / Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Könemann Music, 1993. - 225 p. ; 31 cm. - A varázsfuvola
ISBN 9638303085
782 M92

[A varázsfuvola] : Bûvös csengettyû : Egynemû vagy vegyeskarra zongorakísérettel / Wolfgang Amadeus Mozart ; ford. Rossa Jenõ . - Bp. : Editio Musica, cop. 1961. - [4] p. ; 24 cm
784 M92

[A varázsfuvola] : Már int a hajnal : Karrészlet a Varázsfuvola c. operából : Egynemûkar zongorakísérettel / Wolfgang Amadeus Mozart . - Bp. : Editio Musica, cop. 1961. - 3 p. ; 24 cm
784 M92

CD

Adagio and Fugue (c-moll) K.546 / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 25 11'31"
Áriák / Sass Sylvia L 137 39'09"
Ave Verum Corpus K. 618 / Vienna Baroque Ensemble L 672 3'32"
Ave Verum Corpus K. 618/ Arnold Schoenberg Kórus L 3497 3'22"
Ave Verum Corpus K. 618 / Schütz Consort L 1203/2 2'39"
Ave Verum Corpus K. 618 / Andrea Bocelli L 1303 3'03"
Cosi fan tutte / Della Casa ; Ludwig ; Dermota ; Schoeffler ; Böhm L 1362-1363 74'35";71'45"
Cosi fan tutte -In qual fiero (Ferrando rec. és kav.,2. fv.) / Réti József L 45 3'50"
Cosi fan tutte - Soave sia il vento (Hármas, 1.fv.) L 628 5'22"
Cosi fan tutte (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 9'14"
Divertimento (D-dúr) K.136 / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 25 10'52"
Divertimento (No. 7;D-dúr) K.205(173a) / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 15 18'36"
Divertimento (No. 10;F-dúr) K.247 / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 9 36'58"
Divertimento (No. 11;D-dúr) K.251 / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 9 26'25"
Divertimento (No. 17;D-dúr) K.334 / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 15 44'54"
Don Giovanni / Ramey ; Tomowa-Sintow ; Baltsa ; H. Karajan L 757/1-3 65'35";58'57";54'17"
Don Giovanni - Nyitány / Royal Concertgebouw Zenekar L 3497 5'41"
Don Giovanni - Pezsgõária / Szüle Tamás L 2498 1'33"
Don Giovanni (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 12'16"
Egy kis éji zene ld. Szerenád (No. 13, G-dúr, K. 525) "Eine kleine Nachtmusik"
Eine kleine Nachtmusik ld. Szerenád (No. 13, G-dúr, K. 525) "Eine kleine Nachtmusik"
Elvira Madigan zongoraverseny ld.: Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr, K.467)
Exsultate, jubilate K. 165 / Miklósa Erika L 1663 14'14"
Exsultate, jubilate K. 165 / Camerata Cassovia ; Priti Coles L 3613 5'14"
Exsultate jubilate K. 165 - Alleluia / Vienna Baroque Ensemble ; Rotraud Hansmann L 672 2'38"
Fantázia és fúga (zg.; C-dúr) K.394 / Glenn Gould L 1178/1 9'15"
Figaro házassága (K. 492) / Gallo ; Mattila ; Pertusi ; Z. Mehta L 1187/1-3 59'56";62'18";62'19"
Figaro házassága - Nyitány / Capella Istropolitana L 3613 4'20"
Figaró házassága -In guegl'anni (Basilio,4. fv.) / Réti József L 45 4'05"
Figaró házassága -Voi che sapete (Cherubino,2.fv.) / Lucia Popp L 406 2'45"
Figaró házassága -Voi che sapete (Cherubino,2.fv.) / Kertesi Ingrid L 3613 3'09"
Figaró házassága (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 8'50"
Harmoniemusik (fúvószenei átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 68'26"
Idomeneo - Non temer, amato bene / Francisco Araiza L 2578 7'29"
Induló (No. 8;D-dúr) K. 290(173b) / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 15 3'17"
Koronázási mise (K. 317) ld. Mise (C-dúr, K. 317) "Koronázási"
Kvartett (vonós; F-dúr; K. 370) / Mannheimer Streichquartett L 109 14'04"
Kvartett (vonós ; Esz-dúr, K. 428) / Bartók Quartet L 59 25'26"
Kvartett (vonós ; B-dúr, K. 458) "Vadászat" / Bartók Quartet L 59 24'43"
Kvartett (vonós ; B-dúr, K. 458) "Vadászat" / Amadeus Vonósnégyes L 835/2; L 839/2 22'30"
Kvintett (kl.,hg.2,br.,gka; A-dúr) K. 581 / Kovács Béla , Tátrai Quartet L 75 28'09"
Kvintett (kl.,hg.2,br.,gka; A-dúr) K. 581 / R. Wehle ; Mannheimer Streichquartett L 109 32'10"
Kvintett (kürt,hg,hg.2,bass; Esz-dúr) K.407 / M. Neunecker ; Mannheimer Streichquartett L 109 16'55,,
March (No.8.) K.290 (173b.) / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 15 3'17"
Mise (C-dúr, K. 317) "Koronázási"/ Slovak Philharmonic Chorus and Orchester L 211 48'30"
Mise (c-moll, K. 427) - Kyrie / Nicolaus Esterhazy Sinfonia L 3613 6'50"
The Mozart Sessions / Bobby McFerrin & Chick Corea ; The Saint Paul Chamber Orch. L 3752 66'36"
Õszinte híve, Mozart (könyvmelléklet) L 3613 74'59"
Requiem (K.626) / Magyar Állami Hangversenyzenekar ; Magyar Rádió. L 22, L 44 54'32"
Requiem - Lacrimosa / London Philharmonic Choir and Orchestra L 1203/1 2'56"
Requiem - Lacrimosa dies illa / Szlovák Filharmonikus Zenekar és Kórus L 3613 3'20"
Serenade for wind instruments K.388 - II. Andante / Harmoniemusik of London L 1776 4'11"
Szerenád (No. 6, D-dúr) K. 239 "Serenata notturna" / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 25 13'19"
Szerenád(No.10.,B-dúr) K. 361 "Gran Partita" / Harmonie de l'Orch. Champs Elysées L 1907 48'32"
Szerenád(No.12,c-moll) K.388 "Nacht Musique" / Harmonie de l'Orch. Champs Elysées L 1907 21'57"
Szerenád (No. 13, G-dúr, K. 525) "Eine kleine Nachtmusik" / Liszt Ferenc Kamarazenekar L 25 17'34"
Szerenád (No. 13, G-dúr, K. 525) Eine kleine Nachtmusik I. Allegro / Wiener Mozart Ens. L 1368 5'36"
Szerenád (No. 13, G-dúr, K. 525) Eine kleine Nachtmusik I. Allegro / ECHO Quartet L 2967 3'46"
Szerenád (Notturno) (D-dúr, K.286) I. Andante / Capella Istropolitana L3613 4'25"
Szimfónia (No. 25,"Kis" g-moll,K.183) I. Allegro con brio / Capella Istropolitana L 3613; L 628 7'41"
Szimfónia (No. 29, A-dúr,K.201 (186a)) / Berliner Radiosimfonie Orchester L 147 21'40"
Szimfónia (No. 31 ; D-dúr,K.297 (300a) "Párizsi" / Mozart Festival Orchestra L 117/2 23'21"
Szimfónia (No. 33,B-dúr,K.319) / Magyar Kamarazenekar L 65 23'21"
Szimfónia (No. 34,C-dúr,K.338) / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/1 19'57"
Szimfónia (No. 35,D-dúr,K.385) "Haffner" / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/1 19'11"
Szimfónia (No. 35,D-dúr,K.385) "Haffner" / Mozart Festival Orchestra L 117/2 19'11"
Szimfónia (No. 36,C-dúr,K.425) "Linzer" / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/1 30'25"
Szimfónia (No. 38,D-dúr,K.504) "Prágai" / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/2 32'12"
Szimfónia (No. 39,Esz-dúr,K.543) / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/2 28'36"
Szimfónia (No. 40,g-moll,K.550) / Magyar Kamarazenekar L 65 25'56"
Szimfónia (No. 40,g-moll,K.550) / Mozart Festival Orchestra L 117/2 30'51"
Szimfónia (No. 40,g-moll,K.550) / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/3 30'51"
Szimfónia (No. 40,g-moll,K.550) / St. Petersburg Festival Orchestra L 1678 29'05"
Szimfónia (No. 40,"Nagy" g-moll,K.550) 1. Allegro molto /Symphony Nova Scotia L 3613 6'30"
Szimfónia (No. 40,g-moll,K 550) 4. Allegro assai / Wiener Philharmoniker L 3642 4'57"
Szimfónia (No. 41,C-dúr,K. 551) "Jupiter" / Mozarteum Orchester Salzburg L 218/3 38'33"
Szonáta (hg.,zg., No. 21, e-moll, K.304) / Szigeti József L 3702 9'16"
Szonáták (Zongoraszonáták) Vol.1 / Malcom Bilson L 1084/1-2 51'26";64'29"
Szonáták (Zongoraszonáták) Vol. 2. / Malcolm Bilson L 1083/1-2 64'29";57'46"
Szonáta (zg.,a-moll, K.310) / Dinu Lipatti L 1107/1 13'36"
Szonáta (zg.,No.2, F-dúr, K.280/189e II. Adagio) - improvizáció L 3752 2'29"
Szöktetés a szerájból (K.384) / Boysen, Wunderlich, Köth ; E. Jochum L 2372-L 2373 66'20";61'48"
Szöktetés a szerájból -Hier soll ich dich (Belmonte,1. fv.) / Réti József L 45 2'41"
Szöktetés a szerájból -Hier soll ich dich (Belmonte,1. fv.) / Peter Schreier L 2578 2'50"
Szöktetés a szerájból - Ozmin-Pedrillo duett / Fekete Attila ; Szüle Tamás L 2498 2'06"
Szöktetés a szerájból (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 10'16"
Theme, Variations and Rondo pastorale (hárfa) / Marisa Robles L 2371 10'49"
Titus kegyelme (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 14'59"
A varázsfuvola (K.620) / J. van Dam, K. Ott ; H. von Karajan L 334/1-3 43'59";52'11";55'28"
A varázsfuvola / Röschmann ; Miklósa ; Pape ; Strehl ; Abbado L 3620-L 3621 77'28";71'23"
A varázsfuvola (Zenés mesék-mesés zenék-Halász Judit) L 3142 73'13"
A varázsfuvola : keresztmetszet (Kulcs a muzsikához) L 3062 37'55"
A varázsfuvola - Nyitány / Failoni Kamarazenekar L 3613 6'40"
A varázsfuvola - O zittre nicht (Éj kir.,1.fv.) / Miklósa Erika L 1663 4'44"
A varázsfuvola - Dies Bildnis ist (Képária,Tamino,1.fv.) / Joseph Schmidt L2578 4'11"
A varázsfuvola - Wie stark... (Tamino, 1. fv.) / Réti József L 45 3'36"
A varázsfuvola - Der Hölle Rache (Éj kir.,2.fv.) / Miklósa Erika L 1663 3'11"
A varázsfuvola - Die Hölle Rache (Éj kir.,2.fv.) /Edita Gruberova L 406 2'48"
A varázsfuvola - Ein Madchen oder Weibchen (2.fv.) / Georg Tichy L 3613 4'15"
A varázsfuvola - A rabszolgák kórusa / Chor der Deutschen Staatsoper Berlin L 2782 2'32"
A varázsfuvola - Boys Trio;A rabszolgák kórusa / Schütz Choir of London L 1777 1'27";1'53"
A varázsfuvola (fúvószenekari átiratok) / Budapesti Fúvósegyüttes L 90 12'34"
Versenymû (fag.,zk.,B-dúr,K.191/ Kamil Sreter L 151 19'31"
Versenymû (fag.,zk.,B-dúr,K.191(186e))-1. Allegro / Kamil Sreter L 117/3 7'42"
Versenymû (fuv.,hárfa,zk.,C-dúr,K.299) / U. Holliger; A. Nicolet L 96 26'40"
Versenymû (fuv.,hárfa,zk.,C-dúr,K.299)-1. Allegro / P. Jankovic; R. Modron L 117/3 10'46"
Versenymû (fuv.,hárfa,zk.,C-dúr,K.299)-2. Andantino / P. Gallois; F. Pierre L 3613 8'54"
Versenymû (fuv.,zk.,G-dúr,K.313(285c))-2. Adagio non troppo / P. Jankovic L 117/3 8'17"
Versenymû (hg.,zk, No.1,B-dúr, K. 207)-1.Allegro moderato / Gidon Kremer L 3642 7'11"
Versenymû (hg.,zk., No. 3, G-dúr, K.216) / Yehudi Menuhin L 3311 23'43"
Versenymû (hg.,zk., No. 3, G-dúr, K.216) / Anne-Sophie Mutter L 1408 27'18"
Versenymû (hg.,zk., No. 3, G-dúr, K.216)-2. Adagio / A. Pervomaisky L 3613 7'10"
Versenymû (hg.,zk., No. 4, D-dúr, K.218) / Szigeti József L 3702; L 3311 25'23"
Versenymû (hg.,zk., No. 5, A-dúr, K.219) / Jascha Heifetz L 3312 27'18"
Versenymû (hg.,zk., No. 5, A-dúr, K.219) / Anne-Sophie Mutter L 1408 31'06"
Versenymû (hg.,zk., No. 5, A-dúr, K.219) - 3. tétel / Anne-Sophie Mutter L 1266 3'26"
Versenymû (hg.,zk., No. 7, D-dúr, K.271a) / Yehudi Menuhin L 3312 26'22"
Versenymû (kl.,zk.,A-dúr) K.622) / Kovács Béla ; Budapest Philharmonic Orch. L 3642 28'47"
Versenymû (kl.,zk.,A-dúr, K.622)-1. Allegro / Jose Ostrac ; Mozart Fest. Orch. L 117/3 11'53"
Versenymû (kl.,zk.,A-dúr, K.622)-2. Adagio / Alfred Prinz ; Wiener Philharmoniker L 3642 8'02"
Versenymû (kürt,zk.,No.4,Esz-dúr,K.495)-3. Rondo / Josef Dokupil L 117/3 3'57"
Versenymû (ob.,zk.,C-dúr,K.314(285d))- 2. Allegro / Ivo Rogeljic L 117/3 6'06"
Versenymû (zg.,zk.,No. 17.,G-dúr, K. 453)-3. Allegretto / Leonard Bernstein L 3642 8'01"
Versenymû (zg.,zk.,No.20,d-moll, K.466) / Vladimir Ashkenazy L 1358 34'27"
Versenymû (zg.,zk, No. 20,d-moll K. 466) / Schiff András L 836/1; L 840/1 31'20"
Versenymû (zg.,zk, No. 20,d-moll K. 466) / The Saint Paul Chamber Orchestra L 3752 34'00"
Versenymû (zg.,zk, No. 20,d-moll K. 466)-2. Romance / Angela Giulini L 117/3 8'42"
Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr, K.467)"Elvira Madigan" / Georgian SIMI Fest.Or. L 1678 28'36"
Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr, K.467) / Schiff András L836/1;L840/1 27'42"
Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr, K.467) / Vladimir Ashkenazy L 1357 29'20"
Versenymû (zg., zk.,No.21, C-dúr, K.467)-II. Andante / Jandó Jenõ L 3613 6'44"
Versenymû (zg., zk.,No.21, C-dúr, K.467)-II. Andante / Schiff András L 1368 6'42"
Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr,K.467)-II. Andante / F. Gulda ; Wiener Philharmoniker L 3641 7'47"
Versenymû (zg.,zk.,No.21,C-dúr,K.467)-II. Andante / J-B. Pommier L 1777 7'49"
Versenymû (zg.,zk, No. 23,A-dúr,K. 488) / Vladimir Ashkenazy L 1358 26'57"
Versenymû (zg.,zk, No. 23,A-dúr,K. 488) / The Saint Paul Chamber Orchestra L 3752 29'36"
Versenymû (zg.,zk, No. 24,c-moll, K. 491) / Vladimir Ashkenazy L 1357 32'06"
Versenymû (zg.,zk, No. 25,C-dúr, K. 503) / Vladimir Ashkenazy L 1357-L 1358 32'07"
Versenymû (2 zg., Esz-dúr, KV 365) III. Rondeau -Allegro / Concentus Hungaricus L 3613 7'11"

Film

Amadeus [DVD-felvétel] : rendezõi változat / rend. Milos Forman ; forgatókönyv Peter Shaffer ; operatõr Miroslav Ondricek ; zene John Strauss ; szereplõ F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge et al . - Budapest : Warner Home Video, [cop. 2003] . - 2 DVD : 173 min : Dolby Digital : színes ; 12 cm
Wolfgang Amadeus Mozart életrajzi elemeit tartalmazó film.- Hangok: magyar, angol (Dolby Digital), magyar (Dolby Surround).-Feliratok: magyar, angol
DVD48-DVD49

Don Giovanni [Videodok.] : an opera in 2 acts / music by Wolfgang Amadeus Mozart ; words by Lorenzo da Ponte ; conductor Wilhelm Furtwängler . - Hamburg : Deutsche Grammophon, 1994 . - 177 min. VHS, szín., hg.
Közremûködnek a Bécsi Filmharmonikusok és a Bécsi Staatsoper Kórusa. - Olasz nyelvû elõadás
VK601

Le Nozze di Figaro [Videodok.] = Figaro házassága / music Wolfgang Amadeus Mozart ; libretto Lorenzo da Ponte ; conductor John Eliot Gardiner ; The Monteverdi Choir ; The English Baraque Soloists . - Hamburg : Deutsche Grammophon, 1994 . - 170 min. VHS, szín., hg.
Opera 4 felvonásban
VK599

Requiem K. 626. [Videodok.] / Wolfgang Amadeus Mozart ; rend. Horváth Ádám ; karmester Ferencsik János ; közrem. Magyar Állami Hangversenyzenekar, Budapesti Kórus . - Budapest : MTV-Televideo, cop. 1992 . - 1 vdk. : VHS : kb. 56 min.. : hg. : szín.
Magyar hangverseny elõadás
VK1708

Rost Andrea Mozart áriákat énekel [Videodok.] : Figaró házassága : Don Giovanni : A színigazgató : A varázsfuvola / rend. Komlós András ; szerk. Kelemen Magda ; közrem. a Salieri Kamarazenekar, Szeged ; vezényel Pál Tamás . - Budapest : Duna Televízió, cop. 1998 . - 65 min. VHS, szín., hg.
Operaáriák
VK1510

Szöktetés a szerájból [Videodok.] / írta Gottlob Stephanie ; zene W. A. Mozart ; rend. Szinetár Miklós . - Budapest : Televideo, [1989] . - 102 min. VHS, szín., hg.
VK154

The Magic Flute [DVD-felvétel] : Opera in 2 Acts = A varázsfuvola : Opera 2 felvonásban / zsz. Mozart, Wolfgang Amadeus ; elõadó Junge Bundeslander Philharmonie ; vez. Lessky, Michael ; kórus Stagione d'Opera Italiana, Honvéd Együttes ; elõadó Mihailov, Maxim, Kurz, Michael, Beer, Birgit et al. ; rend. Herzl, Robert . - Germany : Cascade GmbH, ph. 1999 . - 1 DVD : 100 min : színes ; 12 cm . - (Silverline Classics)
Extrák: Interjúk, Hogy készült..., 6 nyelvû szinopszis.- Hang: német.- Felirat: spanyol, német, francia, olasz, portugál,angol
DVD 105

Die Zauberflöte [Videodok.] = A varázsfuvola / [Wolfgang Amadeus Mozart] ; [conductor James Levine] ; [mitspiel. Metropolitan Opera Orchestra und Metropolitan Opera Chorus] . - 169 min. VHS, szín., hg.
Opera 2 felvonásban. - Német nyelvû elõadás
VK660

Elektronikus dokumentum

Mozart [Elektronikus dok.] : the dissonant quartet : an illustrated, interactive musical exploration / by Robert Winter with the Voyage Company ; [kiad. a] Microsoft Corporation . - Multimédia . - [USA] : Microsoft Corporation, cop. 1994. - 1 CD-ROM ; 12 cm . - (Microsoft home. Composer collection)
CD-ROM 28

mozart.lap.hu tematikus linkgyûjtemény [elektronikus dok.]. URL:
http://www.mozart.lap.hu/

Wolfgang Amadeus Mozart : a Wikipédiából, a szabad lexikonból [elektronikus dok.]. URL:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart [elektronikus dok.]. URL:
http://www.filharmonikusok.hu/content.php?section=4&tmp=muvesz&subsec=4&mvid=12

Barangolás a stílusok világában : Wolfgang Amadeus Mozart [elektronikus dok.]. URL:
http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/klasszicizmus/mozart.htm

Wolfgang Amadeus Mozart [elektronikus dok.]. URL:
http://verslista.freeweb.hu/zene_elemei/6szerzok_elemei/mozart_elemei/mozart.htm

250 éve született Wolfgang Amadeus Mozart [elektronikus dok.]. URL:
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12293

Wolfgang Amadeus Mozart életrajz [elektronikus dok.]. URL:
http://www.ekultura.hu/mutat.php?cid=3476

Mozart titokzatos halála [elektronikus dok.] URL:
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12310

Olvasnivaló Mozartról - magyarul [elektronikus dok.]. URL:
http://www.fidelio.hu/magazin.asp?id=9348

Hangversenykalauz : [Mozart szerenádok, divertimentók, szimfóniák, egyéb mûvek elemzése] [elektronikus dok.]. URL:
http://www.fidelio.hu/hvk.asp

A Magyar Rádió Gyerekpáholya Mozart operákkal [elektronikus dok.]. URL:
http://kincsestar.radio.hu/paholy/

The Mozart Project [elektronikus dok.]. URL:
http://www.mozartproject.org/

Mozart interaktív zenei naplója:
http://www.bl.uk/collections/treasures/mozart/mozart_broadband.htm?top