Intézményi dokumentumok


A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár települési és megyei feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. Küldetésének tekinti, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz.


Stratégiai tervünk és jövőképünk által meghatározott legfontosabb célunk könyvtári szolgáltatásaink minőségének egyenletes biztosítása, folyamatos javítása, fejlesztése, ezáltal partnereink elégedettségének elérése. A vezetés és minden munkatárs elkötelezetten dolgozik azért, hogy a könyvtárhasználók a céltudatos, szolgálatkész, az új kihívásokra nyitott, feladatait kiváló minőségben ellátó szolgáltatót lássák bennünk.

Minőségpolitikai alapelveink:
     • Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályok betartásával, a gazdaságosság szabályai szerint,
        a szükséges erőforrások biztosításával végezzük;
     • Partnereink elégedettsége a legfontosabb számunkra. A szolgáltatásainkkal szemben támasztott
        használói igényeket, elvárásokat folyamatosan mérjük, értékeljük, beépítjük minőségfejlesztési
        tevékenységünkbe;
     • Szolgáltatásaink környezetét, tárgyi és technikai felszereltségét a kor elvárásainak megfelelően
        fejlesztjük;
     • Megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk, akik számára a korszerű szakmai tudás mellett az
        udvarias viselkedés és az etikus magatartás egyaránt elvárt követelmény;
     • Marketing és PR tevékenységünk fejlesztésével gondoskodunk szolgáltatásaink nyilvánosságáról és
        széles körű megismertetéséről;
     • Szolgáltató képességünk minőségének hosszú távú fejlesztése érdekében feladatunknak tekintjük
        munkatársaink jó közérzetét biztosító feltételek folyamatos jobbítását, a munkahelyi demokrácia
        intézményeinek összehangolt működtetését;
     • Rendszeres minőségügyi képzéssel, önértékeléssel és motiválással fejlesztjük a minőségközpontú
        gondolkodást és a szervezeti kultúrát.


A minőséggel kapcsolatos célkitűzéseink megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management, TQM) módszereit és technikáit alkalmazzuk.

A könyvtár vezetősége minőség iránti felelősségével és elkötelezettségével érvényesíti a minőségpolitika szempontjait és az azoknak való megfelelést várja el a könyvtár minden dolgozójától.


1. Nyilvános dokumentumok

1.1. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapdokumentumai

        Alapító Okirat
        Szervezeti és Működési Szabályzat
        Organogram
        A Bródy Sándor Könyvtár működését meghatározó jogszabályok jegyzéke


        Küldetésnyilatkozat
        Jövőkép
        Minőségpolitikai nyilatkozat
        Szervezeti értékrend

 

        Stratégiai terv 2017-2022
        Esélyegyenlőségi terv

 

        Környezetvédelmi audit
        Intézményi közadattár
        Közbeszerzés
        Üvegzseb


        Beszámolók, munkatervek


        Intézményi statisztikák1.2. A Minőségirányítási Tanács dokumentumai

        Minőségi Kézikönyv 2019
        Belső és külső kommunikációs terv
        A folyamatszabályozás helyi rendszere1.3. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szabályzatai

        Könyvtárhasználati szabályzat
        Gyűjtőköri szabályzat
        Panaszkezelési szabályzat
        Adatkezelési tájékoztató
        A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok
        nyilvánosságra hozatalának szabályzata
        A közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés és nyilatkozat
        Vizsgálatok, ellenőrzések listája 
        Általános közzétételi lista
        Adatvédelmi szabályzat1.4. Primer kutatások eredményei

        Elégedettségmérés - Élménykönyvtár módszertani segítség gyakorló könyvtárosoknak, újítás és tapasztalat
        a könyvtárosi munkában és attitűdben távoktatási tanfolyam résztvevőinek körében 2021
        Elégedettségmérés - Babaolvasó országos szakmai nap résztvevőinek körében 2020
        Használói elégedettségmérés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár hasznáóinak körében 2019-2020
        Könyvtári programok igényfelmérése a HEVESTÉKA KSZR szolgáltató helyek használói körében 2019
        Elégedettségmérés a KSZR könyvtárak mondókázó foglalkozásairól 2019
        Használói elégedettségmérés 2017
        A helyi társadalom véleménye1.5. Médiamegjelenések

        A Bródy Sándor Könyvtár megjelenése a médiában
 
 

1.6. Teljesítménymérés

        A dokumentum feldolgozás gyorsasága 2017
        Könyvtárközi kölcsönzés 2017

 

1.7. Szakmai elismerések, díjak

        Az év könyvtára 2008
        Eger Csillaga 2010
        Minősített Könyvtár cím 2013
        Könyvtári Minőségi Díj 2016
        Minősített Könyvtár cím 2018
        „Magyar könyvtárügyért” díj 2019

 


2. Belső dokumentumok (A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők)

2.1. Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

        A Minőségirányítási Tanács (MIT) ügyrendje
        Fenntartói értékelés
        Továbbképzési tervek
                2021
                2020
                2019
                2018
        A Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak tudástérképe 2017
        Akadálymentesség dokumentumai


2.2. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

       Dolgozói elégedettségmérés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár dolgozói körében az  intézményi
       járványkezeléssel összefüggésben 2021

        Dolgozói elégedettségmérés 2017

        Anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje 2021
        Intézményi rotáció és mobilitás 2021
        Az elmúlt 3 év közösségi rendezvényei
 


2.3. Partnerkapcsolatok és erőforrások

        Partnerek azonosítása
        Partnerlista
        Partneri együttműködési megállapodások
        Partneri elégedettségmérések
                Előadók 2017
                Iskolai könyvtárak mintaprojekt 2017
                KSZR továbbképzések 2016
                KSZR Emese vár olvasásnépszerűsítő program 2016
 


2.4. Folyamatok

        Folyamatábrák, leírások, szolgáltatási előírások, kockázatelemzések
 


2.5. Kulcsfontosságú eredmények

        Innovációs projekleírások
                Bébillér mesekör projektleírás
                E'mese vár olvasásnépszerűsítő program projektleírás
                Hevestéka programok projektleírás
                Börtönprojekt


        Pályázati eredményesség


        A PDCA elv érvényesülése: Tini-zug
 


2.6. Könyvtári önértékelés

        2018
        2017
        2012