KÉPESLEVELEZŐLAPOK, FÉNYKÉPEK

 

KÉPESLEVELEZŐLAPOK, FÉNYKÉPEK

 

Könyvtárunk helyismereti gyűjteményébe a Heves megyére vonatkozó vizuális
dokumentumok közül kiemelten fontos szerepet töltenek be a postai képes levelezőlapok,
valamint a fotótárunk fényképfelvételei.

Gyűjteményünk gyarapítása során földrajzilag - a mindenkori közigazgatási határokat
figyelembe véve -, valamennyi Heves megyei településről igyekszünk teljességre törekvően
képeslapokat, fotókat beszerezni.
Tartalmilag elsősorban város- ill. községképeket, népviseletet ábrázoló képi anyagot
gyűjtünk. Ezeken ugyanis jól nyomon követhető egy-egy település változása: megőrzik a rég
elfeledett, lebontott, átalakult épületeket, utcákat, parkokat. A képi ábrázolások megőrzik az
államigazgatási, kulturális épületeket, műemlékeket, közigazgatási centrumokat (megye-,
város-, községháza, bíróságok pénzintézetek, templomok, iskolák), a kereskedelmi egységeket
(boltokat, vendéglátóhelyeket). A közlekedés fejlődése, a járművek, a posta, a laktanya, a
háborús emlékművek, országzászlók is megörökítésre kerültek a fényképfelvételeken.

Helyismereti Gyűjteményünk anyagának közzétételével támogatni kívánjuk a honismereti
tevékenységet, a helyismereti-helytörténeti kutatást.

Bevitel