Mátyás király udvarának zenéje

Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója (1458-1490) alkalmából 2018 Mátyás király emlékéve. Tiszteletére összegyűjtöttük a kifejezetten uralkodói korszakára jellemző, illetve róla szóló zenéket, tanulmányokat a Bródy Sándor Könyvtár gyűjteményéből. A tételek végén található a raktári jelzet zárójelben, mely a CD, illetve a könyv lelőhelyét mutatja, a folyóiratok külső raktárban találhatók. A reneszánsz zenéről általánosan Mezey Judit bibliográfiájából (2008-ig) tájékozódhatnak: itt.

 

ZENE (CD)

Teljes lemezek:

Budavár tövében : a Hunyadiak emlékezete bolgár, makedón, szerb, horvát hősénekekben, szlovén és magyar balladákban / átd. és előadja Carmina Danubiana ; dalszövegek Kiss Károly, Nagy László, Pável Ágoston ; közrem. Orczy Géza [et al.] ; szerk. Szabó Zoltán. - [S.l.] : Csörsz Rumen István, 2008. – Tart.: Előhang ; Néktök emléközöm ; Szekula fiúcska ; Jankó és a tündér ; Fiam kedves ; Duna-víz ; Fehér Jana ; Jankics lakodalma ; Mátyás anyja ; Mátyás koronázása ; Ifjú Mátyás király ; Dojčin Petar ; Mátyás pokoljárása ; Budavár tövében ; Altató /L 8031/

Court music for King Matthias = Mátyás király udvarának zenéje / előadja Camerata Hungarica ; vez. Czidra László ; közrem. Lugosi Melinda, Kiss Ina Mária, Nyiri Dániel, Antal Mátyás, Keönch Boldizsár, Benkő Dániel. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 1978. - Az együttes korhű hangszereken játszik. - Francia és flamand nyelvű felvételek. -  Tart.: 1. Der pfoben swancz / Jacques Barbireau. - 2. L'omme banni / Jacques Barbireau. - 3. 2 pavanes / Pietro Bono. - 4. Een vroylic wessenn / Jacques Barbireau. - 5. Galliarde : Basse dance "La Brosse" : Basse dance "Le corps s'en va" : Balle : Gaillarde / Pietro Bono. - 6. Esperant que mon bien vendra / Jacques Barbireau. - 7. Gracuuly et biaulx / Jacques Barbireau. - 8. Au travail suis / Jacques Barbireau. - 9. Basse dance "La scarpa my faict mal" / Pietrobono. - 10. Basse dance "La Magdalena" / Pietro Bono. - 11. Basse dance "La Brosse" / Pietro Bono. - 12. Je suis d'Alemagne / Johannes de Stockem. - 13. Helas, ce n'est pas / Johannes de Stockem. - 14. Pourquoy je ne puis dire / Johannes de Stockem. - 15. Basse dance "La Magdalena" / Pietro Bono. - 16. Vostre regart / Johannes Tinctoris. - 17. Brunette / Johannes de Stockem. - 18. Helas le bon temps / Johannes Tinctoris. - 19. Ha traistre amours / Johannes de Stockem. - 20. Basse dance "Sans roch" / Pietro Bono /L 6/

Sacred Music of Medieval Hungary up to the Age of The King Matthias = Magyarország egyházzenéje a középkortól Mátyás király koráig / előadja Corvina Consort . - Győr : Harmónia, 2006. - Tart.: 1. Ecce, carissimi. - 2. Concrepet-Nate dei-Exordium.... - 3. Verbum caro. - 4. Dies est laetitiae. - 5. In Natali Domini. - 6. Procedentem sponsum. - 7. Domine ad adiuvandum. - 8. Kyrie paschale. - 9. Surrexit Christus. - 10. Paraclitus egrediens. - 11. Ascendit Christus. - 12. Christi sponsa et decora. - 13. Presulem effebeatum. - 14. Martinus sacerdos. - 15. Szent István himnusz / Heinrich Finck, Thomas Stoltzer. - 16. Benedicamus Domino. - 17. Ave regina / W. Frye  /L 12171/

The Wedding of King Matthias & Beatrix, 1476 = Mátyás és Beatrix esküvője, 1476 / előadja Corvina Consort. - [Győr] : Magyar Kultúra Kiadó, 2009. - Tart.: 1. O virgo, miserere mei / Tinctoris. - 2. Comme femme desconfortée / Binchois. - 3. Quant ce viendra / Busnoi. - 4. Tout a par moy / Frye. - 5. Il sera pour vous conbatu / Morton. - 6. O Fortune, trop tu es dure / Busnois. - 7. Virgo Dei throno digna / Tinctoris. - 8. Je ne puis vivre ainsy / Busnois. - 9. Ma bouche rit / Ockeghem. - 10. L'autre d'antan / Ockeghem. - 11. De tous bien plaine / Ghizeghem. - 12. S'elle m'amera - Petite camusette / Ockeghem /L 12170/

Művek:

Au travail suis / Jacques Barbireau ; előadja Lugosi Melinda, Keönch Boldizsár, Antal Mátyás (ének) ; Camerata Hungarica ; vez. Czidra László. – In: Képes magyar zenetörténet zenei melléklet. - [Budapest] : Rózsavölgyi és Társa, 2004 /L 2968/

Bassa danca (La Magdalena) from Neuf basses dances, Pierre Attaingnant, Paris 1530 / Pietro Bono ; előadja Czidra László (recorder). – In: Renaissance and baroque music. - [Budapest] : Glória-Céh, 1989 /L 83/

Comprecatio Deorum pro rege Matthia in Turcos bellum parante = Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért  / zene Hoppál Mihály, Pusztai Gábor ; vers Janus Pannonius ; előadja Misztrál. – In: Janus Pannonius. - Budapest : Macs Kft., 2008 /L 6807/

Emlékdal Mátyás király halálára / Ismeretlen szerző, 15. század vége ; előadja Kátai Zoltán. – In: Kátai krónika . - [Budapest] : Gryllus Kft., 2005. – (Hangzó Helikon) /L 8057/

Jó Mátyás király : „Néhai való jó Mátyás király…” (Gyöngyösi kódex)  ; Trubadúr ének ; Kettős tánc / előadja Sebestyén Márta ; Szokolay Dongó Balázs ; Bolya Mátyás. – In: Nyitva látám mennyeknek kapuját : istenes és világi énekek. - [S.l.] : Viva La Musica, 2008 /L 5188/

Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért  / zene Fenyvesi Béla ; vers Janus Pannonius ; ford. Illyés Gyula ; előadja Szélkiáltó. – In: Janus Pannonius. - Budapest : Macs Kft., 2008 /L 6807/

Magyar táncok XVI. századi kódexekből ; Jacques Barbireau: Schon lief /Benkő Dánel feldolg. ;  előadja kibővített Benkő Consort. – In: Renaissance Pop. – Budapest : Hungaroton Classic, 1997 /L 979/

Mátyás király / zene Tóbisz Tamás ; vers Juhász Gyula ; előadja Misztrál. – In: Ösvény. – Budapest : Macs Kft., 2002 /L 3686/

Mátyás király és Beatrix királyné találkozásának története : két portugál cantiga alapján / előadja Palya Bea. – In: Nő. – [Budapest] : Palya Bea Produkció (Elevenidea Kft.), 2014 /L 9053/

Mátyás király kora (1458-1490): Udvari zene : Epigramma / [1. mű] zenekar ; [2. mű] Antonio Bonfini ; előadja Varga Miklós. – In: Itt élned, halnod kell. - [S.l.] : KG Stúdió Bt., 2016 /L 11676/

Mátyás király török indulója, mozsártánc és friss : Berzence, Murakeresztúr / előadja Egyszólam. – In: Zöld erdőben táncolnak : Dél-Dunántúli magyar népzene hosszifuruglán . - Budapest : A Bt., 2004 /L 3679/

Music from the court of King Matthias = Mátyás király udvarának zenéje : [3 részlet] / előadja Mandel Quartet . – In: Ungaresca : 500 years Hungarian music. – Budapest : Hungaroton Classic, 1994 .-Tart: 1. Ha! traitre amours / Johannes de Stokem ; 2. Le souvenir / Johannes Tinctoris ; 3. Three dances from the Pierre Attaingnant collection (Paris, 1530) = Három tánc Pierre Attaingnant gyűjteményéből /L 993/

„Néhai való jó Mátyás király” / ismeretlen szerző a 15. század végéről ; előadja Vagantes. – In: Magyar krónika. – Budapest : Hungaroton Classic, 1996 /L 561/

Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt ; Mátyás királyhoz / zene Heinczinger A. Károly ; vers  Janus Pannonius ; ford. Berczeli A. Károly ; előadja Misztrál. – In: Janus Pannonius. - Budapest : Macs Kft., 2008 /L 6807/

Udvari mulatság : Füzértánc : Sövénytánc / Sebő Ferenc ; közrem. Magyar Állami Népi Együttes Népi zenekara.- In: Táncos magyarok. - Budapest : MÁNE : Sebő Ferenc, 2000 /L 3685/

Zene Mátyás király udvarából: Piero Bono, Jacques Barbireau, Johannes Stockem, Johannes de Tinctoris művek / előadja Camerata Hungarica. – In: Orfeusz hangzó zenetörténet : Reneszánsz vokálpolifónia. – Budapest : Hungaroton, 1997 /L 1123/

 

NYOMTATOTT

 FORRÁSOK, TANULMÁNYOK

 

Brown, Howard M.: A reneszánsz zenéje. - Budapest : Zeneműkiadó, 1980. - 447 p.  /780 B 90/

Dobszay László: A királyi udvar zenéje. – In: Magyar zenetörténet / Dobszay László. - Budapest : Gondolat, 1984. p. 88-91 /780 D73/

Falvy Zoltán: A magyar reneszánsz első korszaka : Mátyás király és Beatrix királyné. – In: A magyar zene története. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. – p. 43-49. /780 F 16/

Gombosi Ottó: Zenei élet Mátyás király udvarában, Muzsika, 1929. 4. sz. p. 28–29. (Teljes szöveg elérhető az Arcanum adatbázisban)

Haraszti Emil: Mátyás király az énekes színpadon. – In: Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára : 2. köt. -  Budapest : Franklin-Társ., [1940]. – p. 489-523 /943.9 M 44 (Olvasóterem)/

Haraszti Emil: Zene és ünnep Mátyás és Beatrix idejében. – In: Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára : 2. köt. -  Budapest : Franklin-Társ., [1940]. – p. 291-412 /943.9 M 44 (Olvasóterem)/

Kaposi Edit: Emlékezés Mátyás királyra : Táncok, táncélet Mátyás udvarában és korában.- In: Táncművészet, 15. évf. (1990) 5. sz. - p. 20-24.

Kaposi Edit: Mátyás király és a tánc. - In: Táncművészet, 29. évf. (1998) 5. sz. - p. 26-27.

Kardos Tímea: Reneszánsz zene és tánc Mátyás udvarában. - In: Honismeret. 37. évf. (2009) 2. sz. - p. 54-57.

Király Péter: Egykorú beszámolók Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix esküvőjéről : Forráskapcsolatok és ezekből adódó zenetudományi következmények. – In: Magyar zene, 47. évf. (2009) 1. sz. – p. 73-83.

Király Péter: Lantosok és lantjáték a magyar királyi és az erdélyi fejedelmi udvarban : Mátyás és Beatrix (1458-1490). – In: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig. - Budapest : Balassi, 1995. p. 93-97. /780 K 47/

Kovács Sándor: Udvari zene Mátyás korából. – In: Orfeusz hangzó zenetörténet : Középkor és reneszánsz.- Budapest : Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma, 1998. – p. 29. /780 O 52/

Kubinyi András: A budai királyi udvar zenei életéhez a XVI. század elején : tanult zenészek - népi mulattatók . - In: Magyar zene, 16. évf. (1975) 4. sz., p. 389-397.

Legány Dezső: Mátyás király és utódai. – In: A magyar zene krónikája : Zenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban. - Budapest : Zeneműkiadó, 1962. – p. 23-40. /780 L 43/

Mészáros István: Mátyás király énekkarának képe egy Corvin-kódexben. - In: Muzsika, 5. évf. (1962) 12. sz. - p. 36-37.

Musza Ferenc: Orgonakultusz Mátyás udvarában. - In: Alföld. 11. évf. (1960) 1. sz. p. 124-130. (teljes szöveg elérhető az Arcanum adatbázisban)

Szekeres-Farkas Márta: Mátyás és Beatrix reneszánsz udvara.- In: Képes magyar zenetörténet. - Budapest : Rózsavölgyi, 2004. – p. 47-52. /780 K 38/

Szekeres-Farkas Márta: Udvari zene, királyi muzsikusok Mátyás korában : A vokális zene : A hangszeres zene : Az ajánlásokról. – In: Magyarország zenetörténete : Középkor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988. – p. 106-132. /780 M 16/

Zolnay László: A Mátyás kor zenei emlékei. – In: A magyar muzsika régi századaiból. - Budapest : Magvető, 1977. - p. 195-211. /780 Z 61/

 

ONLINE FORRÁSOK A HANGTÁRNOKON