Közösségi szolgálat

Iskolai Közösségi Szolgálat és önkéntes munka a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Bródy Sándor Könyvtár, mint regisztrált fogadószervezet 2013 óta biztosít lehetőséget a diákok számára, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként meghatározott ötven órás közösségi szolgálatot az intézményben tölthessék.

Azokat a diákokat tudjuk fogadni, akiknek iskolája együttműködési megállapodást kötött a könyvtárral. A foglalkoztatás idején az iskola és a könyvtár e feladattal megbízott munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak annak érdekében, hogy a teljesítés problémamentes legyen, és a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. A diákokat minden helyszínen egy- egy kijelölt mentor segíti. A jelentkezőket a könyvtár egyes szakrészlegei által igényelt létszámban és időpontokban tudjuk fogadni.

A Bródy Sándor Könyvtár sokoldalú tevékenységet végez. Ennek köszönhetően az itt végezhető közösségi szolgálatnak is számos formáját tartjuk megvalósíthatónak, s számukra hasznosnak. A diákok a többféle tevékenység során önismeretre tehetnek szert, és tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak.

A Közösségi Szolgálatra jelentkező diákok számos területen segítik az intézmény munkáját:
- mentor számítástechnikai foglalkozásokon. További részletek IDE kattintva.
- közreműködés a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásában: könyvtári dokumentumok rendezése és visszasorolása
- részvétel a digitalizálási munkafolyamatokban
- raktári jelzet készítése a dokumentumokra
- időszaki kiadványok rendezése
- fénymásolás, scannelés
- informatikai segítségnyújtás látogatók számára
- rendezvények előkészítő munkálataiban való részvétel (teremrendezés, üdítő és ennivaló előkészítése)
- vendéglátó feladatokban való részvétel
- postázandó meghívók borítékolása
- közreműködés könyvtári rendezvények lebonyolításában
- regisztrációs pontban regisztrációs ívek kezelése, útbaigazítás
- rendezvényeken könyvek árusítása
- fotózás
- kézműves foglalkozások segítése
- kiállítások előkészítése, felügyelete
- külső raktár rendezése
- közreműködés külső helyszínen szakmai, környezettudatosságot, civil együttműködést erősítő programok szervezésében: Föld napja, Ünnepi Könyvhét, Múzeumok Éjszakája, Eger Ünnepe, Kulturális Örökség Napja, Autómentes Nap
- „Könyvet házhoz” projektben való közreműködés
- részvétel a plázakönyvtár és a strandkönyvtár szolgáltatásának biztosításában
- részvétel vidéki helyszíneken a települési könyvtárak állományának selejtezésében, a könyvek adminisztrációs munkafolyamatainak ellátásában (törlési bélyegző elhelyezése, könyvek csomagolása, állományrendezés).

Az Iskolai Közösségi Szolgálatra a Központi Könyvtár Olvasószolgálatán lehet jelentkezni. A személyes megbeszélés időpontját a 36-516-595/ 122 mellék elérhetőségen lehet egyeztetni.

A közösségi szolgálat mentorai:
dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla (szemerszkine.durgo.csilla@brody.iif.hu)
Veresné Lefler Katalin (veresne.lefler.katalin@brody.iif.hu)

Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat!   

Együttműködő partnerek:
- Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola
- Diósgyőri Gimnázium
- Dobó István Gimnázium
- Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
- Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
- Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola
- IQ Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola
- Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
- Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
- Neumann János Középiskola és Kollégium
- Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
- Sárvári Turisztikai Technikum
- Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola
- Szilágyi Erzsébet Gimnázium
- Temesvári Pelbárt Gimnázium, Esztergom
- Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Legyél Te is önkéntes a Bródy Sándor Könyvtárban!

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 c. dokumentum fogalmazta meg az önkéntesség fogalmát: „Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.”

Az önkéntes tevékenység, mint a mások javát szolgáló, tudatos segítés kiemelt eszköze lehet a közösségépítésnek, az együttműködési készség fejlesztésének, elősegíti a társadalmi beilleszkedést és jó irányba mozdíthatja el az emberek gondolkodását, a társadalomhoz való hozzáállását.

Az önkéntes munka gyakran az egyetlen lehetőség és esély a bekapcsolódásra, a társadalomban való részvételre. Az önkéntesek csoportjában azonban nemcsak a segítő kezeket látjuk, hanem egy olyan segítő kört, akiken keresztül tovább mélyül jó kapcsolatunk környezetünkkel.

Célunk:
- az önkéntes munka minél szélesebb körben történő népszerűsítése,
- a fiatal generáció megnyerése,
- az önkéntes munka értékének és fontosságának tudatosítása,
- törekvés még több önkéntes bevonására a mindennapi életünkbe, könyvtári feladatainkba, tevékenységeinkbe.

Önkéntes munkára a Központi Könyvtár Olvasószolgálatán (36-516-632/122 mellék) lehet jelentkezni.