Könyvtárellátási szolgáltató rendszer

HEVESTÉKA - A FILM

A szolgáltatási rendszer küldetése

A községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki.

CÉLJAI:
1. A szolgáltatási rendszerhez tartozó községi könyvtár/könyvtári szolgáltató hely gazdaságos könyvellátásának megoldása, a gyűjtemény sokoldalú hasznosítása;
2. A település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat biztosítása;
3. A letéti állomány szakszerű gyarapításának, feltárásának, elektronikus eszközökkel való visszakereshetőségének biztosítása;
4. Közhasznú, közérdekű és helyismereti információk szolgáltatása;
5. A fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek speciális gyűjteményi igényeinek kielégítése;
6. Közösségi szolgáltatások (könyvtári rendezvények, programok, kiállítások) biztosítása;
7. A könyvtári adminisztrációval megbízott személy munkájának segítése, módszertani gondozás, továbbképzési lehetőségek biztosítása;
8. Kiegészítő szolgáltatások (könyvkötészet, technikai, műszaki) biztosítása.

A megrendelő önkormányzatok a megyei könyvtárral kötött szerződés alapján igényelhetik a szolgáltatásokat.

 

Ha kérdése van...

Kiszállítással kapcsolatos információk:

Folyóirat reklamáció:

Orsó Éva
orso.eva@brody.iif.hu; 36/515-050/133

Pintérné Pordány Mária
pinterne.pordany.maria@brody.iif.hu; 36/515-050/133

Porkoláb Judit
porkolab.judit@brody.iif.hu; 36/515-050/133

Verle Ágnes
verle.agnes@brody.iif.hu; 36/517-575/119 mell.

Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk:

KSZR könyvtárközi kölcsönzés:

Farkas Márta
farkas.marta@brody.iif.hu, 36/517-576;
20/546-1826

Komló-Szabó Ágnes
komlo.szabo.agnes@brody.iif.hu; 36/517-576; 30/500-9443

Pádár-Deák Krisztina
deak.krisztina@brody.iif.hu, 36/517-576

Sütő-Kulcsár Kitti
kulcsar.kitti@brody.iif.hu; 36/517-576

Szabó Eszter
szabo.eszter@brody.iif.hu; 36/517-576

Pádár-Deák Krisztina deak.krisztina@brody.iif.hu
Sütő-Kulcsár Kitti kulcsar.kitti@brody.iif.hu
36/517-576

 

 

A könyvtári ellátást, mint kiegésző szolgáltatást az önálló megyei könyvtárak közül 2022-ben Kompolt önkormányzata rendelte meg.
A könyvtár-ellátási szolgáltatást 2022-ben 98 település önkormányzata igényelte.