Iskolai könyvtári ellátás

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2017 óta nyújt szolgáltatást a Heves megyei iskolai könyvtárak részére. 2023-ban az Egri Tankerületi Központtal kötött megállapodás értelmében 46, a Hatvani Tankerületi Központtal kötött megállapodás értelmében 1, az Egri Főegyházmegyével kötött megállapodás értelmében szintén 1 iskolai könyvtár ellátását biztosítjuk.

Az iskolai könyvtári ellátás küldetése
A iskola tanulói és pedagógusai közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki.

Céljai
1. Dokumentum-szolgáltatás keretében az iskola működéséhez, könyvtár-pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumkínálat bővítése
2. Az iskolai könyvtár szolgáltatásinak fejlesztése érdekében a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével csereletétet biztosítása. Félévente legalább 150 könyv, DVD, hangoskönyv és egyéb – a nevelő-oktató munkát segítő dokumentum – biztosítása helyben történő használatra és kölcsönzésre.
3. A nevelő-oktató munkát segítő, ill. a tanulók számára szükséges folyóirat-kínálat biztosítása előzetes igényfelmérés alapján.
4. A megyei könyvtár állományát feltáró adatbázis használatának biztosítása.
5. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak biztosítása. A helyben lévő gyűjteményben meg nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján teljesítése – a használók kéréseinek megfelelően.
6. Az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás bevezetésének segítése.
7. Az EBSCO és a NAVA pont szolgáltatásainak elérhetővé tételének, az elektronikus adatbázisok használatát lehetővé tevő szolgáltatások bevezetésének segítése.
8. Tárhely biztosítása a megyei könyvtár szerverén az iskolai könyvtári állomány nyilvántartásának és az olvasói nyilvántartás adatainak a megyei könyvtár által biztosított egységes könyvtári integrált rendszeren keresztül. Ehhez kapcsolódva gondoskodás a rendszer moduljainak helyszíni beüzemeléséről, a könyvtári integrált rendszer használatának betanításáról.
9. Az iskolai könyvtárak rendszerhasználatának korszerűsítése. Az alapszolgáltatás az operációs rendszer szintjétől az alkalmazás által használt adatbázis kezelőn át az alkalmazás kliens oldali komponensének szintjéig terjed.
10. Az iskolai könyvtár alapfeladatainak ellátása.
11. Az iskola pedagógiai programjával összhangban részvétel a könyvtári órák megtartásában és olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezésében, valamint az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozás elősegítése.
12. Az iskolai könyvtárban érvényes olvasójeggyel rendelkező tanulók számára a megyei könyvtári szolgáltatások igénybevételének biztosítása.
13. Rendszeres szakmai képzések szervezése – évi legalább két alkalommal – az iskolai könyvtár munkatársai számára, és szakmai tanácsadás, segítségnyújtás az iskolai könyvtár munkájához.


Programajánló iskolák részére


A megyei könyvtár az iskolai könyvtári ellátást az Egri Tankerületi Központ felügyelete alá tartozó alábbi iskolák részére biztosítja:
 

Aldebrő, Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola Aldebrői Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)
Átány, Hanyi-menti Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Dormánd, Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dormándi telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Egerbocs, Egri Balassi Bálint Általános Iskola Egerbocsi telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Egerfarmos, Mezőtárkányi Általános Iskola Egerfarmosi telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
Egri Balassi Bálint Általános Iskola
Egri Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája
Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája
Egri Dobó István Gimnázium
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
Egri Lenkey János Általános Iskola
Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Erk, Nagy Zoltán Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Feldebrő, Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola Feldebrői Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)
Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolája
Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézménye
Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola
Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola
Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Kompolt-Nagyúti Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Kömlő, Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)
Maklári I. István Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Mezőtárkányi Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Mezőszemere, Mezőtárkányi Általános Iskola Mezőszemerei Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)
Nagyút, Kompolt-Nagyút Általános Iskola Nagyúti telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Nagyvisnyó, Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Nagyvisnyói telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Novaj, Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Novaji telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Ostoros, Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)
Sarud, Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola Sarudi telephelye (KSZR szolgáltatás keretében)
Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Tarnamérai Általános Iskola (KSZR szolgáltatás keretében)
Tarnaörsi Általános Iskola
Tarnazsadány, Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)


A megyei könyvtár az iskolai könyvtári ellátást a Hatvani Tankerületi Központ felügyelete alá tartozó alábbi iskola részére biztosítja:

Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola Szűcsi Bajza József Tagiskolája (KSZR szolgáltatás keretében)


A megyei könyvtár az iskolai könyvtári ellátást az Egri Főegyházmegye felügyelete alá tartozó alábbi iskola részére biztosítja:

Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola (KSZR szolgáltatás keretében)

 

Ha kérdése van...

Kiszállítással kapcsolatos információk
Orsó Éva
orso.eva@brody.iif.hu ; 36/516-050/133

Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk
Farkas Márta
farkas.marta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826
Komló-Szabó Ágnes
komlo.szabo.agnes@brody.iif.hu; 36/517-576

Folyóirat reklamáció
Verle Ágnes
verle.agnes@brody.iif.hu ; 36/517-575

Könyvtárközi kölcsönzés
Veresné Lefler Katalin
Kulcsárné Király Mária
hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu; 36/516-632/126 mell.

Informatikai ellátás
Vas Gábor Tamás
vasgt@brody.iif.hu; 36/516-632/128