Hírek

dr. Kusper Judit: A női olvasás lehetőségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével

Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat negyedik részére 2010. október 12-én (kedden) 17.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó az EKF magyar irodalmi tanszékének munkatársa dr. Kusper Judit, témája pedig A nõi olvasás lehetõségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A hónap verse - 2010. október

Fire and Ice
by Robert Frost
 
Some say the world will end in fire,
 Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
 But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
 To say that for destruction ice
Is also great,
 And would suffice.
 
Robert Frost amerikai költõ személyiségének és költészetének legfõbb jellemzõje az önfegyelem és az elszántság. Lírája konzervatív. Érzelmeit elrejti, de nem riad meg a tanulságok kimondásától.
A Fire and Ice talán legismertebb és legnépszerûbb verse. 1920-ban jelent meg elõször a Harper Magazinban. (Harper’s Magazine) A vers arról szól, hogyan pusztul majd el a föld. Tûz vagy jég végez majd velünk? Szomorúan aktuális kifejezéssel globális felmelegedés vagy eljegesedés?

Kalauzoló

Szabó T. AnnaOktóber 25-én hétfõn 17 órától a gyermekirodalom világába kalauzolja el az érdeklõdõket Szabó T. Anna és Both Gabi. Both Gabi

Mindenkit várunk szeretettel a gyermekkönyvtárba.
 
Szabó T. Anna író, költõ, mûfordító saját mûveibõl olvas fel, válaszol a kérdésekre és aranysityakot készít a gyerekekkel.

Both Gabi bemutatja a Csodaceruza gyermekirodalmi folyóiratot, s megmutatja, hol tájékozódhatnak nagy biztonsággal a szülõk és pedagógusok a gyermekirodalomról az interneten. 

Pillanatképek - fotókiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Vársoi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és kedves barátait Hajts Krisztián Pillanatképek címû fotókiállításának megnyitójára 2010. október 18-án 16.30 órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja Jakab László, a Heves Megyei Esélyegyenlõségi Iroda vezetõje. A tárlatot bemutatja Dr. Holló István, az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója. A megnyitó háziasszonya Horváth Rozália, gyógypedagógiai asszisztens.
A kiállítás november 3-ig látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében.
FOTÓK

Könyvtárlátogatás

MaklárA maklári I. István Általános Iskola ötödikes kisdiákjai, Simonné Pethes Anikó és Szincsák Petra tanítványai ismerkedtek a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteménnyel.
Fotók: itt

Olvasnivaló - Klasszikus szócsaládfák

klasszikus

Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görög és latin eredetû szavai
Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtõzik?
Ehhez hasonló érdekességeket fedezhet fel az olvasó a Klasszikus szócsaládfák címû könyvben. Tótfalusi István 125 görög és latin alapszó kultúrtörténeti és mûvelõdéstörténeti útját követi nyomon. Bemutatja, hogy a görög és a latin nyelvbõl kiindulva, az olasz, a francia, a német, az angol és esetenként más nyelvek közvetítésével milyen lépésekben, milyen hangalaki változásokkal, milyen jelentésmódosulásokkal alakult ki a magyar szó.

Olvasnivaló - Retro szótár

retrosz
Burget Lajos: Retro szótár – Korfestõ szavak a második világháborútól a rendszerváltásig.
A szó az élet tükre. Minden kornak megvannak a jellegzetes szavai.
Az idõsebbek emlékeznek még az orkánkabátra, a békekölcsönre, a fecske fürdõnadrágra, az ikertelefonra, a tantuszra és a társbérletre. A fiataloknak azonban már ismeretlenül és idegenül hangzanak ezek a szavak. Ezt felismerve a Tinta Könyvkiadó felkérésére Burget Lajos szerzõ 700 korfestõ szót gyûjtött össze szótárába, ahol felidézi, bemutatja és magyarázza õket. Még sokan emlékeznek a következõ jármûvekre: Csepel motorkerékpár, Dongó kerékpár, farmotoros Ikarusz. Sokan még talán hordták is az alábbi ruhákat: lódenkabát, viharkabát, klottnadrág. Volt, akit szülei a következõ csokiszelet valamelyikével lepett meg: Úttörõszelet, Újító, Inota, Ûrhajós szelet, Mecsek kocka. A mai tévénézõk közül is sokan nosztalgiával gondolnak vissza a következõ TV-mûsorokra: Táncdalfesztivál, Röpülj, páva!, Fekete – fehér, igen – nem, Riporter kerestetik.
 

Olvasnivaló - Der König verneigt sich und tötet

kőnigHerta Müller: Der König verneigt sich und tötet
Herta Müller 1953-ban született Romániában, a németek lakta Bánátban, Nitzkydorfban. 1973-tól 1976-ig germanisztikát és romanisztikát hallgatott a Temesvári Egyetemen. A diploma megszerzése után tanárként és fordítóként dolgozott, és ekkor kezdett írni is.
1984-ben, amikor megtagadta az együttmûködést a román titkosrendõrséggel, a Securitatéval, elbocsátották tanári állásából. Herta Müller azóta szabadfoglalkozású íróként dolgozik. 1987 elején férjével együtt áttelepült Németországba.
A román hatóságok által elrendelt publikációs tilalom ellenére Nyugaton már 1984-ben megjelent Niederungen címû elbeszéléskötete.
Herta Müller ekkor lett a német irodalom "felfedezettje". Egyedülállóan precíz és lenyûgözõ nyelven, virtuóz módon foglalkozik a román történelemmel és valósággal. Számos kötetével elismerést vívott ki a nemzetközi irodalmi életben: mûveit több mint 20 nyelvre fordították le, számos díjjal jutalmazták.
A Der König verneigt sich und tötet ("A király meghajol és gyilkol") költõi címet viselõ kötetében is a diktatúrában szerzett tapasztalataival foglalkozik, ezúttal egészen újszerû módon. A totalitárius állam nyelve áll a középpontjában: mit közvetít, és hogyan manipulálja az embereket ez a nyelv? Müller szerint Romániában a diktatúra idején az emberek mindennapjaikban fõleg a hétköznapi nyelvben élték ki az elnyomó rendszer miatt érzett dühüket. A mennyezetrõl lelógó egy szál villanykörtét orosz csillárnak hívták, a szotyolát orosz rágóguminak, s a káromkodást pedig olyan tökélyre fejlesztették, hogy egy-egy jól sikerült tiráda valóban levezette a feszültséget.
 

Olvasnivaló - Huron's Checkbook

hurons

 

Salamon Gábor, Zoltay Melinda: Huron’s Checkbook
Nyelvtani magyarázat … hûha … nyelvtani szabály … ajaj …Na végre egy példával! Szóval így kell csinálni. Ebben a könyvben csakis a példákkal találkozhat a tanuló, és nem kell átugrania semmilyen magyarázatot, szabályt, fejtegetést. Elég, ha követi a példamondatot, és helyes mondatot fog alkotni.

 

Kabai Zoltán: Célpontban a fiatalság

Kabai Zoltán

Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat ötödik részére 2010. október 19-én (kedden) 17.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó Kabai Zoltán 1970-ben született Szikszón, Miskolcon él. Pályáját az Új Bekezdés Mûvészeti Egyesületben kezdte. Több verseskötete is megjelent, recenziókat ír, testvéreivel (k.kabai lóránt, Kabai Csaba) alapító tagja az ÜljLeBélaSzedekLevest Munkacsoport nevû performanszcsoportnak. Publikációi megjelentek a Spanyolnáthában, a Pánsíp webfolyóiratban, napilapokban, közölte az Új Holnap, Parnasszus, Új Forrás, Magyar Mûhely, Napút, Palócföld.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Oldalak