A magyar nyelv napja

A magyar országgyűlés 1844-ben kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni, minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás. A törvényhozással párhuzamosan megkezdődött a magyar nyelv átalakításának vitája is. A törvény megszületését joggal nevezhetjük a reformkor egyik legnagyobb győzelmének.

A mostani országgyűlés az 1844-es törvény kihirdetésének a napját 2011-ben a magyar nyelv napjává nyilvánította, lehetővé téve, hogy évente egyszer, mégpedig november 13-án a közfigyelem a magyar nyelvre, kulturális örökségünk és nemzeti öntudatunk alapjára irányuljon.

A magyar nyelv napja hazánkban évről évre alkalmat ad az oktatási, tudományos és kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek a magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények megtartására és újabb kezdeményezések, mozgalmak elindítására. Az ünnep alkalmával adják át a Lőrincze-díjat olyan személyeknek, akik hosszú időn át szolgálták kutatói, ismeretterjesztői, valamint szervezői munkájukkal az anyanyelvi kultúra ügyét.

Kategória: 
Hírek: