Angol versek, dalok hangkazettán és CD-n

Nursery RhymesA brit kultúrkörhöz hozzátartoznak a gyermekversek, mondókák, énekek is. Ezekből állítottunk össze az Idegen nyelvi részlegben ajánló listákat: Angol versek, dalok hangkazettán és CD-n és Angol gyermekversek, énekek és mondókák

Sokszor fűződik valamilyen történet a nursery rhymesokhoz (gondoljunk csak az Agatha Christie regényekre). Ezekből a történetekből ízelítőül áll itt három:
Marikának volt egy barikája (Mary had a little lamb)

Történelmi összefüggése nincs ennek a versnek. Azonban a szavak „Marikának volt egy barikája” voltak az elsők, melyeket megörökített Thomas Edison a fonográfján. Ezeket a verssorokat Sarah Hale írta 1830-ban Bostonban. Ez a versike azért is jó a gyermekek számára, mert bevezeti a hasonlat fogalmát. (pl. fehér mint a hó).

Marikának volt egy barikája
Barika, barika
Marikának volt egy barikája
A szőre fehér volt, mint a hó.

És mindenfelé, amerre Marika ment
Marika ment, Marika ment
Mindenfelé, amerre Marika ment
A barika biztosan vele ment.

Követte egy nap az iskolába,
Egy nap az iskolába, egy nap az iskolába
Követte egy nap az iskolába,
Ez szabályellenes volt.

Megnevettette a gyerekeket,
Megnevettette, megnevettette,
Megnevettette a gyerekeket,
Hogy láttak egy bárányt az iskolában.
 

Mária, Mária, nagyon akaratos
A Mária hagyományos gyermekvers Tudor Máriáról, aki „Véres Mária” néven ismert (született 1516. február 18-án, meghalt 1558. november 17-én). VIII. Henrik lánya volt, és 1553. július 19-től haláláig uralkodott. Mária királynő katolikus volt, és híres a protestánsok üldözéséről. A „kert” a mondókában azonosítható a sírkertekkel. A sírgödrök egyre nagyobbak lettek, feltehetően a protestáns vértanúk holttestei miatt. Mindamellett egész uralkodásának ideje alatt csak 300 kivégzés történt – jóval kevesebb, mint apja, VIII. Henrik királysága idején. Az „ezüst csengők” és az „étikagylók” kínzóeszközök voltak. A „hajadon” egy guillotine típus (ami az emberi fejek levágására volt használatos) elnevezése volt a szlengben.

 

Mária, Mária nagyon akaratos

 

Mi nyílik a kertedben?

 

Ezüst csengők és étikagylók,

 

és csinos lányok egész füzérben.

 

Öreg Cole király
Ez a gyermekvers a 3. századból eredeztethető. A történészek feltételezése szerint az öreg Cole király Britannia kelta királyára vonatkozik, de nem tudni pontosan, hogy melyikre. Sok bizonyíték Geoffrey of Monmouth (1110-1150) „Historia Regum Britanniae” (Britannia királyainak története) című könyvében található. Ebben a könyvben olvasható, hogy Cole Godhebog (Cole a Fölséges – született Kr. u. 220-ban) volt Colchester lordja (a Colchester szó a Cole's Castle – Cole-nak a kastélya kifejezésből származik). A római hódoltsági időszak alatti Britannia városi szenátora volt, egyfajta helyi kormányzó. A VII. Henrikkel induló Tudor dinasztia öreg Cole királytól eredezteti származását. Ez a megszokott módja volt a királyi ház legitimizálására, a Tudorok jogára az angol trónra.


Öreg Cole király jókedvű lélek volt,
Jókedvű öreg lélek volt ő,
Kiáltott a pipájáért,
És kiáltott a kupájáért,
És kiáltott három hegedűséért.
 

Nursery Times

Mary had a little lamb
There is no historical connection with this rhyme. However, the words „Mary had a little lamb” were the first words ever recorded by Thomas Edison on his phonograph. The words were written by Sarah Hale (of Boston) in 1830. This nursery rhyme is good for children as it introduces the concept of similes („white as snow” for example).


Mary had a little lamb,

Mary had a little lamb,
Little lamb, little lamb,
Mary had a little lamb,
It's fleece was white as snow

And everywhere that Mary went,
Mary went, Mary went,
Everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.

It followed her to school one day,
School one day, school one day,
It followed her to school one day,
That was against the rules.

It made the children laugh and play,
Laugh and play, laugh and play,
It made the children laught and play,
To see a lamb at school.

 

Mary, Mary quite contrary
The Mary in this traditional nursery rhyme is Mary Tudor, also known as „Bloody Mary” (born 18th February 1516 – died 17th November 1558). She was the daughter of King Henry VIII and she reigned from 19th July 1553 until her death). Queen Mary was a Catholic and was famous for her persecution of Protestants. The „garden” in the rhyme it is said the graves were growing in size, presumably with all the bodies of Protestant martyrs. However, in total, there were only 300 executions during her reign – far less than during the reign of her father, King Henry VIII. The „silver bells” and „cockle shells” were instruments of torture. And the „maids” is the plural form of „maiden”, which was a slang term for a type of guillotine (which used for cutting off people's heads).

Mary, Mary quite contrary
Mary, Mary quite contrary
How does your garden drow?
With silver bells and cockle shells,
And pretty maids all in a row.
Old King Cole

The origin of this nursery rhyme dates back to the 3rd century. Historians believethat Old King Cole is referring to a Celtic King of  Britain, but no one is sure exactly which king it was. Much of the evidence for this comes from the book „Historia Regum Britanniae” (History of the Kings of Britain) by Geoffrey of Monmouth (1110-1150). In this book, Cole Godhebog (Cole the Magnificent – born 220 AD) was the Lord of Colchester (the word Colchester means „Cole's Castle”). The Romans had conquered Britain during this period and Coel Godhebog was a Decurion – a type of  local governor. The Tudor dynasty, starting with King Henry VII, claimed to descend from Old King Cole. This was used as a way of legitimising the Royal House of Tudor's claim to the English throne.

Old King Cole
Old King Cole was a merry old soul,
And a merry old soul was he,
He called for his pipe,
And he called for his bowl,
And he called for his fiddlers three.

Az angol szöveg forrása: Hot English Magazine No. 79. p. 9.

Kategória: