Közadat keresőhöz kell kapcsolódni a közfeladat ellátó szerveknek

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.) alapján a közfeladatot ellátó szervek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük, ezzel egyidejűleg a közzétett információkról leíró adatokat kell továbbítani a közadat keresőnek.
 
A jogszabályban definiált közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadat kereső üzemeltetését a Neumann Nonprofit Kft. keretein belül működő Közadat program végzi, melynek szakmai felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatal látja el. A közadat keresőhöz valamennyi közfeladatot ellátó szervnek csatlakoznia kell, nem elegendő az, hogy a kívánt adatokat saját honlapon közzéteszi.
 
Ha a regisztráció ugyan megtörtént a közadat kereső adminisztrációs felületén (http://admin.kozadat.hu/adminui/), az még nem elég a csatlakozáshoz –  fontos az adatszolgáltatás mielőbbi végrehajtása.
 
A feladat teljesítésével kapcsolatban a program két új funkciót működtet: azon intézmények számára, akik rendelkeznek ugyan honlappal, de nincs lehetőségük az adatintegrációhoz szükséges OAI szerver telepítésére, azt ingyen telepíti. Amennyiben a szervezet  igényli a lehetőséget, jelezze szándékát e-mail-ben, hogy be lehessen állítani a központi OAI szervert.
 
A leíró adatok készítéséhez elérhető az ún. webes metaadat-szerkesztő, melyhez nem kell semmilyen programot telepíteni a saját gépre, interneten keresztül érhető el a funkció.
 
Használhatják saját honlappal rendelkező intézmények (bővebb információ: http://kozadattar.hu/files/Webes_meta_20090901.pdf), de a központi honlapot igénybe vevő adatgazdák (bővebb információ: http://kozadattar.hu/files/adatszolgaltatas_kozponti_20090901.pdf) is.
 
Az adatszolgáltatásról, a műszaki háttér megvalósításáról és a leíró adatok elkészítéséről bővebb információ a www.kozadattar.huoldalon található, vagy e-mail-en (info@kozadattar.hu), illetve telefonon (212-9220/117 és 223-as mellék) is állunk szíves rendelkezésére.
 
Közadat program kapcsolat: Roskó Éva  Tel: 212-9220/117  www.kozadattar.hu  www.kozadat.hu
Kategória: