Stratégiai terv

Heves és könyvtára

Városunk a róla elnevezett megye déli részén fekvő település. 1984. január 1-jétől kapott ismét városi rangot, ma a dél-hevesi kistérség központja, mezőgazdasági jellegű település. Az infrastruktuális ellátottsága megfelelő. Lakóinak száma megközelíti a 12.000 főt, a népesség öregszik, de ez országos jelenség. A munkanélküliségi ráta 12-15% körül mozog. Az intézmények között fontos helyet foglal el az 1953-óta működő könyvtár. Gazdag dokumentumállományával, gyermek- és zenei részlegével, helyismereti különgyűjteményével, magas szintű technikai háttérre épülő sokszínű szolgáltatásaival áll a lakosság szolgálatában.

 

A könyvtár mikrokörnyezete

A stratégiai célok kidolgozásához a könyvtár mikrokörnyezetének megismerése, tanulmányozása szükséges. E kiindulási állapot leírására jó módszer a SWOT-analízis, melyben számba vesszük a könyvtárban lévő belső tényezőket - erősségeket, gyengeségeket-, valamint a külvilág által kínált lehetőségeket és felismert veszélyeket.

 

SWOT analízis 

Erősségek

 • a könyvtári épületek a város központjában helyezkednek el, jól megközelíthetőek, tiszta kulturált környezet várja a használókat
 • a költségvetés fedezetet biztosít az állomány felyamatos gyarapítására
 • a pályázati lehetőségek maximális kihasználása
 • szolgáltatásaink széleskörűek, a felhasználói igényeket kielégítők
 • rendezvényeink az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják, melyekkel teljesebbé tesszük városunk kulturális életét
 • valamennyi munkatársunk szakképzett, szakmáját szerető és hivatástudattal végző, gyakorlott szakember 

Gyengeségek 

 • felnőtt részleg szűkös és zsúfolt elhelyezési körülményei, az állomány nagy része külső raktárban van
 • a korszerűsítés hiánya - rossz fény és klimatikus viszonyok, elhasználódott könyvtári bútorzat
 • a fejlesztéseknek nicns meg a saját költésgvetési forrása, csak pályázatból megvalósíthatók
 • nem biztosítottak a személyi feltételei a sokrétű tevékenységeknek, kevés a dolgozói létszám
 • a nem hagyományos dokumentumok (CD, CD-ROM, DVD, videó, kazetta) gyarapítására nem jut kellő állománygyarapítási keret