Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

 

A Hevesi Kulturális Központ Könyvtár Tagintézmény az alábbiakban fogalmazza meg és teszi közé küldetésnyilatkozatát.

A könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére.

Mindenki számára elérhetővé teszi a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést – erre a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas.

Az intézmény a fenntartó célkitűzéseivel összhangban korszerű könyvtárként és

információs központként működik.

A könyvtári szolgáltatásokban/ellátásban prioritást élveznek azok, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat helyezik előtérbe.

 

Az előzőekből következnek az alábbi feladatok:

· a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja;

. gyűjteményfeltáró eszközeit (katalógusok) honlapján nyilvánossá, elérhetővé teszi.

· tájékoztatást nyújt a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól;

· segíti az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk megszerzését;

· lehetőséget ad azon készségek elsajátításához, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai és egyéb, a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát;

· segíti az oktatás különböző szintjein tanulókat, az egész életen át tartó tanulást;

· tevékenységét, állománygyarapítási stratégiáját összehangolja a városban működő oktatási és közművelődési intézményekkel;

· könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait;

· a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja és bővíti a

könyvtár szolgáltatásait;

· ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a város kulturális életébe;

· helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, majd azokat digitalizálja;

· statisztikai adatszolgáltatást nyújt;

· segíti a szabadidő hasznos eltöltését a gyermekek olvasóvá nevelését;

· dolgozik a könyvtárkép társadalmi megítélésének javításán;

· a szolgáltatások színvonalának minőségét fejleszti;

minden lehetőséget megragadva javítja a környezeti feltételeket, hogy azok megfeleljenek a jelentkező új igényeknek.