Zgy - Joseph Haydn

2009-ben Joseph Haydn (1732 – 1809) osztrák zeneszerzõre emlékezünk halálának 200. évfordulója alkalmából. Ajánló jegyzékünk a zenei gyûjteményben található mûveit (kotta, CD) és a róla szóló könyveket tartalmazza a címek betûrendjében, valamint néhány online forrást sorol fel.

Könyvek:

 

Haydn / Láng György .- Budapest : Glória, cop. 2009 (780 L 22)

Haydn József élete és mûvei / Papp Viktor.- Budapest : Pantheon, 1922 (780 P 86)

Haydn mûvei az Országos Széchényi Könyvtár Zenei Gyûjteményében / [szerk. és bev. Vécsey Jenõ].- Budapest. : Akad. Kvk., 1959 (780 H 45)

Joseph Haydn / Gál Zsuzsa .— Budapest : Zenemûkiadó, 1966. - (Az én zeneszerzõm) (780 G 19)

Joseph Haydn / Karl Geiringer ; [ford.Ormai Imre] ; [utószó és ajánló bibliogr. Bartha Dénes] .— Budapest : Gondolat, 1969 (780 G 34)

Joseph Haydn / Láng György .— Budapest : Gondolat, 1959 (780 L 22)

Joseph Haydn / Sólyom György .— Budapest : Bibliotheca, 1958 (780 S 70)

Joseph Haydn : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis = [mûjegyék] / zsgest. von Anthony van Hoboken.- Mainz : Schott' Söhne, 1957-1978. - 3 db (Bd. 1. 1957. - XXI, 848 p. : ill. + 1 füz. - Bd. 2. - 1971. - [6], 602 p. + 1 füz. (XXXII p.) Borítócím: Vokalwerke - Bd. 3., Register ; Addenda und Corrigenda. - 1978. - 424 p.)

Joseph Haydn élete dokumentumokban, 1732-1809 / Bartha Dénes.— Budapest : Zenemûkiadó, 1961(780 B 37)

Joseph Haydn élete dokumentumokban / [vál. és szerk.] Bartha Dénes ; [ford.] Révész Dorrit .— 3. bõv. kiad.— Budapest : Európa, 2008 (780 J 77)

Joseph Haydn élete képekben / Richard Petzoldt ; a képeket és a képszöv. szerk. Eduard Crass ; [ford. Fáy Árpád] .— Budapest : Zenemûkiadó, 1961 (780 P 68)

Joseph Haydn élete képekben és dokumentumokban / Somfai László. .— Átdolg. kiad. .— Budapest : Zenemûkiadó, 1977 (780 S 71)

Joseph Haydn zongoraszonátái : Hangszerválasztás és elõadói gyakorlat, mûfaji tipológia és stíluselemzés / Somfai László. .— Budapest : Zenemûkiadó, 1979 (780 S 71)

 

Gyûjteményes kötetben (válogatás):

 

Haydn, Mozart és kortársaik / Eva Badura-Skoda. In: Zongoramuzsika kalauz.- Budapest : Zenemûkiadó, 1976 (785 Z 68)

Haydn-szimfóniák : Vonósnégyesek. In: Orfeusz hangzó zenetörténet. 3. kötet, Bécsi klasszika.- Budapest : Nemzeti Kulturális Alap, 1998 (780 O 52)

A klasszikus stílus : Haydn, Mozart, Beethoven / Charles Rosen ; fordította Komlós Katalin.- Budapest : Zenemûkiadó, 1977 (780 R 86)

 

Kották:

 

Capriccio per cembalo pianoforte violino e violoncello. HOB. XV. 35. / közread. Kalmár László.- Budapest : Editio Musica, 1972 

Divertimento per cembalo pianoforte con due violini e violoncello. HOB. XIV. 4. / közread. Kalmár László.- Budapest : Editio Musica, cop. 1972 

Sei divertimenti per violino, viola e violoncello No. 1-3. HOB. XI. 53, HOB. XI. 87. / a baritontriókból vál. és közread. Gárdonyi Zoltán.- Budapest : Editio Musica, 1959 

Sei divertimenti per violino, viola e violoncello. No. I-III. / közreadja Gárdonyi Zoltán.- Budapest : Editio Musica, [1959] 

Sei divertimenti per violino, viola e violoncello. No.4-6. HOB. XI. 101, HOB. XI. 114, HOB. XI. 117.- Budapest : Editio Musica, 1959 

Tizenkét kis divertimento II. No. 8-12. : Hob. XII., 19.- Budapest : Editio Musica, cop. 1962

Egykedvûség. In: Ludvig Gitáriskola 2. / Ludvig József .- Miskolc : Koncert 1234 Kft., 2004

Die Jahreszeiten = Évszakok : Oratórium.- Leipzig : Ed. Peters, [1963] 

Die Jahreszeiten = Évszakok : Oratórium / klavierauszug neu rev. von Kurt Soldan.- Leipzig : Ed. Peters, 1969 

Fonódal : Az "Évszakok" c. oratóriumból : Vegyeskarra szopránszólóval.- Budapest : Editio Musica, cop. 1959 

Nevetõ kórus : az "Évszakok" c. oratóriumból : Vegyeskarra szopránszólóval.- Budapest : Editio Musica, cop. 1959

Tavasz-kórus : Az "Évszakok" c. oratóriumból : Vegyeskar zongorakísérettel.- Budapest : Editio Musica, cop. 1959 

Falusi jókedv. In: Ludvig Gitáriskola 2. / Ludvig József .- Miskolc : Koncert 1234 Kft., 2004 

Fúvósötös : átirat az A-dur zongoratrióból Hob. XV. 18. / átírta Kesztler László.- Budapest : Editio Musica, [1965] 

Három kis darab : ifjúsági vonószenekarra / átírta Maros Rudolf.- Budapest : Editio Musica, 1960 

Karmesterválasztás : Kantáta szólóhangokra, vegyeskarra és zenekarra : Hob. XXIV. a Nr.ll. / közread. Szekeres Ferenc ; a zongorakivonatot készítette Szervánszky Endre.- Budapest : Editio Musica, 1970 

Messe D moll [Nelson-Messe] : Für vierstimmigen Chor, Orchester und Orgel.- Leipzig : Ed. Peters, 1971

Négy igen könnyû menüett zongorára / közread. Varró Margit.- Budapest : Editio Musica, cop. 1954 

Rondo : Két hegedûre és gordonkára / átír. Kodály Zoltán.- Budapest : 

Sinfonie Nr. 94 G dur : Paukenshlag : Surprise.- Budapest : Editio Musica, cop. 1982 

Symphonie G dur Nr. 94. = G major = sol majeur [mit dem Paukenschlag] : Üstdob szimfónia.- Leipzig : Ed. Peters, [1965] 

Symphonie G dur Nr. 100. : G major = sol majeur [Militaire] : Katona szimfónia.- Leipzig : Ed. Peters, [1961] 

Symphonie D dur. Die Uhr Nr. 101. : Gesamtausgabe der Werke J. Haydns. Alte Ausgabe B.H. Nr.4.- Leipzig : Breitkopf-Härtel, [1957] 

Symphonie Es dur mit dem Paukenwirbel Nr. 103.- Leipzig : Breitkopf - Härtel, [1957] 

Sinfonie Nr. 104. D dur : "London" .- Budapest : Editio Musica, cop. 1982

The complete Piano Sonatas Vol. 1/a. Nos. 1-18 .- Wien : Wiener Urtext Ed., cop. 1981

The complete Piano Sonatas Vol. 1/b. Nos. 19-35.- Wien : Wiener Urtext Ed., cop. 1973 

Válogatott zongoraszonáták I-II. / ujjrenddel, jegyzetekkel, frareáló- és elõadási jelekkel ellátta és közreadja Hernádi Lajos.- Budapest : Editio Musica, [1961]  

Hat szonatina : Kismartoni szonatinák : Zongorára.- Budapest : Editio Musica, cop. 1961

Ausgewälte Streichquartette : Aus op. 20, 30, 54, 64, 74 und 76.- Leipzig : Ed. Peters, 1973 

Berühmte Quartette für Streich-Instrumente. 2. Band. Streichquartette Op. 74. Nr. 3.- Leipzig : Ed. Peters, 1974

 

CD:

 

Aki hûtlen, pórul jár : Duetto: Son disperato L 2968 4'54"

Alma Redemptoris Mater / ea. Cantus Agriensis Kamarakórus ; vez. Gergely Péter Pál L 1322, L 1325 2'50"

Baryton-trió (D-dúr, Hob:XI:45) L 2968 5'45"

Esterházy kantáták / ea. Sunhae Im (et al.), Voakl Ensemble Köln, Cappella Coloniensis des WDR  ; vez. Andreas Spering L 2783 45'02"

Évszakok / ea. Wiener Symphoniker ; vez. Karl Böhm L 285/1-2 67'24"; 64'54"

Évszakok : Tavasz kórus L 189 4'07"

Évszakok : Tavasz kórus (részlet) : Szüreti kórus (részlet) L 664 2'05";1'02"

Karmesterválasztás / ea. Budapesti Madrigál Kórus ; Magyar Állami Hangversenyzenekar ; vez. Szekeres Ferenc L 58 24'25"

Krisztus hét szava a keresztfán / ea. Emerson String Quartet L 5870

Nelson-mise / ea. The English Concert Choir ; vez. Trevor Pinnock L 762 41'55"

Salve Regina (g-moll) / ea. Brighton Festival Chorus, Royal Philharmonic Orchestra ; vez. Dorati Antal L 286/1-2 59'14"; 69'53"

Szimfóniák (népszerû) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5312-L 5314 77'08";76'24";62'35"

Szimfóniák (No. 92 "Oxford", No. 101 "Óra") / ea. Magyar Állami Hangversenyzenekar ; vez. Lukács Ervin L 11 27'30" ; 29'39"

Szimfóniák (No. 94 "Üstdob"; No. 100 "Katona"; Simfonia concertante - B-dúr)  / ea. Austro-Hungarian Haydn Orchestra ; vez. Adam Fischer  L 360 69'55" 

Szimfóniák (No.101 "Óra"; No.103."Üstdobpergés") / ea. A XVIII. Század Zenekara ; vez. Frans Brüggen L835/1;L839/1 28'50";31'20"

Szimfóniák (No. 103 "Üstdobpergés" ; No. 104 "London") / ea. Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan L 448 62'46"

Szimfónia :  No.12 (E-dúr) L 2783 12'33"

Szimfónia : No. 45 "Búcsú" (fisz-moll) : Finale L 3497 7'35"

Szimfónia : No. 60 "A szórakozott" (C-dúr) / ea. Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ; vez. Rohmann Imre L 5251 26'10"

Szimfónia : No. 88 (G-dúr) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5312 21'08"

Szimfónia : No. 92 "Oxford" (G-dúr) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5314 31'13"

Szimfónia : No. 92 "Oxford" (G-dúr) / ea. Magyar Állami Hangversenyzenekar ; vez. Lukács Ervin L 11 27'30"

Szimfónia : No. 94 "Üstdob/Meglepetés” (G-dúr) / ea. Austro-Hungarian Haydn Orchestra ; vez. Adam Fischer  L 360

Szimfónia : No. 94 "Üstdob/Meglepetés" (G-dúr) : 4. Finale L 3641 3'47"

Szimfónia : No. 95 (c-moll) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5313 24'28"

Szimfónia : No. 98 (B-dúr) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5312 26'55"

Szimfónia : No. 100 "Katona" (G-dúr) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5313 25'44" 

Szimfónia : No. 100 "Katona" (G-dúr) / ea. Austro-Hungarian Haydn Orchestra ; vez. Adam Fischer L 360

Szimfónia : No. 101 "Az óra” (D-dúr) / ea. Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5312 28'47" 

Szimfónia : No. 101 "Az óra" (D-dúr) / ea. Magyar Állami Hangversenyzenekar ; vez. Lukács Ervin L 11 29'39"

Szimfónia : No.101 "Az óra" (D-dúr) / ea. A XVIII. Század Zenekara ; vez. Frans Brüggen L835/1;L839/1 28'50"

Szimfónia : No. 102 (B-dúr) / ea. New Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5313 25'58"

Szimfónia : No.103 "Üstdobpergés" (Esz-dúr) / ea. A XVIII. Század Zenekara ; vez. Frans Brüggen L835/1;L839/1 31'20"

Szimfónia : No. 103 "Üstdobpergés" (Esz-dúr) / ea. Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan L 448

Szimfónia : No. 104 "London" (D-dúr) / ea. Philharmonia Orchestra ; vez. Otto Klemperer L 5314 31'15"

Szimfónia : No. 104 "London" (D-dúr) / ea. Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan L 448

Szonáta (zg., Esz-dúr) / ea. Glenn Gould L 1178/1 17'55"

Te Deum / ea. The English Concert Choir; vez. Trevor Pinnock L 762 8'09" 

Teremtés / Brighton Festival Choir, Royal Philharmonic Orchestra, The London Camber Choir, The Argo Chamber Orchestra ; vez. Antal Dorati L 286/1-2 59'14"; 69'53" 

Teremtés : részletek / ea. Choir of King's College Cambridge ; vez. David Willcocks L 1203/1-2 4'46"; 2'09"

Teremtés : részlet : No.13. Die Himmel erzahlen L 189 4'49"

Versenymû (hg.,zk, A-dúr, "Melki", Hob. VIIa:3) / ea. Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ; vez. Rohmann Imre L 5251 22'29"

Versenymû (tr.,zk., Esz-dúr, Hob.VIIe:1.) / ea. Münchener Kammerorchester; vez. Hans Stadlmair L 379; L 4228  14'57"

Versenymû (zg.,zk, D-dúr, Hob.XVIII:11) / ea. Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ; vez. Rohmann Imre L 5251 19'12"

Vonósnégyesek : op.9 / ea. Tátrai Quartet L 188/1-2 62'11"; 57'58"

Vonósnégyesek : op.76 : Nos. 1-3 / ea. Takács Sting Quartet L 415 69'35" 

Vonósnégyesek : op. 76: Nos. 4-6. / ea. Takács Sting Quartet L 416 67'37" 

Vonósnégyesek : op.76 : No.3 "Császár" ; op.76 :  No.4 "Hajnal" / ea. Amadeus Vonósnégyes L 835/2 ; L 839/2 21'17";22'45" 

Zenekari mûvek: Válogatás Joseph Haydn zenekari mûveibõl : könyvmelléklet / ea. Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ; vez. Rohmann Imre  L 5251 68'17"

Zongoraszonáta (Esz-dúr) / ea. Glenn Gould L 1178/1 17'55"

 

ONLINE:

 

Wikipédia: Joseph Haydn

http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn (angol)

http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn (német)

 

Haydn és Magyarország

http://www.josephhaydn.org/

 

Haydn év

http://www.austria.info/haydn2009

http://www.haydn-2009.hu/info.asp

 

Haydn zenei gyûjtemények (online belehallgatás):

http://www.classicalarchives.com/haydn.html

http://www.naxos.com/composerinfo/franz_joseph_haydn/24410.htm

 

Haydn zenei gyûjtemény (különbözõ változatok letöltése)

http://www.classiccat.net/haydn_fj/

 

Haydn kották

http://imslp.org/wiki/Category:Haydn,_Joseph 

http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Franz_Joseph_Haydn

http://icking-music-archive.org/ByComposer/Haydn.php

 

Képek Haydnrõl:

http://www.picsearch.com/pictures/music/classical/classical%20era/joseph%20haydn.html