Gyűjtemények

2018.09.25 Mesevarázs - A fába szorult hernyó

    

A Katona József Úti Tagóvoda vegyes csoportjával.

 

Heves Megyei Elektronikus Könyvtár

Célunk, hogy a Heves megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat összegyűjtsük és szolgáltassuk látogatóink számára.

A dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző / tulajdonos engedélyét kell kérni.

Belépés a Heves Megyei Elektronikus Könyvtárba

KÉPES LEVELEZŐLAPOK, FÉNYKÉPEK

Könyvtárunk helyismereti gyűjteményébe a Heves megyére vonatkozó vizuális dokumentumok közül kiemelten fontos szerepet töltenek be a postai képes levelezőlapok, valamint a fotótárunk fényképfelvételei.

Gyűjteményünk gyarapítása során földrajzilag - a mindenkori közigazgatási határokat figyelembe véve -, valamennyi Heves megyei településről igyekszünk teljességre törekvően képeslapokat, fotókat beszerezni.
Tartalmilag elsősorban város- ill. községképeket, népviseletet ábrázoló képi anyagot gyűjtünk. Ezeken ugyanis jól nyomon követhető egy-egy település változása: megőrzik a rég elfeledett, lebontott, átalakult épületeket, utcákat, parkokat. A képi ábrázolások megőrzik az államigazgatási, kulturális épületeket, műemlékeket, közigazgatási centrumokat (megye-, város-, községháza, bíróságok pénzintézetek, templomok, iskolák), a kereskedelmi egységeket (boltokat, vendéglátóhelyeket). A közlekedés fejlődése, a járművek, a posta, a laktanya, a háborús emlékművek, országzászlók is megörökítésre kerültek a fényképfelvételeken.

Helyismereti Gyűjteményünk anyagának közzétételével támogatni kívánjuk a honismereti tevékenységet, a helyismereti-helytörténeti kutatást.

Belépés a képeslevelezőlapok és fényképek gyűjteménybe

Heves megyei CIKK és ANALITIKA adatbázis

Könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye az 1970-es évek közepétől folyamatosan gyűjti,
feldolgozza, feltárja a helyi, valamint az országos napilapokban, folyóiratokban megjelenő
helyi vonatkozású cikkeket és közleményeket lapkivágatok formájában.

E cikkgyűjtemény anyagának bibliográfiai leírásával é s a cikkek digitalizált közzétételével a
helyismereti forráspublikációkhoz való széleskörű hozzáférést kívánjuk biztosítani.

A cikkek teljes szövege elérhető a Központi könyvtárban, könyvtárközi kéréssel
elektronikusan és fénymásolatban is.

Bevitel

FILMDOKUMENTUMOK

A megyéről, a településről szóló, itt játszódó filmek mellett könyvtárunk helyismereti
gyűjtőkörébe tartoznak az itt készített, itt forgatott filmek is.

A filmdokumentumok, a filmhíradók, a televízió-híradók fontos forrásául szolgálnak a
honismereti kutatásnak. A filmhíradó, a mindennapok történéseit bemutatva, mint történeti
kútfő, egyidejű forrásként jelenik meg. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a TV
EGER hírműsorainak gyűjtésével, feldolgozásával és közzétételével hozzájárul Eger és
környéke történéseinek dokumentálásához napjaink és az utókor helytörténészei, érdeklődői
számára.

Bevitel

Ezen a napon adatbázis

Heves megye jeles személyiségeinek naptára

Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár

Elindítottuk a Gyöngyösi Elektronikus Könyvtárat.

Belépés a könyvtárba

 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár Képeslapgyűjteménye

Felkerült honlapunkra egy válogatás a könyvtár képeslapgyűjteményéből. Tóth Gusztáv munkája Gyöngyös városról, a környező településekről, valamint a Mátráról készült felvételeket mutatja be, mintegy 665 db képeslapon.

Belépés a képeslapgyűjteménybe