Életszag és a Három buszmegállónyi boldogság - Kégl Ildikó könyveinek a bemutatója

A köteteket bemutatja: Nagy Zita költő, író
Az est házigazdája: Ködöböcz Gábor irodalomtörténész

Időpont: 2020. január 23., csütörtök 16.30 óra
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár, emelet - Eger, Kossuth L. u. 12.


Életszag
Az írásművészet közismerten nehéz műfaja a novella. Az epikus közlés szabadságával szemben vállalnia kell a mondanivaló feszes, szinte dramatikus sűrítését, hogy az üzenet katartikus erővel hasson olvasójára. Az ifjú írónőnek – Kégl Ildikónak – sikerült jó novellákat írnia, és elérnie az olvasók szívéhez. Novelláinak különlegessége három érték összefonódása: elsőképpen az aktuális probléma gyanánt megjelenített, valójában örök emberi konfliktusok, az örökzöld, fájdalmasan közös lelki és kapcsolati helyzeteink megidézése. Második sajátos értéke a pszichológiai hitelesség, az a tudás, amellyel akár esszé formájában is megírhatná mindazt, amit mégis novellaként formál meg, hogy ezáltal elérje olvasóinak érzelmi rezonanciáját.

Három buszmegállónyi boldogság
A Kégl-elbeszélések egyik hangsúlyos üzenete szerint az élet egy nagy iskola, melynek voltaképpen egyetlenegy tantárgya van, nevezetesen, hogy megtanuljunk szeretni. Story és history kettős fénytörésében megjelenő s rendre magával ragadó elbeszéléseiben a sötét árnyakkal viaskodó drámaiságtól az idillikus minőséggel érintkező poétikus látásmódig, a lírai részvéttől a csillámló játékosságig, a helyenként groteszkbe hajló iróniától a jóízű humorig sokféle hangnem színezi a történetek partitúráját. A finom líraisággal erezett írások zöme a legfőbb titokról lebbenti föl a fátylat:  a jóság, a lelki szépség, a törekvés, az odaadás és szeretet igazgyöngyei által miként lehetnénk őszintén boldogok.

Tovább a program plakátjához...

Megosztás: 
Kategória: 
Hírek: