Balla Péter: A Porta és Báthori

„…mi nemű hűséggel és szorgalmatossággal az Nagyságod dolgába forgottam…”
Erdély és az Oszmán Birodalom kapcsolata Báthori István idejében

Az Erdélyi Fejedelemség megalakulásától kezdve az Oszmán Birodalomtól függött. Adót fizettek a Portára, a szultán beleegyezése kellett ahhoz, hogy valaki Erdély ura lehessen, háborúban a nagyvezír oldalán kellett harcolni. Ha Erdély dacolni merészelt a szultánnal, akkor török-tatár seregek pusztították el a földeket. Éppen ezért Erdély mindekori vezetőinek tisztában kellett lenniük, mit akarnak a szultán udvarában, és ezekhez az információkhoz legkönnyebben a Portán szolgáló diplomaták és alattvalók megnyerésével juthattak.

Az előadás levéltári források adatainak a felvonultatásával szeretné bizonyítani, hogy már Báthori Istvánnak is voltak olyan kapcsolatai Konstantinápolyban, akik képesek voltak befolyásolni a döntéshozatalt. Ennek ellentételezéséért Báthori busásan megjutalmazta (korrumpálta) őket különböző ajándékokkal. Milyen ajándékokat adott Erdély az oszmán hivatalnokoknak? Mennyire voltak segítőkészek a „megajándékozott” döntéshozók? Mennyire volt hasznos ez a kapcsolatépítés? Az előadás erre is fényt derít.

Időpont: 2018. november 15., csütörtök 16.30
Helyszín: Bródy Sándor könyvtár, Böngésző

Kategória: 
Hírek: