Álláspályázat

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Központi Könyvtár
könyvtáros-informatikus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Előre elkészített heti beosztás szerint szolgálatot teljesít az olvasószolgálat valamennyi szolgálati
pontján. Az olvasói nyilvántartást a számítógépen rögzíti, pontos nyilvántartását folyamatosan
ellenőrzi. Szaktájékoztató feladatokat végez hagyományos és elektronikus eszközök használatával.
Kutatást végez online adatbázisokban, részt vesz az intézmény informatikai oktatási feladataiban,
rendezvények szervezésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
    • Főiskola, könyvtáros-informatikus, informatikus,
    • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    • Egyetem, könyvtáros informatikus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    • A pályázó részletes szakmai önéletrajza, végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok
       másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány
       megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására és hogy nem áll a Kjt. 20. § (2d)
       és (2e) pontjában foglaltak szerint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozata
       arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
       összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Istvánné nyújt, a +3636516428-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
     • Postai úton, a pályázatnak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár címére történő
        megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
        adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2018 , valamint a munkakör megnevezését:
        könyvtáros-informatikus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
     • Eger MJV honlapja - 2018. szeptember 12.
     • Bródy Sándor Megyeri és Városi Könyvtár honlapja - 2018. szeptember 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brody.iif.hu honlapon szerezhet.

Az álláspályázat megtekinthető ITT

 

Kategória: 
Hírek: