Legújabb dokumentumok

Általános művek (könyvtárak, évkönyvek)

 • Gyöngyösi kalendárium 2010 : Jubileumi kiadás. - Gyöngyös, 2009.
 • Hatvani kalendárium 2009.
 • A Pesti Hírlap kincsesháza : 1927, 1928, 1933. kötetei. Bp. : Légrády. - Gyöngyösi, Mátrai vonatkozásokkal: 1904. évi tűzvész, Mátrai síverseny, br. Orczy Emma író.
 • Kétszáz éves az Egri főegyházmegyei Könyvtár, 1793-1993. / Szerk. Antalóczy Lajos. Eger, 1995.
 • Gyöngyösi Kalendárium 2009 / Fel. szerk. Patkós Magdolna. - Gy., 2008.
 • A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakközépiskola értesítője a 2007/2008-as tanévről. / szerk. Kiss Miklós. 2008.
 • A Paulai Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló gyöngyösi Városi Róm. kath. elemi Mária-Tanoda Növendékeinek érdemsorozata:
  • 1909-1910.
  • 1910-1911.
 • A Gyöngyösi kaszinó Egyesület könyvtárának betűsoros jegyzéke. - Gy., év nélkül. 58 p.
 • Hatvani kalendárium 2008. / szerk. Bacsa Tibor et al. - Hatvan, 2008. - 264 p.
 • Agria XLIII : Az Egri Vármúzeum évkönyve. Eger, 2007.
 • Az egri Főegyházmegyei Könyvtár története 1793-1989 / Antalóczy Lajos. Eger, 1989. 64 p.
 • Marketing hatása a könyvtári szolgáltatások átalakulásában : Szakdolgozat / Simon Andrásné. - Gyöngyös, 2003.
 • A Gyöngyösi Kalendárium 20 évfolyama : Évfolyamdolgozat / Tóth Andrea. - Gyöngyös, 2006.

Vallás, bölcselet

 • Gyöngyösi Fájdalmas Szűzanya ünnepe : A hordozható Mária-szobrok országos találkozója / szerk. Kárpáti Kázmér fr. OFM. Gyöngyös, 2009.
 • Zarándokok énekes könyve / szerk. Kárpáti Kázmér fr. OFM. - Gyöngyös, 2008. - Mátraszentimre, Fallóskút
 • Jézussal a Golgotán : Engesztelő imák a szeretetről / Deme Barnabás. - Nagyréde, 2009.
 • Ferences búcsújáró helyek hazánkban / Kovács Kalliszt OFM. - Sümeg, 2009. Gyöngyös: 25-29. p. + fotók
 • Isten akaratában : P. Kiss Szaléz és a szaléz-ügy / Rendezte: Zsigmond Dezső. - Gyöngyös, 2007. - DVD-ROM
 • Emlékkönyv dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából / szerk. Löffler Erzsébet, Seregély György. - Eger, 2005. 311 p.
 • Jászapáti hitszónoka : Pájer Antal válogatott prédikációi / vál. szerk. bev. Lisztóczky László - Jászapáti - Eger, 2007. 247 p. (Markazi szerkesztő; gyöngyösi vonatkozásokkal)

Társadalomtudományok, pedagógia, néprajz

 • Heves megye statisztikai évkönyve : 2007. ; 2008. KSH. - CD melléklettel
 • Tablók könyve - [A gyöngyösi gimnázium] 1908-2009. Nagykanizsa, 2009.
 • Iskolai értesítők:
  • Polgári és Felsőmezőgazdasági Fiúiskola: 1925-26, 1926-27.
  • Polgári Fiúiskola: 1929-30, 1930-31, 1931-32
 • Lakodalmak a Kárpát-medencében / Bodnár László. Eger, 2009. - Nagyréde, Ecséd, Atkár szokásai.
 • Negyedik évtized : Vidróczki Néptáncegyüttes 1992-2002. működéséről / Összeáll. Zeltner Imre. - Gy., MMK., 2002.
 • Mérföldkövek : Károly Róbert Főiskola / Szerk. Dr. Ferenczi Márta el al. - Gyöngyös, 2004.
 • Gyöngyös város költségvetéi-előirányzata az 1898-ik évre / Bachó László. - 13 p.
 • A Mezőgazdasági Mérnöki Kar jubiláló tanszékeinek 10 éve : Jubileumi kiadvány / szerk. Deme Pál et al. - Gyöngyös, 2001. - 233 p.
 • Ma van húsvét napja : Locsolkodóversek és régi képeslapok / szerk. Homa János. - Eger, 1992. - 190 p.
 • A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakközépiskola értesítője a 2006/2007-es tanévről. Gy., 2007.
 • Heves megye statisztikai évkönyve 2006.
 • Terület- és térségfejlesztés 5 éve Heves megyében / Heves Megyei Területfejlesztési Tanács. - Eger, 2002. - 83 p.

Természettudományok, műszaki tudományok, szőlészet-borászat

 • Heves megyei palócok etnikai embertani vizsgálata / Henkey Gyula, Kalmár Sándor. - Eger, 1979. - Nagyréde, Domoszló, Gyöngyöspata és egyéb, nem Gyöngyös környéki települések
 • Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 32. köt. 2008.
 • Bölcsödék története egykor és ma Magyarországon [szakdolgozat] / Szitásné Magyari Hajnalka.- Vác, 2008. - Gyöngyösi adatokkal.
 • Malakológiai tájékoztató, 26. / Kiad. a Mátra Múzeum Természettudományi Osztálya, szerk. Fükőh Levente. - 2008.
 • Útmutatás a szőlőmívelésre különös tekintettel a Phyloxera által elpsuztított szőlők felújításának előmozdításáról szóló 1896. tv. végrehajtására. - Bp. 1899.
 • Magyarország orvosainak évkönyve és címtára / Szerk. Pesti Emil. - Bp. 1936.
 • A Mátraalji szénbányák 50 éve / Dénes Ottó. - Petőfibánya, 1969. - 19 + 28 p.
 • Mátra parkettagyár 30 éves / László Ferenc. - Gyöngyös, 2001. 19 p.
 • A munka 50 éve a Mátraaljai Szénbányáknál / Dénes Ottó. Eger, 1969.
 • Folia historico naturalia... = A Mátra Múzeum természetrajzi közleményei, 29, 30, 31. kötetek. Gyöngyös, 2005-2007.
 • Malakológiai tájékoztató : 24, 25. köt. Gyöngyös, 2006, 2007.
 • Mátra: Természetrajzi zsebkönyv / Földessy Mariann. - 2007.
 • A probiotikumok / : A jó egészség és a hosszú élet titka / Dr. Pitlik Ervin. - Bp. 2007. 136 p. (Helyi szerző)
 • A Heves Megyei Önkormányzat, 1998-2002. Eger, 2002.
 • Angyalok szárnyán [Autizmus a gyermeknél] / Zaja Roland. Markaz, 2007. - 2. bőv. kiad.
 • 100 éves a közcélú villamosenergia-szolgáltatás Észak-Magyarországon 1894-1994. / Beszteri József. - 1994. (helyi adatokkal)

Művészetek (építészet, képzőművészet, zene), sport

 • Nevelj zsenit! / Polgár László. - Bp. : 1989. A gyöngyösi származású sakkozó család: Protyovin (Polgár) László.
 • A Nagy-Sástói Camping : fotóalbum / Nagy László. 1962.
 • Somogyi Miklós, az ember és a művész / Somogyi Gábor. - Bp., 2006. - S. M.: Gyöngyösön élő festőművész (1892-1918).
 • Emlékkönyv 1958-2008 : Pátzay János Zeneiskola 50. évfordulójára. / Szerk. Jakkel Mihály Zsolt. - Gy., 2008.
 • Vándorkiállítás... : 1906. - Bp. Hornyánszky. - Gyöngyös: dec. 16. - dec. 26.
 • Magyarország 1000 éves történelme érmékenés emlékérméken / Szerk. Dobál Miklós. -Gyö., 2007. - 44 p. [Kiállítási katalógus]
 • Az Orczy-kastély és kert revitalizációja / B. Gál Edit. Gyöngyös, 2007. - 11 p.
 • Nagyrédére két úton kell bemenni... Mátraaljai és nagyrédei dalok gyűjteménye. - 2. kiad. Nagyréde, 2006. - 147 p.

Irodalom, nyelvészet

 • Hacsavecz Béla: Neveinkben élünk : Markaz község földrajzi, vezeték- és ragadványnevei. - Markaz, 2005. 103 p.
 • Czvetkovics Jenő: Bajza József. - Kolozsvár, 1904. 32 p.
 • Írói arcképek I. : Gyöngyösi István, Orzy Lőrincz / Arany János. - Bp. : Lampel., É. n. - 47 p.
 • A költő feltámadása : Tanulmányok Dsida Jenőről / Lisztóczky László. - Eger, 2008. - 152 p. (helyi szerző)
 • Beniczkyné Bajza Lenke / Írta: Németh Mária. - Bp. 1943. - 76 p.
 • Bajza Kálmán: az Atheneum-per. Bp., 1997. Bajza József
 • Vachott Sándorné: Rajzok a múltból : emlékiratok, szemelvények. - Vál. szerk. Fülöp Lajos, Lisztóczky László. - Gyöngyös, Vachott S. Városi Könyvtár, 2007. - 367 p.

Földrajz

 • Gyöngyössolymos : Zsebkalauz. - Forrás Kiadó, 2008[?].
 • Az északkelet-magyarországi vendégforgalom a XVII. századtól 1830-ig / Misóczki Lajos. - Gyöngyös, 2007. - 94 p.
 • Gyöngyös részletes kalauza / Stiller János, Dr. Trirring Gusztáv. - Bp., 1929. 16 p. + térk.
 • Parádsasvár, Parád [térkép]. - Eger : Heves M. Tanács Idegenforg. Hiv., 196?.
 • Gyönyös és a Mátra [térkép]. - Magyar Térképház Kft., 2003.
 • Detk : Zsebkalauz [2007.]
 • Domoszló : Zsebtérkép [2006.]

Történelem, honismeret

 • Detk község múltja és jelene / Guba József. - Eger - Detk, 2009. 128 p.
 • Heves megye 10-11. századi temetői / Révész László. Bp. 2008. - Abasár, Ecséd, Gy.pata, Gy. tarján, Visonta, Visznek és egyéb, kistérségen kívüli települések
 • Aba Samu király / Kandra Kabos. Bp., 1891.
 • Ecséd : Arcok, sorsok, hétköznapok : Fotóalbum / Szerk. Oláh József, B. Gál Edit. - Ecséd, 2006. - 230 p.
 • Fogadd a koronát! : Károly magyar király hitvalló élete / Kovács Gergely. - Új Ember, 2004. - Gyöngyös: 75. p.
 • Királyi könyvek : 1527-1918. - 2 DVD ROM. - Arcanum K., 2006.
 • Magyar nemzetségi zsebkönyv : Nemes családok I. - Bp. : Franklin, 1905.
 • A területi állami levéltárakban őrzött feudális kori összeírások jegyzéke I-II. rész. Bp. 1965.
 • A szabadkőműves szervezetek levéltára : Repertórium / összeáll. Pataky Lajosné. - Bp. 1967.
 • Az egri érsekség levéltára / összeáll. Soós Imre. - Bp. 1957.
 • Emlékezz! : Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. - Bp. 2004.
 • Fekete Sándor: Életképeim : Életrajzi visszaemlékezések. - Érd, magánkiad. - 2005. - 329 p. - A szerző Gyöngyösön volt törzsfőnök 1957-1967 között.
 • Babucs Zoltán - Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek : Az egri m. királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred története (1922-1945). - 2. bőv. kiad. - Bp., 2008. 322 p.
 • Az újjászületett város [CD ROM] / Rendező: Kiss Balázs. - Gyöngyös, 2007. (60')
 • Klapka György: Emlékeimből. - Bp. : Szépirod. K., 1986. Gyöngyös: 87-108. p.
 • Hevesvármegyei Kisgazdapárt alapszabályai. Eger, 1930. - 14 p.
 • Szép tavasz volt : Dokumentumfilm az 1848/1849-es események évfordulójára / Rend. Kiss Balázs. - Gyöngyös, Városi Televízió, 2008. - DVD film (46 perc)
 • II. Rákóczi Ferenc és három római katolikus pap [különnyomat] / Misóczki Lajos. - Eger, 2005. - 138-176. p.
 • Szélsőjobboldali irányzatok Gyöngyösön a két világháború között : Szakdolgozat / Bányainé Szalai Edina. - Bp. : ELTE, 2007. - 89 p.
 • Gyöngyös régi képeslapokon a századfordulótól 1948-ig / írta és szerk. B. Gál Edit és Guszmanné Nagy Ágnes. ; Gyöngös-Veszprém, Agenda Natura, 2007. 131 p.
 • Péter és Aba / Szabó Károly. Pest, 1872. 48 p.
 • A város, amely összeköt : Gyöngyös Város Baráti Körének kiadványa. - 2008. - 40 p. - 38 gyöngyösi származású jeles alkotó életrajza.
 • Ez (is) Zárkózott Ügy : Film az utolsó öt évről (1983-1988) / Erdélyi János, Zsigmond Dezső. Filmdokumentum Gyöngyöshalászról. - 20 p.
 • "Jász Vitézek Rajta Előre : A jászberényi kerkékpáros és harckocsi zászlóalj története (1921-1945) / Babucs Zoltán - Maruzs Roland. - Bp. : 2007. - 207 p.
 • Vámosgyörgy évszázadai / Horváth László. Vámosgyörk, 2002. 245 p.
 • Magyarország 1000 éves történelme érméken és emlékérméken / szerk. dobál Miklós. Gyöngyös, 2007. 44 p.
 • Heves Megyei Hírlap almanach 2006.
 • Szirácsik Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai, 1716, 1718. Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2007. - 237 p. (Gyöngyös és a környező települések)
 • Cseh Zita: Az 1956-os forradalom és megtorlás heves megyei dokumentumai. - Eger, Heves Megyei Levéltár, 2006. - 480 p.

Szépirodalom (vers, próza)

 • Antológia : Athéné Alkotó Kör [Pásztó] / szerk. Zsiga Lajos. - Pásztó, 2008. - 220 p. Gyöngyösi alkotókkal (irodalom, képzőművészet)
 • Bajza József: Kritikai Lapok : Bírálatok. 1834. Kiadja: Bajza. 207 p.
 • Jónás Péter: Fényfoltok [Versek]. - Miskolc, 2000. - 86 p.
 • Heldák Istvánné (Anna néni): "De szép kerek erdő!" / szerk. Simoncsics Zsuzsa. Bp. : Média, 1988. 94 p. Riport.
 • Csomor Kálmán: A felismert boldogság : Beszély. - Gy., 1876. - 68 p.
 • Zelnik István: Versek. - Gyöngyös, 1998. - 79 p.
 • Vachott Sándorné: Szikláry Ilona és más beszélyek. Bp. 1886. (Mátrai elemek a szövegben!)
 • Mohás Lívia: Jessze fája. Regény. 2003. Gyöngyöspata, önéletrajzi elemek, falutörténtet
 • Emlékekből élünk [Versek] / Z. Leitner Joli. - Markaz, 2004. (Markazi szerző)
 • Szélkutya : esszék és versek / Bozók Ferenc. Bp., 2007. - 47 p. - (Z-füzetek sorozat)

Utolsó frissítés: 2009. 12. 29.