Idegen nyelvű újdonságainkból ajánljuk - 2018. október

funnyEzúttal érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak ajánlunk újdonságainkból, az itt felsorolt könyvek önálló felkészülésre és tanórai munkára egyaránt kiválóan alkalmasak.

 magyaricsMagyarics Péter: Angol nyelvi érettségi emelt illetve közép szinteken
Ez a könyv mindenben igazodik a legújabb emelt és középszintű érettségi vizsgák követelményeihez.
Szerkezete, felépítése és a feladatok csoportosítása révén elsősorban önálló gyakorlásra és felkészülésre alkalmas.
Megoldási kulcsokat és javasolt mintamegoldásokat is tartalmaz. A kötet CD-ROM melléklete brit és amerikai angol kiejtésű feladatokat tartalmaz.

tóthzitaTóth Zita: Olasz szóbeli gyakorlatok
Kiadványunk olyan gyakorlókönyv, amely elsősorban a középszintű olasz érettségi vizsga szóbeli részére való felkészüléshez / felkészítéshez kíván segítséget nyújtani.  A könyv a tíz érettségi témakörre épül, a tematikus fejezetekben az adott témához tartozó kérdések és mintaválaszok, szituációk és önálló témakifejtési feladatok találhatók. Ezt a feladatgyűjteményt jó szívvel ajánljuk más szóbeli nyelvvizsgákra való felkészüléshez is, mert az érettségi vizsga és a nyelvvizsgák feladattípusai számos esetben megegyeznek, vagy nagyon hasonlítanak, valamint ugyanazokat a részkészségeket mérik, ellenőrzik. Mivel a különböző nyelvvizsgák között eltérések is vannak, fontos, hogy a tanuló tájékozódjon arról a vizsgatípusról, amelyre jelentkezik.

origoHorváth Miklós, Zsigmond Ildikó: Nagy Origo nyelvvizzsgakönyv – angol felsőfok
Új kiadványunk hatékony és eredményes felkészülést biztosít az Origó felsőfokú (C1) angol nyelvvizsga írásbeli részére, valamint a szóbeli vizsga beszédértés részére. A könyv egész tartalmában pontosan megfelel az új, 2017-től érvényes nyelvvizsga-követelményeknek. A kiadványhoz hangmelléklet tartozik: a beszédértés-feladatok hanganyaga megtalálható a mellékelt CD-n, emellett teljes egészében, ingyenesen letölthető a Lexika Kiadó honlapjáról (l. alább "Letölthető anyagok"). A könyv az ELTE Origó Nyelvi Centrum, mint a Lexika Kiadó stratégiai partnere szakmai-minőségbiztosítási együttműködésével jött létre, és a vizsgaközpont ajánlásával kerül olvasóink kezébe.

oxforOxford Exam Trainer B1 – felkészülés a középszintű angol érettségire
Felkészítő könyv a középszintű érettségi vizsgára, a 2017-től érvényben lévő vizsgaszabályzatnak megfelelően B1 szinten. Bemutatja mind a 10 érettségi témakört, és külön fejezetben foglalkozik az új, Gazdaság témakörrel.

 

dömökDömök Szilvia: Készségfejlesztő német hallás utáni szövegértés feladatok B1/B2 – virtuális melléklettel
A kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a német nyelv elsajátítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallott szöveget, vagyis az élő beszédet minél előbb és minél jobban megértsék.Erre egy biztos módszer van: a sok gyakorlás. A kötet 12-12 alap- és középfokú szintű szöveget, illetve hanganyagot és változatos feladatokat nyújt gyakorlásra, valamint 4-4 olyan feladatot tartalmaz, amelyek jellemzően a nyelvvizsgákon fordulnak elő.
Megoldókulccsal és szövegátirattal.
 
spanyolVelényi Dóra: Fülszöveg: Spanyol hallás utáni szövegértés feladatok B1/B2 – virtuális melléklettel
A könyv és a hozzá tartozó hanganyag olyan köznapi tematikájú leíró vagy elbeszélő jellegű szövegeket és párbeszédeket tartalmaz, amelyek a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal a halláskészség fejlesztésére és a tanulás során elért teljesítmény mérésére egyaránt alkalmasak. A feladatok azt tesztelik, hogy a nyelvtanuló képes-e anyanyelvi beszélők által elmondott szövegekből kiszűrni a legfontosabb információkat, megérti-e a szövegek lényegét, mondanivalóját.
Az egy- és kétnyelvű nyelvvizsgákon és az érettségi vizsgákon jellemzően előforduló (igaz-hamis választás, többszörös feleletválasztás, egyes állítások, összefüggő szöveg, illetve táblázat kiegészítése és információk párosítása) feladattípusokkal a legismertebb B1 és B2 szintű nyelvvizsgák és a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák hallott szöveg értése vizsgarészére való felkészüléshez nyújtunk segítséget a nyelvtanulóknak és a vizsgákra felkészítő nyelvtanároknak. A feladatokhoz megoldókulcs, a hanganyaghoz szövegátirat tartozik.

 

Megosztás: 
Kategória: 
Könyvtári ajánló - Bródy: