CIKK és ANALITIKA adatbázis

Könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye az 1970-es évek közepétől folyamatosan gyűjti,
feldolgozza, feltárja a helyi, valamint az országos napilapokban, folyóiratokban megjelenő helyi vonatkozású cikkeket és közleményeket lapkivágatok formájában.

E cikkgyűjtemény anyagának bibliográfiai leírásával é s a  cikkek digitalizált közzétételével a helyismereti forráspublikációkhoz való széleskörű hozzáférést kívánjuk biztosítani.

A cikkek teljes szövege elérhető a Központi könyvtárban, könyvtárközi kéréssel elektronikusan és fénymásolatban is.

Bevitel