Az intézmény történetének rövid áttekintése

A megyei könyvtár 1952-ben alakult a korábbi Körzeti Könyvtár és Városi Könyvtár összevonásával.
1957-ben jelenlegi működési helyén a műemlékekben gazdag belváros egyik legszebb épületében, a volt Nagypréposti palota emeleti részén nyert elhelyezést.
1958-ban új szolgáltatásként létrejött a könyvkötészet. A 60-as évek végére a könyvtár zsúfoltsága miatt a bővítés elodázhatatlanná vált. A palota földszintjén lévő lakásokat felszabadították, így a teljes épületet a könyvtár vehette birtokába.
1970. április 25-én nyílt meg a felújított, könyvtár - most már szabadpolcos szolgáltatással, olvasóteremmel. A korszerűsített épületben - az országos szakmai törekvésekkel összhangban kialakult a zenei részleg.
1972-ben a gyermekrészleg az Úttörőházban - ma Forrás gyermek és Ifjúsági Ház - nyert új elhelyezést.
1976-ban a Megyeháza épületében különgyűjteményként közigazgatási szakkönyvtár létesült.
1981-ben az évek óta folytatott sajátos gyarapítás, feltárás alapján kialakuló helyismereti gyűjtemény is önálló részleggé vált.
1983-ban az Ifjúsági Ház - ma Kepes Központ - épületében megkezdte szolgáltatását az idegen nyelvi szakrészleg.
Az 1988. június 2-án tartott névadó ünnepség alkalmával a megyei könyvtár felvette az egri származású író, publicista Bródy Sándor nevét.
1996-ban integrálódott az intézményhez a városban működő három fiókkönyvtár.
1997-től nagyarányú informatikai fejlesztés kezdődött, így ma már igénybe vehető a szinte teljes körű számítógépes katalógus és az Internet hozzáférés.
Átlépve a 21. századba, a könyvtár életében sok változás történt. Az olvasói igények figyelembe vételével átrendezésre kerültek a központi könyvtár belső terei, közös elhelyezést nyert a zenei és az idegen nyelvi gyűjtemény. Megújult a felnémeti fiókkönyvtár és új szolgáltató hely jött létre a Felsővárosban. Európai Uniós pályázatok segítségével valósult meg a digitális esélyegyenlőséget szolgáló informatikaterem. Napjainkban számtalan rendezvény, foglalkozás, tanfolyam szolgálja a hagyományos olvasás és a digitális írástudás népszerűsítését.
Könyvtárunk egyre inkább olyan közösségi hellyé válik, ahol a partnerség és a minőségi szolgáltatás biztosítása az elsődleges.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története 1952-2009 (pdf)