Helyismereti újdonságok

Lisztóczky László: Emlékezések városában. Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon
Eger: Dsida Jenő Baráti Kör, 2007.

 


„Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni!”
(Dsida Jenő: Menni kellene házról házra)

Bibliotékánk Helyismereti Gyűjteménye egy gyönyörű kötettel gazdagodott. A szerző, Lisztóczky László a mű Előszavában így ír a kiadvány megszületéséről: „Ez az összeállítás sajátos nézőpontból tárja az olvasó elé a „poetaangelicus” életének azokat az eseményeit és helyszíneit, amelyek a választott téma és műfaj szemszögéből megragadhatóak. […] Létrejöttét elsősorban az a szeretet ösztönözte, amely kisiskolás korom óta Dsida Jenőhöz fűz. […] Az ő emlékén kívül döntő mértékben járult hozzá megszületéséhez a régi képeslapok művelődéstörténeti értéke és fontossága.”
(Lisztóczky László)


Forrásaink a reformációról: dokumentumok a MNL Heves Megyei Levéltárából
Budapest. Magyar Nemzeti Levéltár, 2018.

A huszonegy kötetből álló forrásközlő sorozat a Magyar Nemzeti Levéltár intézményeinek közös munkája. Minden levéltár saját gyűjteményéből, a forrásadottságok és a térség történetének szem előtt tartásával készítette el forráskiadványát. A források kiválasztásakor arra törekedtek a MNL Heves Megyei Levéltárának a munkatársai, hogy a kiválasztott iratok Heves megye településeire jellemző, sajátos vagy fontos eseményt, jelenséget megörökítő dokumentumok legyenek, ugyanakkor szemléltessék a kötetet összeállító levéltár gyűjteményét is. A kötet használói hasznos segítséget találnak a reformációtörténeti kutatásaikhoz.
(Forrás: Forrásaink a reformációról : dokumentumok a MNL Heves Megyei Levéltárából. Budapest. Magyar Nemzeti Levéltár, 2018.)


A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet
Eger. Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018.

A 18 tanulmányból álló kötettisztelgés és elismerés Dr. Löffler Erzsébet történész-muzeológus több évtizedes munkássága előtt. Dr. Löffler Erzsébetet sokan megbecsülik és szeretik Eger városában. Embersége, a kultúra és a közélet területén végzett kimagasló tevékenysége példaértékű az itt élők számára. A tanulmánykötet, - a benne közreműködő neves szakembereknek köszönhetően- rendkívül színes tárgykörű: a könyvtártörténettől, a helytörténeti írásokon át, a vallási témákat feldolgozó dolgozatokon keresztül Heves megyeirodalomi, régészeti és építészeti örökségeibe is bepillantást nyújt. A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet című mű, azon túl, hogy tisztelgés egy nagy életmű előtt, kétséget kizáróan egy értékes helytörténeti kiadvány, amely nélkülözhetetlen szűkebb hazánk megismerése szempontjából.


Király Róbert szobrászművész
Eger. Bródy Sándor Könyvtár. 2018.

A kötet méltó módon mutatja be Király Róbert szobrászművész életét és munkásságát. Ahogy H. Szilasi Ágota művészettörténész gyönyörűen megfogalmazta: „Király Róbert szinte minden művében az embert alkotja meg. A nyers igazat, a maradandót, mely dacos és kemény. Művei olyanok, mint alkotójuk.” A lebilincselően szép képzőművészeti albumban, Molnár István Géza fotóművész fényképezőgépén keresztül, szinte életre kelneka sokunk számára ismert köztéri szobrok, kisplasztikák, érmek és plakettek. Király Róbert több mint hatvanéves pályafutása során több száz alkotást készített. A kötetben a hatalmas életműnek csupán a fele kerülhetett be, de így is az olvasó a kötetet forgatva teljes képet kap a szobrászművész életéről és alkotásairól. A szép és tartalmas kiadvány életrajzi adatokat, személyes, bensőséges vallomásokat, értékes műelemzéseket és egy válogatott, annotált bibliográfiát is tartalmaz.
(Forrás: Király Róbert szobrászművész. Eger. Bródy Sándor Könyvtár. 2018.)


Szecskó Károly: Ostoros története
Eger. Bródy Sándor Könyvtár. 2018.

A szerző, Szecskó Károly szakavatott történészként ismerteti a község történetét a régészeti ásatásoktól kezdve napjainkig. Munkáját a megszokott módon indítja: megvizsgálja a település nevének kialakulását, természetföldrajzi viszonyait, régészeti emlékeit. A munka részletesen foglalkozik a település gazdaságtörténetével, termelési és mezőgazdasági kultúrájával, valamint földművelési viszonyaival. A kötetben több alkalommal találunk epizód jellegű eseményeket, ilyen pl. Gárdonyi Géza ostorosi birtokvásárlásának története.
A monográfia értéke az alapos kutatásnak köszönhető névanyagban van. Egy település életében mindig vannak meghatározó személyiségek, a községért tenni akarók, akiknek neve nagyon fontos, hogy fennmaradjon.
A szerző munkáját segítette az a nemes összefogás, mely az Önkormányzat által indított gyűjtésben teljesedett ki. Várták a fényképeket, történeteket, tárgyakat, melyek hozzáadott értéket képviseltek Ostoros történetének megírásához is. Így lett teljes egész és a napjainkig tárgyalt Ostoros története.
 

Könyvtári ajánló - Bródy: 
Hírek: